Janne Hukkanen

Professori, LT

Sisätaudit

Yhteensä 48 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 2950, joista eniten siteerattu julkaisu 869. Julkaisujen h-indeksi on 22.00. (Web of Science)

Biografia

Janne Hukkanen on ollut sisätautiopin professori vuodesta 2019. Lääkäriopintojen ja väittelyn jälkeen hän suoritti post-doc -kauden USA:ssa tutkien nikotiinin kliinistä farmakologiaa ja opetteli samalla suunnittelemaan ja toteuttamaan kliinisiä lääketutkimuksia. Hän on sittemmin ollut osallisena lukuisissa lääketeollisuuslähtöisissä diabeteksen, ylipainon ja dyslipidemian lääketutkimuksissa sekä osallistunut tutkijalähtöisiin elämäntapamuutostutkimuksiin.

Nykyiset kiinnostuksen kohteet ovat vierasaineita aistivan PXR-reseptorin metaboliset vaikutukset ja digitaalisen elämäntapamuutosapuvälineen kehittäminen lihavuuden ja metabolisen syndrooman hoitoon. Hänen ryhmänsä on osoittanut, että PXR-aktivaatio aiheuttaa aterian jälkeistä hyperglykemiaa, verenpaineen nousua ja lipidimetabolian häiriötä. Tavoitteena on selvittää PXR:n rooli kemiallisen ympäristön ja metabolisen terveyden linkkinä yhdistämällä epidemiologinen, kliininen ja prekliininen lähestymistapa. Hänen ryhmänsä on osa Biocenter Oulua sekä partnerina CoroPrevention EU-projektissa, jossa pyritään parantamaan sepelvaltimotautipotilaiden ennustetta.

Tutkimusaiheet

  • Vierasaineita aistivat tumareseptorit, erityisesti PXR
  • Metabolinen syndrooma
  • Lihavuus
  • Kolesterolimetabolian säätely
  • Verenpaineen säätely
  • Hormonihäirikkökemikaalit

Tietokannat

Tutkimusvierailut

  • Postdoctoral research fellow, University of California San Francisco (UCSF), USA, 2003 - 2004