Mira Rajala

MSc

MSc, Yliopisto-opettaja, Tohtorikoulutettava

Biografia

Väitöskirjatutkimuksessani kehitetään ja implementoidaan potilaslähtöinen puhelinohjausinterventio päiväkirurgiaan sekä arvioidaan sen vaikuttavuutta potilaiden koettuun terveyteen ja terveydenhuollon kustannuksiin.

Puhelinohjauksen merkitys päiväkirurgiassa on lisääntynyt merkittävästi. Puhelinohjauksen tulee perustua tutkimusnäyttöön, mutta kuitenkaan ei ole riittävästi näyttöä päiväkirurgisen ohjauksen nykytilasta ja sen systemaattisesta kehittämisestä, tietoa laadukkaasta ja vaikuttavasta proaktiivisesta (ennakoivasta) puhelinohjauksesta sekä potilaslähtöisestä ohjauksesta. Tutkimuksella pyritään vastaamaan puhelinohjaukseen liittyviin haasteisiin sekä kehittämään puhelinohjauksesta tehokas hoitotyön interventio, joka on potilaslähtöinen ja omahoitoa tukeva.

 

 

Tutkimusaiheet

  • Potilasohjaus
  • Terveysvalmennus
  • Ohjauksen vaikuttavuus
  • Ohjauksen laatu
  • Puhelinohjaus
  • Koettu terveys
  • Terveydenhuollon kustannukset

Tietokannat

Social media

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

  • The Academic Board of the Finnish Doctoral Education Network in Nursing Science for 2017-2018, 2020-2021

Tutkimusryhmät

  • Terveysvalmennus/ohjaus (HealthCoach)

Valikoidut julkaisut

  • Rajala, Mira; Kaakinen, Pirjo; Fordell, Merja; Kääriäinen, Maria (2018) The quality of patient education in day surgery as evaluated by adult patients. - Journal of PeriAnesthesia Nursing 33 (2), 177-187 . [Original] [Self-archived]

Projektit

EduPal - Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen

EduPal hanke on Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanke. EduPal hankkeen tavoitteet ovat: