Tiina Ikäheimo

FT

Dosentti, yliopistotutkija
Ympäristöterveys, Kansanterveystiede

Yhteensä 58 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 660, joista eniten siteerattu julkaisu 95. Julkaisujen h-indeksi on 16.00. (Scopus)

Biografia

FT Tiina Ikäheimolla on kattava osaaminen äärilämpötilojen vaikutuksesta ihmisen toimintakykyyn ja terveyteen ja jota täydentää hänen terveysliikuntaan liittyvät tutkimukset. Hänellä on kokemusta ja osaamista usealta tieteenalalta, kuten kansanterveydestä, ympäristö- ja työterveydestä, biolääketieteestä sekä liikuntatieteistä. Hänen erityisosaaminen liittyy lämmönsäätelyn fysiologiaan, mutta tutkimuksissaan hän on perehtynyt myös hengitystiesairauksien lääketieteeseen, sekä mikrobiologiaan. Hänellä on kokemusta sekä kokeellisesta että epidemiologisesta tutkimuksesta.
 

Tutkimusaiheet

 • Ympäristölämpötila ja terveys
 • Ympäristölämpötila ja suorituskyky
 • Globaali muutos ja kansanterveys
 • Liikunta ja terveys

Vastaava tutkija / CadColdEx: Ympärivuotinen terveysliikunta ja sepelvaltimotauti: satunnaistettu kokeellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään kuinka terveysliikuntasuositusten mukainen liikunta yhdessä kylmäaltistuksen kanssa vaikuttaa CAD-potilaiden sydän-ja verisuonitoimintoihin. Käytetyt liikunnan muodot ja taso, vaatetus sekä kylmäaltistus jäljittelevät tavanomaista talvista liikuntatapahtumaa pohjoisessa ilmastossa ja on näkökulmaltaan ainutlaatuinen. Tutkimuksessa selvitetään eri liikuntamuotojen (ylä- ja alavartalotyö) sekä lihasten etukäteislämmittämisen vaikutusta välittömiin ja viivästyneisiin sydän- ja verisuonivasteisiin CAD-potilailla. Projektin nettisivu

Vastaava tutkija / DiabColdHeat: Diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet ja ympäristön lämpötila: satunnaistettu kokeellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuinka edistynyt T2DM (sairauden eteneminen >10 vuotta) yksistään sekä yhdessä sepelvaltimotaudin ja kohonneen verenpaineen kanssa vaikuttavat hermoston-, sydämen ja verisuoniston- sekä aineenvaihdunnan vasteisiin kylmässä ja kuumassa ympäristössä. Tutkittavat altistetaan kokeellisessa tutkimuksessa satunnaisesti sekä kylmälle (+10°C) että kuumalle (+44°C) heidän ollessa levossa kevyesti vaatetettuna 90 minuutin ajan. Altistukset on valittu niin, että ne aiheuttavat kylmässä lämmöntuoton ja lämpimässä hikoilun käynnistymisen. Projektin nettisivu

Tieteelliset ansiot

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Suomen edustaja, Scientific Committee of Antarctic Health Research 2012-
 • Hallituksen jäsen, Nordic Society for Circumpolar Health 2012-
 • Hallituksen jäsen, International Network for Circumpolar Health Research 2009-12
 • Varapuheenjohtaja, International Union of Circumpolar Health 2009-12
 • Hallituksen puheenjohtaja, Nordic Society for Circumpolar Health 2008-12
 • Hallituksen puheenjohtaja, Finnish Society for Arctic Health and Biology 2004-8

