Hoitotiede

Hoitotieteen maisteriohjelmassa saat laaja-alaiset valmiudet toimia hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalalla tutkijana, asiantuntijana tai johtajana. Opit johtamaan asioita ja ihmisiä muuttuvissa asiakas- ja toimintaympäristöissä sekä kehittämään toimintaa moniammatillisissa tiimeissä.

Hoitotieteen maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

15

Tutkintonimike

Terveystieteiden maisteri

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Opintojen kesto

2 vuotta

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023

Avoimen väylä

Kyllä

Tutustu hoitotieteeseen alana

Opiskele hoitotiedettä Oulussa

  • Opit johtamaan asioita ja ihmisiä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan muuttuvissa toimintaympäristöissä.
  • Voit suunnata opintosi joko kliiniseen asiantuntijuuteen tai hoitotyön johtamiseen.
  • Opetuksen tuottaa Suomen ainoa sekä hoitotieteeseen että terveyshallintotieteeseen keskittyvä tutkimusyksikkö.

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tehdään korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintaa.

Hoitotieteen maisteriopinnoissa saavutat laaja-alaiset valmiudet toimia hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalalla esimerkiksi tutkijana, asiantuntijana projekteissa ja kehittämistehtävissä tai johtajana. Opit johtamaan asioita ja ihmisiä muuttuvissa asiakas- ja toimintaympäristöissä sekä kehittämään toimintaa moniammatillisissa tiimeissä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lisäksi saat valmiudet tutkimuksen tekemiseen ja tutkimustiedon hyödyntämiseen sekä teknologian ja digitaalisten sovellusten käyttämiseen omassa työssäsi.

Ylempi korkeakoulututkinto antaa sinulle kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten.

Tutustu hoitotieteen opintosisältöihin

Löydät hoitotieteen maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaksi tai johtajaksi

Hoitotieteen maisteriohjelmasta valmistuneet sijoittuvat hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveydenhuollon erityyppisiin asiantuntija-, tutkimus- ja johtamistehtäviin.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

  • kliinisen hoitotyön asiantuntija
  • osastonhoitaja
  • ylihoitaja, johtava hoitaja
  • toiminnanjohtaja
  • kehittämispäällikkö
  • sosiaali- ja terveysjohtaja
  • tutkija tai projektinjohtaja.

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.