Hoitotiede

Hoitotieteen maisteriohjelmassa saat laaja-alaiset valmiudet toimia hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalalla tutkijana, asiantuntijana tai johtajana. Opit johtamaan asioita ja ihmisiä muuttuvissa asiakas- ja toimintaympäristöissä sekä kehittämään toimintaa moniammatillisissa tiimeissä.

Hoitotieteen maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

15

Tutkintonimike

Terveystieteiden maisteri

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Opintojen kesto

2 vuotta

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

10 paikkaa

Tutustu hoitotieteeseen alana

Opiskele hoitotiedettä Oulussa

 • Ainoa kaksivuotinen hoitotieteen maisteriohjelma Suomessa. Voit hakea ohjelmaan terveysalan alemmalla korkeakoulututkinnolla.
 • Saat valmiudet toimia asiantuntijana ja johtaa toimintoja ja ihmisiä digitalisoituvissa hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä sekä kehittää sosiaali- ja terveydenhuoltoa hoitotieteelliseen näyttöön perustuen.
 • Voit suunnata opintosi kliiniseen asiantuntijuuteen tai hoitotyön johtamiseen.
 • Verkostoidut monialaisesti, sillä opetuksen antaa Suomen ainoa sekä hoitotieteeseen että terveyshallintotieteeseen keskittyvä tutkimusyksikkö.
 • Opiskelijavaihtokohteita on tarjolla runsaasti, mikäli haluat kansainvälistyä osana maisteriopintojasi.

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tehdään korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintaa.

Hoitotieteen maisteriopinnoissa saavutat laaja-alaiset valmiudet toimia hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalalla esimerkiksi tutkijana, asiantuntijana projekteissa ja kehittämistehtävissä tai johtajana. Opit johtamaan asioita ja ihmisiä muuttuvissa asiakas- ja toimintaympäristöissä sekä kehittämään toimintaa moniammatillisissa tiimeissä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lisäksi saat valmiudet tutkimuksen tekemiseen ja tutkimustiedon hyödyntämiseen sekä teknologian ja digitaalisten sovellusten käyttämiseen omassa työssäsi.

Ylempi korkeakoulututkinto antaa sinulle kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten.

Tutustu hoitotieteen opintosisältöihin

Löydät hoitotieteen maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaksi tai johtajaksi

Hoitotieteen maisteriohjelmasta valmistuneet sijoittuvat hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveydenhuollon erityyppisiin asiantuntija-, tutkimus- ja johtamistehtäviin.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

 • kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • osastonhoitaja
 • ylihoitaja, johtava hoitaja
 • toiminnanjohtaja
 • kehittämispäällikkö
 • sosiaali- ja terveysjohtaja
 • tutkija tai projektinjohtaja.

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.