Haluan opiskella saamen kieltä

Saamen kieli

Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

Muuttuvassa maailmassa on varsin tärkeää ymmärtää olennainen ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Saamen kielen tutkinto-ohjelmassa tutkitaan ja opetetaan pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea Oulun yliopistoon kuuluvassa Giellagas-instituutissa, jolla on valtakunnallinen vastuu saamen kielestä Suomessa.

  • Saat valmiudet työskennellä saamen kielen asiantuntijana esimerkiksi saamenkielisessä mediassa, saamen kielen opettajana tai tutkijana.
  • Voit lähteä opiskelijavaihtoon alkuperäiskansaopintoja tarjoaviin yliopistoihin.

Puäʹđ! Puáđi! Boađe!

Pohjoisuus ja arktisuus ovat saamen kielen tutkinto-ohjelman sydän. Oulun yliopistossa halutaan huolehtia saamen kielten säilymisestä muuttuvassa maailmassa. Vain Oulussa voi opiskella kaikkia kolmea Suomessa puhuttavaa saamen kieltä.

Kieli välineenä ja tutkimuskohteena

Saamen kielen ammattilaisena kieli on sinulle sekä väline että tutkimuksen kohde. Voit valita kolmen pääainelinjan väliltä, jotka ovat inarinsaame, koltansaame ja pohjoissaame. Inarinsaamessa opinnot alkavat alkeista. Pohjoissaamen tai koltansaamen linjoille hakevien edellytetään jo hallitsevan kieltä.

Saamen kielen oppiaineessa perehdyt saamen kielen kehitykseen, kielenelvytystyöhön, kielenhuoltoon, murteisiin ja muihin saamen kieliin. Kartutat myös ymmärrystäsi puhutun ja kirjoitetun kielen eroista ja kielen rakenteesta, äänteistä sekä sanojen ja lauseiden muodostumisesta.

 

12

aloituspaikkaa

 

1

Suomen ainoa tutkinto-ohjelma, jossa saamen kieli on pääaineena

 

29 %

työllistynyt kunnalle tai kuntayhtymään

Yhteistyötä muidenkin saamelaisalueen toimijoiden kanssa

Saamen kielen oppiaine tekee yhteistyötä Tromssan yliopiston ja Koutokeinon Saamelaisen korkeakoulun kanssa. Yhteydet Suomen saamelaisinstituutioihin, kuten Saamelaiskäräjiin, ovat niin ikään vahvat.

Saamen kielten lisäksi Giellagas-instituutissa opiskellaan ja tutkitaan saamelaista kulttuuria.

Opintojesi aikana kouluttaudut asiantuntijaksi ja kielen osaajaksi saamelaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuneet saamen kielen opiskelijat työllistyvät erittäin hyvin. Saamen kielen opinnot tarjoavat sinulle kansainväliset uramahdollisuudet saamelaisalueella, joka ylittää Pohjoismaiden rajat.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

  • opettaja
  • tutkija
  • kääntäjä
  • toimittaja
  • kieliteknologi

 

 

Kiinnostuitko saamen kielestä?

Lue lisää ja hae Opintopolussa