Väitöskirja

Tieteellisen ja taiteellisen jatkokoulutuksen tavoitteista ja tohtorin tutkinnon suorittamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, muutos 1039/2013; 21§ ja 22§).

 

Oulun yliopiston tutkijakoulu on määritellyt, että väitöskirjan tulee osoittaa tohtoriopiskelijan kyky itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda tieteellistä uutta tietoa. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä kokoelma samaa tutkimusaihetta käsitteleviä julkaistuja tutkimusartikkeleita ja/tai käsikirjoituksia ja niihin perustuva yhteenveto, tai monografia. Tuloksia on voitu tai voidaan julkaista myös muissa tieteellisissä sarjoissa. Kokoomaväitöskirja voi sisältää useita julkaistuja artikkeleita, tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia tai muita käsikirjoituksia, mutta yksikin artikkeli, joka on julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi korkeatasoisessa tieteellisessä julkaisussa, voi olla riittävä. Väitöskirja voi sisältää yhteisjulkaisuja tai -käsikirjoituksia, jos tohtoriopiskelijan itsenäinen osuus on niissä selvästi osoitettavissa. Tohtoriopinnot mitoitetaan niin, että tohtorin tutkinto voidaan suorittaa neljän vuoden kokopäiväisten opintojen aikana. Arviointia tehtäessä tulee huomioida tämä aikasuositus ja samalla arvioida työtä suhteessa alallaan aiemmin hyväksyttyihin väitöskirjoihin.

Tohtoriopintojen loppuvaiheeseen liittyvät ohjeet sekä muita hyödyllisiä ohjeita ja lomakkeita on Lomake- ja ohjepankissa.

 

 

Viimeksi päivitetty: 20.12.2017