CERH

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) - muuttuvan ilmaston ja globaalin terveyden ymmärtämiseksi.

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) on monitieteellinen tutkimusryhmä Väestöterveyden tutkimusyksikössä Lääketieteellisessä tiedekunnassa Oulun yliopistolla. Tutkimusryhmässä on mukana tutkijoita eri tieteenaloilta, asiantuntemusta löytyy muun muassa epidemiologiasta ja biostatistiikasta, kliinisestä lääketieteestä, biologiasta, geenitutkimuksesta, ympäristötieteistä, maantieteestä ja antropologiasta. CERH vastaa kansanterveystieteen oppialan opetuksesta.

Kesäkuusta 2022 alkaen CERH on osa uutta Väestöterveyden tutkimusyksikköä.
Tree figure with symbols presenting different research topics of the center

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Professorit

Dosentit

Vierailevat tutkijat

Tutkijatohtorit

Väitöskirjatutkijat

Projektitutkijat

Sihteerit, assistentit

 • Riitta Aittamaa

Tutkimusavustajat

 • Janina Pietikäinen (syventävät opinnot)
 • Ella Pääkkönen (syventävät opinnot)
 • Ella Jokinen (syventävät opinnot)
 • Joona Maaranen (syventävät opinnot)

Tutkimus

CERH:n tutkimuksen painopisteenä ovat erityisesti ilmastonmuutokseen kytkeytyvät terveysvaikutukset. Tutkimustoiminta kohdistuu kansanterveydellisesti keskeisten riskitekijöiden kuten ilmansaasteiden ja lämpötilan terveysvaikutuksiin erityisesti astmaa ja allergioita sekä sydän- ja verisuonitauteja sairastavien keskuudessa. Ilmastonmuutoksen herkkiin väestöryhmiin kohdistuvista terveysvaikutuksista ja ilmastonmuutoksen lieventämis- ja sopeutumistoimista tiedetään edelleen vähän, CERH pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin.

CERH:n tutkimuksen tavoitteena on arvioida ympäristöperäisistä syistä aiheutuvia ja globaaliin muutokseen liittyviä terveysvaikutuksia ja sairastavuutta. CERH soveltaa innovatiivisesti monitieteisiä tutkimusmetodeja, toteuttaa laajoja kansallisia rekisteripohjaisia tutkimuksia, hyödyntää laajoja väestöpohjaisia epidemiologisia tutkimuksia, tekee kontrolloituja kokeellisia tutkimuksia ja yhdistää tulokset soveltamalla meta-analyysiä ja tautitaakan arviointia. Empiiristen tutkimusten tuloksia hyödynnetään tulevaisuuden ennusteissa, joiden tuottama tieto voidaan yleistää globaalisti.

Opetus

CERH vastaa kansanterveystieteen oppialan opetuksesta Lääketieteellisessä tiedekunnassa, järjestää kansanterveyden, epidemiologian ja ympäristöterveydenhuollon perusopetusta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille sekä ohjausta ja koulutusta tohtoriopiskelijoille.

Jos olet kiinnostunut syventävistä opinnoista CERH:ssä, ota yhteyttä tutkijoihin.

Yhteistyö

CERH:in tutkijoilla on laaja ja monipuolinen, sekä kansainvälinen että kotimainen yhteistyöverkosto. CERH tekee ympäristöterveyteen liittyvää yhteistyötä mm. yliopistojen, tutkimusyksikköjen, ministeriöiden, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

CERH:in tutkijoilla on vuosikymmenten kokemus yhteistyöstä Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. Tästä pitkäaikaisesta yhteistyöstä on seurauksena CERH:in nimittäminen WHO:n yhteistyökeskukseksi teemalla "Global change, environment and public health" kaudelle 2014-2022.

Osa Biodiverse Anthropocenes tutkimusohjelmaa sekä Medical Research Center Oulua

CERH on osa Biodiverse Anthropocenes tutkimusohjelmaa, joka on saanut Suomen Akatemian PROFI6 rahoituksen (2021-2026).

CERH on yksi MRC Oulun painopisteryhmistä: Jaakkola Jouni ja Maritta: Genes and environmental exposures in the etiology and prognosis of adult asthma and its subtypes.

CERH oli yksi Biocenter Oulun ryhmistä kaudella 2020-2023: Molecular and Environmental Basis for Asthma in a Changing Climate, Biocenter Oulu group. Vastaavat tutkijat Jouni Jaakkola ja Maritta Jaakkola.

CERH mukana MCC Collaborative Research verkostossa ja Health-Earth (H-Earth) verkostossa

CERH toisaalla netissä

Seuraa meitä Facebookissa

CERH:n tuottamaa sisältöä Vimeossa

Yhteystiedot

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH), Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

 • Postiosoite: CERH, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto
 • Vierailuosoite: CERH, Kontinkankaan kampus, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus, Aapistie 5 B, 1. kerros
 • Sisäinen postiosoite: 5CERH
 • Sähköposti: cerh (a) oulu.fi; Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi (a) oulu.fi

Julkaisut

Valikoituja julkaisuja

 • Jaakkola JJK. Planetaarinen terveys ja tulevaisuuden kansantaudit. Julkaisussa: Miten Suomi voi nyt ja tulevaisuudessa? Näkökulmia hyvin- ja pahoinvoinnin sekä kansantautien kehitykseen. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 6/2022. Helsinki: Grano; 2023. Saatavilla: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/TUV…

 • Kivimaa P, Heikkinen M, Huttunen S, Jaakkola JJK, Juhola S, Juntunen S, Kaljonen M, Käyhkö J, Leino M, Loivaranta T, Lundberg P, Lähteenmäki-Uutela A, Näkkäläjärvi K, Sivonen MH, Vainio A. Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuden arviointi. Suomen ilmastopaneelin raportti 1/2023. Suomen Ilmastopaneeli; 2023. Saatavilla: https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2023/03/Ilmastopaneeli…

 • Furman E, Siivonen K, Linnanen L, Halme M, Jaakkola JJK, Mönkkönen M, Saari J, Salonen AO, Toivonen T, Tolvanen A, Lyytimäki J, Soini K, Apajalahti EL, Lammensalo L. Myönteinen tulevaisuus Suomelle. Helsinki: Kestävyyspaneeli; 2022. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022062048074

 • Näkkäläjärvi K, Juntunen S, Jaakkola JJK. SAAMI – Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen tieteellinen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:25. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-930-1

 • Liu C, Chen R, Sera F, Vicedo-Cabrera A, Guo Y, Tong S, de Sousa Zanotti Stagliorio Coelho M, Hilario P Saldiva N, Lavigne E, Matus Correa P, Valdes Ortega N, Osorio Garcia S, Pascal M, Stafoggia M, Scortichini M, Hashizume M, Honda Y, Hurtado M, Cruz J, Nunes B, Teixeira JP, Kim H, Tobias A, Íñiguez C, Forsberg B, Åström C, Ragettli MS, Guo YLL, Chen BY, Bell ML, Wright CY, Scovronick N, Garland R, Milojevic A, Kyselý J, Urban A, Orru Aaron H, Indermitte E, Jaakkola JJK, Ryti NRI, Zanobetti A, Schwartz J, Cohen A, Gasparrini A, Kan H. Ambient particulate air pollution and daily mortality in 652 cities. N Engl J Med 2019; 381:705-715. DOI: 10.1056/NEJMoa1817364.