Anna-Liisa Ruotsalainen

Anna Liisa (Annu) Ruotsalainen

PhD

Intendentti

Yhteensä 30 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 842, joista eniten siteerattu julkaisu 140. Julkaisujen h-indeksi on 16.00. (Google Scholar)

Biografia

Pääasiallinen tutkimusaiheeni on kasvi-sienivuorovaikutusten ekologia. Olen kasvi-ja sieniekologian dosentti ja toimin Oulun yliopiston Kasvimuseon ja Kasvitieteellisen puutarhan intendenttinä.

Meneillään oleva tutkimus:

Ihmisen mikrobiomi ja tyyppi I diabetes (Rahoitus: Päivikki and Sakari Sohlbergin säätiö yht.työ LT Ritva Nissi)

Sieniatlas (Rahoitus: Koneen säätiö tutkimusryhmälle)

Aiempia projekteja:

Osallistava, tutkimuslähtöinen ja elämyksellinen oppiminen (Rahoitus: Suomen Kulttuurirahasto)

Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut typen ja raskasmetallien puhdistamiseen erilaisista arktisista jätevesistä (Rahoitus: EAKR)

Taimistopohjoinen (Rahoitus: EAKR)

Opetus: 

Opetan kasvien ja sienten lajintuntemuksen ja ekologian kursseilla, sekä perus- että syventävä taso. Osallistun opetukseen myös, mm., YVA-kurssilla, Symbioosi-kurssilla ja olen tällä hetkellä vastuussa esimerkiksi kasviekologian LuK ja FM kuulusteluista ja Ympäristönsuojelun kokonaisuuden kirjakuulusteluista kasviekologiaan liittyen.

Ks. Weboodi ja Moodle 

Tutkimusaiheet

  • kasvi-sieni vuorovaikutukset

Valikoidut julkaisut

  • Hällfors, M.; Lehvävirta, S.; Aandahl, T.; Lehtimäki, I.-M.; Nilsson, L.O.; Ruotsalainen, A.; Schulman, L.E.; Hyvärinen, M.T. (2020) Translocation of an arctic seashore plant reveals signs of maladaptation to altered climatic conditions. - PeerJ 8, e10357 . [Original] [Self-archived]
  • Edesi, Jaanika; Tolonen, Jonne; Ruotsalainen, Anna Liisa; Aspi, Jouni; Häggman, Hely (2020) Cryopreservation enables long-term conservation of critically endangered species Rubus humulifolius. - Biodiversity and conservation 29, 303-314 . [Original] [Self-archived]
  • Tejesvi, Mysore V.; Nissi, Ritva; Saravesi, Karita; Pirttilä, Anna Maria; Markkola, Annamari; Talvensaari-Mattila, Anne; Ruotsalainen, Anna Liisa (2019) Association of prevalent vaginal microbiome of mother with occurrence of type I diabetes in child. - Scientific Reports 9, 959 . [Original]
  • Ruotsalainen, Anna Liisa (2018) Dark septate endophytes in boreal and subarctic forests. Endophytes of forest trees: biology and applications. Pirttilä, Anna Maria; Frank, A. Carolin. - Forestry Sciences 86. Ekologia ja genetiikka. 105-117. [Original]
  • Lappalainen, K.; Vogeler, N.; Kärkkäinen, J.; Dong, Y.; Niemelä, M.; Rusanen, A.; Ruotsalainen, A.L.; Wäli, P.; Markkola, A.; Lassi, U. (2018) Microwave-assisted conversion of novel biomass materials into levulinic acid. - Biomass Conversion and Biorefinery 8 (4), 965-970 . [Original] [Self-archived]
  • Ohenoja, Esteri; Ruotsalainen, Anna Liisa; Vauras, Jukka (2018) Mycological records from ISAM 9, Kevo, Finland. - Mycoscience 59 (4), 263-267 . [Original]