Maisterihaku, Lääketieteen tekniikka, Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2 v)

Maisterihaku, Lääketieteen tekniikka, Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2 v)
 

  • Perehdyt lääketieteen tekniikan eri osa-alueisiin teoreettisin ja käytännön opinnoin
     
  • Syvennyt esim. lääketieteelliseen kuvantamiseen, fysiologisten signaalien analysointiin, biomekaniikkaan tai terveysteknologiasovelluksiin
     
  • Tulevaisuudessa toimit lääketieteen tekniikan asiantuntijana tai kehittäjänä teollisuudessa, tutkimuksessa tai terveydenhuoltosektorilla

Lue lisää ja hae

Uudet innovaatiot syntyvät yhä useammin tieteiden välimaastossa. Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma tarjoaa erinomaisen poikkitieteellisen pohjan asiantuntija- ja kehitystehtäviin sekä tieteelliseen tutkijakoulutukseen.

Kansallisesti terveysteknologia on nopeasti kasvava, Suomen suurin korkean teknologian vientiala. Terveydenhuollon digitalisaatio ja Sote-uudistus lisäävät asiantuntijoiden tarvetta entisestään.

Oulussa on vahva lääketieteen tekniikan tutkimuskeskittymä sekä suuri määrä terveysteknologia-alan yrityksiä. Lisäksi tiivis yhteistyö Oulun yliopistollisen sairaalan eri klinikoiden ja lukuisten terveysteknologiayritysten kanssa tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia työharjoittelulle, tutkimusprojekteille ja opinnäytetöille.