Haluan opiskella geotieteitä

Geotieteet

Geotieteet, Geotieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

Geotieteiden asiantuntijuus auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää kehitystä. Paremmat ympäristöratkaisut ja luonnonvaroihin liittyvä päätöksenteko auttavat ratkaisemaan tieteenalan haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi muuttuvaan maapalloon, elämän edellytyksiin, ihmisten terveyteen ja mineraalisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen.

  • Saat laaja-alaisen käsityksen maapallon prosesseista ja geologisista luonnonvaroista.
  • Saat vahvan perustan geoalan ja taloudellisen geologian kansallisiin ja kansainvälisiin työtehtäviin.
  • Tutkinnossa yhdistyy luontevasti luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen.

Ratkaisuja ympäristöhaasteisiin?

Kasvaessasi geotieteiden asiantuntijaksi opit ymmärtämään muuttuvaa maapalloa, elämän edellytyksiä, uusimpia geotiedon käsittelytekniikoita, ihmisten terveyttä, maaperää sekä mineraalisten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.

Monitieteiset opinnot kestävän kehityksen periaatteita korostaen

Geotieteiden tutkinto antaa sinulle valmiudet osallistua vastuulliseen kaivostoimintaan sen eri osa-alueilla. Lisäksi saat vahvan perustan geoalan ja taloudellisen geologian kansallisiin ja kansainvälisiin työtehtäviin. 

Geologian asiantuntijana voit soveltaa osaamistasi ympäristöekologiseen suunnitteluun ja ympäristöongelmien ratkaisuun. Opinnoissasi yhdistyy luontevasti luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen. Pääset tutustumaan uusimpiin geologisiin ja geokemiallisiin tutkimusmenetelmiin.

Opinnot tarjoavat korkeatasoista ja kansainvälistä kaivannaisalojen ja geotieteiden opetusta alan huippuasiantuntijoiden tukemana. Geotieteissä tutkitaan maapallon ja sen eri osien syntyä, koostumusta ja kehitystä. Geologia soveltaa kemian ja fysiikan menetelmiä luonnon ymmärtämiseen. 

 

 

35

aloituspaikkaa

 

56 %

työllistynyt yritykseen

 

2

erikoistumisvaihtoehtoa: ekonominen geologia tai maaperägeologia

 

Teknillistieteellisten alojen osaajaksi

Monitieteellisissä opinnoissa pääset kartuttamaan myös matematiikan, tietojenkäsittelytieteiden ja teknillistieteellisten alojen osaamista. Opintojesi kandivaiheen jälkeen voit erikoistua taloudelliseen geologiaan tai maaperägeologiaan. 

Voit sijoittua tutkimus- ja malminetsintäorganisaatioihin, kaivosteollisuuteen sekä rakennus- ja ympäristöalan toimistoihin Suomessa ja ulkomailla. Työtehtäväsi voivat liittyä tutkimukseen, suunnitteluun ja tuotantoon sekä erilaisiin alan johtotehtäviin. 

 

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

  • geologi
  • tutkija
  • erityisasiantuntija
  • ympäristöasiantuntija
  • kaivoksen johtaja

 

Kiinnostuitko geotieteistä?

Lue lisää ja hae Opintopolussa