Saamen kieli

Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

 • Saat syvällisen tietämyksen inarin- tai pohjoissaamen kielestä ja kielenelvytyksestä

 • Saat valmiudet työskennellä saamen kielen asiantuntijana esimerkiksi saamenkielisessä mediassa, saamen kielen opettajana tai tutkijana

 • Voit lähteä opiskelijavaihtoon alkuperäiskansaopintoja tarjoaviin yliopistoihin

Lue lisää ja hae

Saamen kieli on kielitieteellinen oppiaine, jossa kieli on sekä väline että tutkimuksen kohde. Oppiaineessa on kaksi pääainelinjaa: inarinsaamen pääaineopinnot alkavat alkeista, kun taas pohjoissaamen pääaineessa hakijalta vaaditaan hyvää, ensisijaisesti äidinkielen tasoista pohjoissaamen taitoa tai riittävää motivaatiota sellaisen hankkimiseen. Kursseilla perehdytään mm. saamen kielen kehitykseen, kielenelvytystyöhön, kielenhuoltoon, murteisiin ja muihin saamen kieliin, puhutun ja kirjoitetun kielen eroihin sekä kielen rakenteeseen, äänteisiin, sanojen ja lauseiden muodostumiseen.

Saamen kielen oppiaine tekee opetus- ja tutkimusyhteistyötä UiT Norjan arktisen yliopiston (Tromssa) ja Koutokeinon Saamelaisen korkeakoulun kanssa. Myös yhteydet Suomen saamelaisinstituutioihin, kuten Saamelaiskäräjiin, ovat vahvat.

Opetuksen järjestää Giellagas-instituutti, jolla on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetuksesta ja tutkimuksesta Suomessa. Giellagas-instituutissa opiskellaan ja tutkitaan lisäksi saamelaista kulttuuria.

Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa kielenosaajia saamelaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuneet opiskelijat työllistyvät erittäin hyvin. Saamen kielen opinnot tarjoavat mahdollisuuden kansainväliseen uraan Pohjoismaiden rajat ylittävällä saamelaisalueella.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • opettaja
 • tutkija
 • kääntäjä
 • toimittaja
 • kieliteknologi

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • saame
 • suomi
 • muut kielet