Yhteistyö

Oulun yliopisto tekee monipuolista yhteistyötä erilaisten kumppaneiden kanssa vastatakseen muuttuviin tieto- ja työelämävaatimuksiin sekä edistääkseen yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä. Kansainvälisessä tiedeverkostossa toimiminen on yliopiston uusiutumisen perusta.

Palvelut yrityksille ja yhteisöille

Yliopiston kautta on mahdollista löytää niin osaavia työntekijöitä, asiantuntijoita, tutkimusongelmien ratkaisemista, tiloja, tutkimuslaitteita kuin täydennyskoulutusta.

Alumnitoiminta ja mentorointi

Oulun yliopiston alumneja ovat kaikki Oulun yliopistossa tutkinnon suorittaneet. Oulun yliopiston maisterivaiheen tai jatko-opiskelijan mentoriksi voi ryhtyä työelämässä oleva, korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Mentori tukee aktoriaan tämän valintoihin ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

10.5.2016

Alumnitoiminta

11.6.2018

Mentorointi

Yhteistyöverkostot

Oulun yliopisto profiloituu kansainvälisesti korkeatasoisena tiedeyliopistona. Yliopisto työskentelee systemaattisesti alueellisen, kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseksi.