Antti Niemi

Antti H. Niemi

TkT

Yliopistotutkija
Rakennetekniikan numeeriset laskentamenetelmät

Yhteensä 21 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 216, joista eniten siteerattu julkaisu 47. Julkaisujen h-indeksi on 10.00. (Scopus)

Biografia

Tutkimusalaani kuuluu kiinteän aineen mekaniikka ja sen sovellutukset rakenteiden suunnittelussa ja analyysissä.

Tutkimusaiheet

  • Ohutseinämäiset rakenteet
  • Elementtimenetelmä
  • Siltasuunnittelu
  • Aineen rakenne

Tieteelliset ansiot

Valikoidut julkaisut

  • Niiranen, Jarkko; Niemi, Antti H. (2017) Variational formulations and general boundary conditions for sixth-order boundary value problems of gradient-elastic Kirchhoff plates. - European journal of mechanics A - Solids 61, 164-179 . [Original]
  • Niemi, Antti H.; Koskela, Jani; Fedorik, Filip (2017) Evaluation of some harmonic load models for the vibration analysis of footbridges. - Rakenteiden mekaniikka 50 (3), 127-130 . [Original] [Self-archived]