Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Filosofian maisteri Sudarshan Narasimha Murthy

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Proteiinien ja rakennebiologian tutkimusyksikkö

Oppiaine

Biokemia ja molekyylilääketiede

Väitöstilaisuus

25.9.2020 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan auditorio F101 (Aapistie 7), etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/68257495343?pwd=eDBOMlg2dkNwbW5IMXZJTFN5b01Bdz09

Aihe

Inhibiittoreiden kehittäminen potentiaalisille lääkeainekohteille - ihmisen mono-ADP-ribosyylitransferaaseille

Vastaväittäjä

Dosentti Tiina Salminen, Åbo Akademi

Kustos

Professori Lari Lehtiö, Oulun yliopisto

Inhibiittoreiden kehittäminen potentiaalisille lääkeainekohteille –ihmisen ADP-ribosyylitransferaaseille

Väitöstyössä kehitettiin inhibiittoreita kahdelle ihmisen ADP-ribosyylitransferaaseille, ARTD10:lle ja ARTD7:lle. Nämä ovat entsyymejä, jotka vaikuttavat solujen elintärkeisiin biokemiallisiin säätelymekanismeihin. ARTD-entsyymit ovatkin potentiaalisia kohteita lääkeaineiden kehitykselle esimerkiksi syöpää vastaan. Tutkimuksiin tarvitaan pienmolekyylejä, jotka toimivat inhibiittoreina estäen ARTD-entsyymien toiminnan.

Väitöstyössä käytettiin biokemiallisia ja rakennebiologisia menetelmiä, joiden avulla selvitettiin eri pienmolekyylien sitoutumista ARTD-entsyymeihin. Tämän pohjalta ARTD10:lle kehitettiin uusi inhibiittori, jonka sitoutumiskyky oli aiempia inhibiittoreita parempi. Kehitettyä inhibiittoria voidaan nyt käyttää tutkimustyökaluna tutkittaessa ARTD10:n toimintaa soluissa.

Väitöstyössä luotiin myös perusta selektiiviselle ARTD7-entsyymin inhibiitiolle, mikä hyödyttää tulevaisuuden jatkotutkimuksia auttaen selvittämään entsyymin aktiivisuuden vaikutusta esimerkiksi eri syöpäsoluille.

Viimeksi päivitetty: 14.9.2020