Kerttu Saalasti Instituutin blogi

Kerttu Saalasti Instituutin blogissa kirjoitetaan instituutin tutkimusryhmien aiheista, yrittäjyyskoulutuksesta sekä instituutin yleisistä aiheista. Kirjoittajina alojen tutkijat, asiantuntijat ja verkostojen jäsenet.

Aiheitamme ovat: #mikroyrittäjyys, #tulevaisuuden tuotantoteknologiat, #alueellinen erinomaisuus, #mikroyrittäjyyskoulutus

In Kerttu Saalasti Institute's blog we write about the topics of the Institute's research groups, micro entrepreneurship education and the Institute's general topics. The authors are researchers, experts and members of networks.

Our topics are: #micro entrenepreneurship, #future manufacturing technologies, #regional excellence, #micro entrepreneurship education

17.09.2021 blog

Laajan yhteistyön yrittäjyyskasvatuksella yrittäjyys nousuun

Yrittäjyys on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi työllistymisen muoto. Sen arvo tulee Korona-pandemian jälkeisen nousun rakentumisessa entisestään korostumaan sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Tulevassa työelämässä tarvittavia yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia voidaan vahvistaa yrittäjyyskasvatuksella.

06.09.2021 blog

Seutukaupungeissa on todellisia matkailun timantteja

Moni maaseutumaisen alueen matkailuyritys on asiakaslähtöinen edelläkävijä Koronapandemia esti suomalaisten matkustamisen ulkomaille vuonna 2020. Moni poti matkakuumetta ja kiinnostui enenevässä määrin Suomen eri kolkista, paikallisista elämyksistä ja nähtävyyksistä. Matkalle oli päästävä, joten lähialueiden tarjonta alkoi kiinnostamaan.

30.08.2021 blog

Mikroyrittäjyyden tutkimustoimintaa kymmenen vuotta

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa toimiva Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® on kehittynyt kymmenessä vuodessa yksittäisestä aluekehittämisen hankkeesta valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi uuden tutkimustiedon tuottajaksi sekä mikroyrittäjyyden osaamisten edistäjäksi. Työntäyteisen ensimmäisen vuosikymmenen jälkeen on sopiva aika muistella menneitä ja palata ajassa hiukan taaksepäin tarinan alkuaskeleille. 

22.08.2021 blog

Itämeren alueen maanalaisista laboratorioista innovaatioiden, liiketoiminnan ja tieteen tiloja

Maanalaisten infrastruktuurien vajaakäyttö Itämeren alueella on viime aikoina selvästi tunnistettu ongelma. Samalla on nähty, että jo olemassa oleva ainutlaatuinen tietopohja sekä tunnistetut innovaatioiden ja liiketoiminnan mahdollisuudet voisivat olla vastaus haasteeseen eri toimijoiden yhteistyön avulla. Interreg Itämeri -ohjelma rahoitti haasteen selvittämiseksi vuosina 2017-2020 Baltic Sea Underground Innovation Network (BSUIN) -hankkeen, joka tarjosi erinomaisen oppimiskokemuksen konsortiolle, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille.

21.07.2021 blog

Muutoksessa mukana vai sivustakatsojana?

Yritysten toimintaympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina. Digitalisaatio ja kaupan siirtyminen verkkoon on muuttanut monien pienten (toki suurempienkin) yritysten toimintaa. Kansainvälinen pandemia on entisestään kiihdyttänyt tätä muutosta. On vaikea uskoa, että hiljentyneet kuntakeskukset vielä palaisivat ”vanhaan hyvään aikaan”, jossa tuotteet ja palvelut hankittiin kivijalkamyymälöistä. Yritykset joutuvat sopeutumaan ja muuttamaan liiketoimintaansa ajan hengen mukaiseksi. Ellei tätä muutoskyvykkyyttä ole, yritys tulee valitettavasti tiensä päähän.

29.06.2021 blog

Regional differences in micro-enterprise exports and growth opportunities – Reviewing Europe, the Baltic Sea region and Finland

The exports of goods by Finnish micro-enterprises* are modest in relation to other European small advanced economies (ESAEs), and especially compared to our neighbours Sweden and Norway. However, this challenge provides us with natural opportunities for economic growth if our goal is to reach the level of our neighbours. For example, with Estonia's average export volume per capita, Finnish micro-enterprises would generate an increase of EUR 5.1 billion in exports of goods and, at the Swedish level, up to EUR 9.6 billion compared to the 2018 level.

22.06.2021 blog

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE tuottaa tutkimusta yrittäjän otteella

Euroopan tasolla kaikista yrityksistä mikroyritysten osuus on lähes 95% ja niiden merkitys sekä kansantaloudelle että työllisyydelle on merkittävä. Silti mikroyritykset kuitenkin puuttuvat erillisenä luokkana useimmista virallisista tilastoista ja keskeisistä tutkimuksista. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa toimiva Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE on ainoa mikroyrityksiin keskittynyt tutkimusryhmä Euroopassa. Se tuottaa tutkittuun näyttöön perustuvaa tietoa auttaen mikroyrityksiä kehittymään, kasvamaan ja kansainvälistymään.

21.06.2021 blog

Mikroyritysten viennin alueelliset erot ja kasvun mahdollisuudet – tarkastelussa Eurooppa, Itämeren alue ja Suomi

Suomalaisten mikroyritysten tavaravienti on vaatimatonta suhteessa muihin Euroopan pieniin ja kehittyviin talouksiin nähden, sekä etenkin naapureihimme Ruotsiin ja Norjaan verrattuna. Tästä haasteesta meille avautuu kuitenkin luontevia talouden kasvun mahdollisuuksia, jos otamme tavoitteeksi kasvun naapurimaidemme tasolle. Esimerkiksi Viron keskimääräisellä viennillä Suomen mikroyritykset toisivat 5,1 miljardia euroa kasvua tavaravientiin ja Ruotsin tasolla jopa 9,6 miljardia vuoden 2018 tasolla.

18.06.2021 blog

Takaisin pohjoiseen

Aloitin Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin viestintäasiantuntijan tehtävät 1.6.2021, asemapaikkanani Oulu. Alku on ollut vauhdikas ja töihin on voinut ryhtyä heti. Työvälineet odottivat ensimmäisenä päivänä ja sain myös tavata keskeisiä henkilöitä ihan kasvokkain. Kimppakyydillä johtaja Matti Muhosen kanssa matkattiin toisena työpäivänä Oulusta Nivalaan maalaismaisemien läpi. Kaunista!

14.06.2021 blog

Mahdollisuuksia maan alla

Maanalaisesta toiminnasta useimmille tulee mieleen kaivostoiminta ja maanalaiset kaivokset. Mielikuva ei ole missään nimessä väärä. Vähemmän tunnettua on kuitenkin maanalaisten tilojen hyödyntäminen teollisessa, tutkimus-, virkistys- tai matkailukäytöstä.