Jukka Hakkola

Jukka Hakkola

LT

Farmakologian professori
Farmakologia ja toksikologia

Yhteensä 72 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 3742, joista eniten siteerattu julkaisu 333. Julkaisujen h-indeksi on 33.00. (Scopus (2.7.2019))

Biografia

Jukka Hakkola on Farmakologian professori (2009 alkaen) ja Biolääketieteen tutkimusyksikön johtaja (2014 alkaen). Hänellä on yli 25 vuoden kokemus farmakologiasta ja toksikologiasta, sekä maksan solu- ja molekyylibiologiasta. Hänen tutkimuksellinen kiinnostuksensa on suuntautunut sytokromi P450 entsyymeihin, tumareseptoreihin ja viime vuosina erityisesti maksan energia-aineenvaihduntaan tavoitteena ymmärtää miten hepatosyytit aistivat ravitsemuksellista ja ympäristöperäistä altistusta ja sopeuttavat toimintojaan kussakin tilanteessa. Tällä hetkellä keskeisenä tutkimuskohteena on vierasaineita aistiva tumareseptori PXR. Hakkolan tutkimusryhmä tutkii PXR:n vaikutuksia glukoosi- ja lipidiaineenvaihduntaan ja reseptorin merkitystä metabolisissa sairauksissa kuten diabetes, rasvamaksatauti ja metabolinen oireyhtymä. Hänellä on aktiivista tutkimustyötä myös energiasensitiivisistä tekijöistä kuten sirtuiinit ja koaktiovaattori PGC-1α, sekä D-vitamiinimetaboliasta. Hakkola on myös partneri EU projektissa, EDCMET, joka kehittää uusia menetelmiä ja malleja hormonihäirikkökemikaalien metabolisten vaikutusten havaitsemiseen ja taustalla olevien molekylaaristen mekanismien tunnistamiseksi.

Tutkimusaiheet

  • Metabolinen farmakologia
  • Vierasaineita aistivat tumareseptorit, erityisesti PXR
  • Diabetes ja metabolinen syndrooma
  • Rasvamaksatauti
  • Maksan molekyylibiologia
  • Hormonihäirikkökemiikaalit
  • Sytokromi P450 entsyymit

Major research funding

Suomen akatemia, 2015-2019 and 2019-2023

EU Horizon 2020, ECDMET; partneri ja työpaketin johtaja, 2019-2023

Tietokannat

Social media

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

  • Suomen farmakologiyhdistyksen puheenjohtaja 2011-2013

Tutkimusvierailut

  • Tutkijatohtori, Karolinska Instututet, Tukholma, Ruotsi, 1998-1999

  • Vieraileva professori, University of Queensland, Australia, 2011