Laura Kvist

Dosentti

Dosentti
Luonnonpopulaatioiden genetiikka ja genomiikka, domestikaatio, fylogeografia, molekyyliekologia

Yhteensä 68 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 1857, joista eniten siteerattu julkaisu 180. Julkaisujen h-indeksi on 24.00. (Google Scholar)

Biografia

Tutkimukseni liittyy luonnonpopulatioiden geneettisen rakenteen, luonnonsuojelugenetiikan, molekyyliekologian fylogeografian, domestikaation ja evoluution teemoihin. Olen kiinnostunut siitä, miten muinaiset geologiset tapahtumat ja toisaalta ihmisen aikaansaamat muutokset ja lajien elinkierto-ominaisuudet ovat vaikuttaneet luonnonpopulaatioiden geneettiseen rakenteeseen. Viimeaikaisin lisäys tutkimusaiheissani liityy eläinten domestikaatioon. Tutkimuslajeihini kuuluu tällä hetkellä nisäkkäitä (mm. hevonen, ahma, susi), lintuja (mm. haukkoja, kotkia, tiaisia) ja kasveja (mm. luhtaorvokki, jättipalsami).

Tutkimusaiheet

  • Molekyyliekologia
  • Luonnonsuojelugenetiikka
  • Fylogeografia
  • Domestikaatio
  • Evoluutio

Tietokannat