Valikoidut julkaisut

 • Ikäheimo, Tiina Maria; Jokelainen, Jari; Hassi, Juhani; Hiltunen, Liisa; Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka; Laatikainen, Tiina; Jousilahti, Pekka; Peltonen, Markku; Moilanen, Leena; Saltevo, Juha; Näyhä, Simo (2017) Diabetes and impaired glucose metabolism is associated with more cold-related cardiorespiratory symptoms. - Diabetes research and clinical practice 129, 116-125 . [Original]
 • Ikäheimo, Tiina M.; Jaakkola, Kari; Jokelainen, Jari; Saukkoriipi, Annika; Roivainen, Merja; Juvonen, Raija; Vainio, Olli; Jaakkola, Jouni J.K. (2016) A Decrease in Temperature and Humidity Precedes Human Rhinovirus Infections in a Cold Climate. - Viruses 8 (9), 244 . [Original]
 • Ryti, Niilo R. I.; Mäkikyrö, Elina M. S.; Antikainen, Harri; Hookana, Eeva; Junttila, M. Juhani; Ikäheimo, Tiina M.; Kortelainen, Marja-Leena; Huikuri, Heikki V.; Jaakkola, Jouni J. K. (2017) Risk of sudden cardiac death in relation to season-specific cold spells: a case–crossover study in Finland. - BMJ Open 7 (11), e017398 . [Original]
 • Leinonen, Anna-Maiju; Pyky, Riitta; Ahola, Riikka; Kangas, Maarit; Siirtola, Pekka; Luoto, Tim; Enwald, Heidi; Ikäheimo, Tiina M; Röning, Juha; Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka; Mäntysaari, Matti; Korpelainen, Raija; Jämsä, Timo (2017) Feasibility of Gamified Mobile Service Aimed at Physical Activation in Young Men : Population-Based Randomized Controlled Study (MOPO). - Jmir mhealth and uhealth 5 (10), e146 . [Original] [Self-archived]
 • Korpelainen, Raija; Lämsä, Jenni; Kaikkonen, Kaisu M.; Korpelainen, Juha; Laukkanen, Jari; Palatsi, Ilkka; Takala, Timo E.; Ikäheimo, Tiina M.; Hautala, Arto J. (2016) Exercise capacity and mortality : a follow-up study of 3033 subjects referred to clinical exercise testing. - Annals of medicine 48 (5), 359-366 . [Original]
 • Hyrkas, Henna; Ikäheimo, Tiina M.; Jaakkola, Jouni J. K; Jaakkola, Maritta S. (2016) Asthma control and cold weather-related respiratory symptoms. - Respiratory medicine 113, 1-17 . [Original]
 • Hintsala, Heidi; Kandelberg, Arno; Herzig, Karl-Heinz; Rintamäki, Hannu; Mäntysaari, Matti; Rantala, Aino; Antikainen, Riitta; Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka; Jaakkola, Jouni J. K.; Ikäheimo, Tiina M. (2014) Central aortic blood pressure of hypertensive men during short-term cold exposure. - American journal of hypertension 27 (5), 656-664 . [Original]
 • Näyhä, Simo; Rintamäki, Hannu; Donaldson, Gavin; Hassi, Juhani; Jousilahti, Pekka; Laatikainen, Tiina; Jaakkola, Jouni J. K.; Ikäheimo, Tiina M. (2017) The prevalence of heat-related cardiorespiratory symptoms : the vulnerable groups identified from the National FINRISK 2007 Study. - International Journal of Biometeorology 61 (4), 657-668 .
 • Ikäheimo, Tiina M.; Lehtinen, Taru; Antikainen, Riitta; Jokelainen, Jari; Näyhä, Simo; Hassi, Juhani; Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka; Laatikainen, Tiina; Jousilahti, Pekka; Jaakkola, Jouni J. K. (2014) Cold-related cardiorespiratory symptoms among subjects with and without hypertension : the National FINRISK Study 2002. - European Journal of Public Health 24 (2), 237-243 . [Original]
 • Hintsala, Heidi E.; Kiviniemi, Antti M.; Tulppo, Mikko P.; Helakari, Heta; Rintamäki, Hannu; Mäntysaari, Matti; Herzig, Karl-Heinz; Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka; Jaakkola, Jouni J. K.; Ikaheimo, Tiina M. (2016) Hypertension Does Not Alter the Increase in Cardiac Baroreflex Sensitivity Caused by Moderate Cold Exposure. - Frontiers in Physiology 7, 204 . [Original]

Ohjauskokemus

Prevalence of metabolic syndrome and changes in body composition, physical fitness and cardiovascular risk factors during military service
 • Toinen ohjaaja 2011 valmistuneessa Ilona Mikkolan väitöskirjassa

Cardiovascular responses to cold exposure in untreated hypertension
 • Pääohjaaja 2018 valmistuneessa Heidi Hintsalan väitöskirjassa

The effects of cold exposure on respiratory function in health and people with obstructive respiratory diseases
 • Toinen ohjaaja, Henna Hyrkäs-Palmun väitöskirja, arvioitu valmistuvan 2019

Cardiovascular responses to cold and exercise in persons with coronary artery disease
 • Pääohjaaja Rasmus Valtosen väitöskirja, arvioitu valmistuvan 2019

Heart rate variability, subjective wellbeing, health and exercise in young men
 • Toinen ohjaaja, Jaakko Tornbergin väitöskirja

Cold exposure and respiratory tract infections among conscripts
 • Toinen ohjaaja, Kari Jaakkolan väitöskirja