Haluan opiskella kaivos- ja rikastustekniikkaa

Kaivos- ja rikastustekniikka

Kaivos- ja rikastustekniikka, Kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)
 

  • Suomen ainoa kaivannaisalan koulutusohjelma
  • Tutkinto tarjoaa kansainvälisiä työmahdollisuuksia
  • Käytössäsi on maailman ainoa yliopistoympäristössä toimiva koerikastamo

Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmassa koulutetaan osaajia, jotka tuntevat turvallisen ja taloudellisen kaivostoiminnan ja rikastamisen periaatteet sekä osaavat suunnitella ja ohjata toimintaa näiden periaatteiden mukaisesti. Kaivos- ja rikastustekniikan koulutusohjelmasta valmistuu kaivostekniikkaan, rikastustekniikkaan ja sovellettuun geofysiikkaan erikoistuneita diplomi-insinöörejä.

Kaivannaisalan osaajalla on tiedot ja taidot työskennellä alan teollisuudessa kestävän kehityksen mukaisesti ympäristövaikutukset ja sosiaalinen vastuu huomioon ottaen.

Kaivostekniikan diplomi-insinööri tuntee kaivos- ja louhintatekniikan prosessit ja menetelmät.

Rikastustekniikan diplomi-insinööri hallitsee arvomineraalien rikastukseen liittyvät kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt sekä jauhatus- ja erottelumenetelmät.

Geofysiikan opintosuunnasta valmistunut osaa sovelletun geofysiikan menetelmien perusteet sekä niiden soveltamisen mineraalivarojen etsinnässä, kartoituksessa ja hallinnossa.

Opiskelijoiden käytössä on kansainvälisesti ainutlaatuinen tutkimuskeskus, jossa on muun muassa jatkuvatoiminen, automatisoitu koerikastamo, jollaista ei löydy mistään muusta yliopistosta maailmassa. Se tarjoaa nykyaikaisen infrastruktuurin alan opetukseen ja tutkimukseen.

Kaivannaisala tarjoaa mahdollisuuden työskennellä huippumoderneissa kaivoksissa sekä suunnittelu- ja johtotehtävissä toimistossa. Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneet henkilöt voivat työskennellä kaivostekniikan asiantuntijoina kaivannaisalan yrityksissä tai tutkimuslaitoksissa. Työtehtävät liittyvät tutkimukseen, suunnitteluun ja tuotantoon sekä erilaisiin alan johtotehtäviin.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

  • kaivosinsinööri
  • rikastusinsinööri
  • geofyysikko
  • kaivoksen johtaja
  • rikastamopäällikkö.

Kiinnostuitko kaivos- ja rikastustekniikasta?

Lue lisää ja hae Opintopolussa