Antti Tiisanoja

DDS, PhD

Biografia

Antti Tiisanoja työskentelee osa-aikaisena tutkijatohtorina Oulun yliopiston Suun terveyden tutkimusyksikössä. Hänen tutkimuskohteinaan ovat lääkkeiden monipuoliset vaikutukset suun terveyteen (parodontologia, kariologia, suulääketiede ja purentafysiologia) sekä geriatrinen hammaslääketiede. Hän osallistuu myös opiskelijoiden opetukseen parodontologian ja geriatrisen hammaslääketiteen oppiaineissa.

Lisäksi hän työskentelee hammaslääkärinä julkisessa terveydenhuollossa.

Tietokannat

Valikoidut julkaisut

  • Tiisanoja, A.; Syrjälä, A.-M.H.; Kullaa, A.; Ylöstalo, P. (2020) Anticholinergic Burden and Dry Mouth in Middle-Aged People. - JDR clinical and translational research 5 (1), 62-70 . [Original] [Self-archived]
  • Tiisanoja, A.; Syrjälä, A.-M.; Tertsonen, M.; Komulainen, K.; Pesonen, P.; Knuuttila, M.; Hartikainen, S.; Ylöstalo, P. (2019) Oral diseases and inflammatory burden and Alzheimer's disease among subjects aged 75 years or older. - Special care in dentistry 39 (2), 158-165 . [Original] [Self-archived]
  • Tiisanoja, Antti (2018) Sedative load and oral health among community-dwelling older people. - Acta Universitatis Ouluensis. Series D, Medica 1444. Oulu. Artikkeliväitöskirja. 94. [Original]
  • Tiisanoja, Antti; Syrjälä, Anna-Maija; Komulainen, Kaija; Lampela, Pasi; Hartikainen, Sirpa; Taipale, Heidi; Knuuttila, Matti; Ylöstalo, Pekka (2018) Anticholinergic burden and dry mouth among Finnish, community-dwelling older adults. - Gerodontology 35 (1), 3-10 . [Original] [Self-archived]
  • Tiisanoja, A.; Syrjälä, A-M; Komulainen, K.; Hartikainen, S.; Taipale, H.; Knuuttila, M.; Ylöstalo, P. (2018) The association of medications with sedative properties with oral health behaviour in community-dwelling older people. - International journal of dental hygiene 16 (2), E17-E22 . [Original] [Self-archived]
  • Tiisanoja, A.; Syrjälä, A.M.; Komulainen, K.; Hartikainen, S.; Taipale, H.; Knuuttila, M.; Ylöstalo, P. (2017) Sedative load, carious teeth and infection in the periodontium among community-dwelling older people. - Gerodontology 34 (1), 13-23 . [Original] [Self-archived]