Geotieteet

Geotieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

 • Saat laaja-alaisen käsityksen maapallon prosesseista ja geologisista luonnonvaroista  

 •  Saat vahvan perustan geoalan ja taloudellisen geologian kansallisiin ja kansainvälisiin työtehtäviin

 • Tutkinnossa yhdistyy luontevasti luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen

Lue lisää ja hae

Geotieteissä tutkitaan maapallon ja sen eri osien syntyä, koostumusta ja kehitystä. Geologia soveltaa kemian ja fysiikan menetelmiä luonnon ymmärtämiseen. Geotieteillä on aina ollut voimakas yhteiskuntaa palveleva rooli, erityisesti mineraalivarojen hyödyntämisessä ja kaivostoiminnassa. Geologista tietoa tarvitaan ympäristögeologisessa suunnittelussa ja ympäristöongelmien ratkaisuissa. Luonnonvarojen hyödyntämisessä korostuu kestävän kehityksen periaatteet.

Geotieteiden tutkinto-ohjelma ohjaa ymmärtämään maapallon geologisten tapahtumasarjojen toimintaa ja geologisten muodostumien syntymekanismeja sekä ekonomisten mineraalirikastumien hyödyntämistä. Opetus sisältää ymmärryksen uusimmista geologisista ja geokemiallisista tutkimusmenetelmistä. Opiskelijat oppivat soveltamaan taitojaan luonnonvarojen etsinnässä, kartoituksessa ja hyödyntämisessä sekä ratkaisemaan ympäristökysymyksiä.

Tutkimusalana geotieteet on monitieteinen ja sen vuoksi sitä tukevat kemian, fysiikan, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteiden taidot sekä erityisesti kaivos- ja rikastustekniikka ja muut teknillistieteelliset alat mm. ympäristötekniikka. Erikoistuminen taloudelliseen geologiaan tai maaperägeologiaan tapahtuu opintojen kandivaiheen jälkeen.

Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet uuden sukupolven geotieteilijöille osallistua vastuulliseen kaivostoimintaan sen eri osa-alueilla. Koulutus tarjoaa hyvät mahdollisuudet sijoittua koti- ja ulkomaisiin tutkimus- ja malminetsintäorganisaatioihin, kaivosteollisuuteen sekä rakennus- ja ympäristöalan toimistoihin. Työtehtävät liittyvät tutkimukseen, suunnitteluun ja tuotantoon sekä erilaisiin alan johtotehtäviin.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • geologi
 • tutkija
 • erityisasiantuntija
 • ympäristöasiantuntija
 • kaivoksen johtaja

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • maantiede
 • fysiikka
 • kemia
 • matematiikka