Ammattisotilaasta hoitotieteilijäksi

Nimi: Juha Mattila

Opinnot: 1. vuoden maisteriopiskelija. Pääaine hoitotiede, suuntautumisvaihtoehto Kliininen asiantuntija, sivuaine hyvinvointijohtamisen perusopinnot.

Koulutus: Sairaanhoitaja (AMK), Ammattisotilas, Talonrakentaja.

Juhan tarina

Valmistuin sairaanhoitajaksi 2020. Opinnoissa suuntauduin kriittisesti sairaan potilaan sekä perioperatiivisen potilaan hoitotyöhön. Tällä hetkellä työskentelen Oulun yliopistollisen sairaalan sydänkeskuksessa.  Sairaanhoitajaopintojen aikana työskentelin ohjaajana lastensuojeluyksikössä ja hoitajana erikoissairaanhoidon suljetulla osastolla psykoosipotilaiden parissa sekä sydänosastoilla. Lisäksi olen opiskellut talonrakentajan ja ammattisotilaan tutkinnot. Työskentelin ammattisotilaana yli 10 vuotta. Tehtäväkenttä oli laaja-alainen, ja työ sotilaana oli jatkuvaa itsensä kehittämistä, antaen minulle monipuolisia valmiuksia tulevaisuuden työtehtäville. Kokonaisuuksien hahmottaminen monitahoisessa terveydenhuollon järjestelmässä on haastavaa, mutta samalla hyvin antoisaa. 

Tulevaisuuden asiantuntija

Opinnoissa saan olla osallisena yhteiskunnallisesti merkityksellisissä asioissa. Terveydenhuollon uudistus on käynnissä, jossa integroidaan olemassa olevaa ja uutta järjestelmää. Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö tarjoaa korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa terveystieteellistä tutkimusta. On etuoikeus olla koulutettavana asiantuntijaksi muutoksessa olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön. Sote-alan kehittämistyössä tarvitaan rohkeutta, päättäväisyyttä ja innovatiivista lähestymistapaa hoitotyön kehittämiseen ja asiantuntijuuteen. 

 

"Tutkimusyksikkö  edistää erityisesti Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä, joka on pohjoisen pojalle erityisen läheinen. "

Visio kliinisen asiantuntija työstä 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu näkyväksi SOTE-organisaatiossa. Tuleva pro gradu työni on työelämälähtöinen, joka liittyy laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoon erikoissairaanhoidon osaamiskeskuksessa. Laadulla tarkoitetaan palvelun kykyä täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset. Tulevaisuuden työtehtäväni liittynee osaltaan kliinisen asiantuntijan tehtävään terveydenhuollon laadunhallintajärjestelmän parissa.  Työssä on kyettävä työskentelemään moniammatillisessa, monialaisessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä asiantuntijana. Hyvinvointijohtamisen perusopinnot tarjoavat hallinnon tuntemusta ja johtamisen taitoja, joiden koen tukevan kliinisen asiantuntijan tehtävää. 

Monipuolinen Oulu

Oulun kulttuuritarjonta on monipuolista ja koen, että Oulu on lapsiystävällinen kaupunki. Oulu sijaitsee keskeisellä paikalla ja tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia jokaiselle vuodenajalle.  

" Opinnot ovat yksi osa elämää, joiden ei tule täyttää koko kalenteria. Toteuta itseäsi. Pienillä teoilla saavuttaa joskus jotain isompaa. "