CERH

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) - muuttuvan ilmaston ja globaalin terveyden ymmärtämiseksi.

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) on monitieteellinen tutkimusryhmä Väestöterveyden tutkimusyksikössä Lääketieteellisessä tiedekunnassa Oulun yliopistolla. Tutkimusryhmässä on mukana tutkijoita eri tieteenaloilta, asiantuntemusta löytyy muun muassa epidemiologiasta ja biostatistiikasta, kliinisestä lääketieteestä, biologiasta, geenitutkimuksesta, ympäristötieteistä, maantieteestä ja antropologiasta. CERH vastaa kansanterveystieteen oppialan opetuksesta.
Tree figure with symbols presenting different research topics of the center

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

 • Jouni J. K. Jaakkola

Tutkimusryhmän kuvaus

Professorit

Dosentit

Tutkijatohtorit

Väitöstutkijat

 • Sirpa Aalto
 • Salla Alavaikko
 • Samu Hernberg
 • Elina Mäkikyrö
 • Ilkka Mehtonen
 • Simo-Pekka Kiihamäki
 • Abate Bekele Belachew
 • Marine Savouré (Vieraileva tutkija)

Projektitutkijat

 • Meaza Girma Degefa

Sihteerit, assistentit

 • Riitta Aittamaa

Tutkimusavustajat

 • Suvi Juntunen
 • Kalle Pikkarainen (syventävät opinnot)
 • Janina Pietikäinen (syventävät opinnot)
 • Ella Pääkkönen
 • Ella Jokinen

Tutkimus

CERH:n tutkimuksen painopisteenä ovat erityisesti ilmastonmuutokseen kytkeytyvät terveysvaikutukset. Tutkimustoiminta kohdistuu kansanterveydellisesti keskeisten riskitekijöiden kuten ilmansaasteiden ja lämpötilan terveysvaikutuksiin erityisesti astmaa ja allergioita sekä sydän- ja verisuonitauteja sairastavien keskuudessa. Ilmastonmuutoksen herkkiin väestöryhmiin kohdistuvista terveysvaikutuksista ja ilmastonmuutoksen lieventämis- ja sopeutumistoimista tiedetään edelleen vähän, CERH pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin.

CERH:n tutkimuksen tavoitteena on arvioida ympäristöperäisistä syistä aiheutuvia ja globaaliin muutokseen liittyviä terveysvaikutuksia ja sairastavuutta. CERH soveltaa innovatiivisesti monitieteisiä tutkimusmetodeja, toteuttaa laajoja kansallisia rekisteripohjaisia tutkimuksia, hyödyntää laajoja väestöpohjaisia epidemiologisia tutkimuksia, tekee kontrolloituja kokeellisia tutkimuksia ja yhdistää tulokset soveltamalla meta-analyysiä ja tautitaakan arviointia. Empiiristen tutkimusten tuloksia hyödynnetään tulevaisuuden ennusteissa, joiden tuottama tieto voidaan yleistää globaalisti.

Opetus

CERH vastaa kansanterveystieteen oppialan opetuksesta Lääketieteellisessä tiedekunnassa, järjestää kansanterveyden, epidemiologian ja ympäristöterveydenhuollon perusopetusta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille sekä ohjausta ja koulutusta tohtoriopiskelijoille.

Jos olet kiinnostunut syventävistä opinnoista CERH:ssä, ota yhteyttä tutkijoihin.

Osa Biodiverse Anthropocenes tutkimusohjelmaa, Biocenter Oulua sekä Medical Research Center Oulua

CERH on yksi Biocenter Oulun ryhmistä kaudella 2020-2023:
Molecular and Environmental Basis for Asthma in a Changing Climate, Biocenter Oulu group. Vastaavat tutkijat Jouni Jaakkola ja Maritta Jaakkola.

CERH on osa Biodiverse Anthropocenes  tutkimusohjelmaa, joka on saanut Suomen Akatemian PROFI6 rahoituksen (2021-2026). 

CERH on yksi MRC Oulun painopisteryhmistä: Jaakkola Jouni ja Maritta: Genes and environmental exposures in the etiology and prognosis of adult asthma and its subtypes.

Yhteystiedot

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH)

Postiosoite: PL 5000, 90014 Oulun yliopisto
Vierailuosoite: Kontinkankaan kampus, Lääketieteellinen tiedekunta, Aapistie 5 B, 1.  krs, Oulu
Sisäinen osoite: 5CERH
Sähköposti: cerh (a) oulu.fi
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi (a) oulu.fi

https://www.oulu.fi/fi/cerh