Terveyshallintotiede

Terveyshallintotieteen maisteriohjelma antaa valmiudet vaativiin johto-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä sekä tieteelliseen tutkimustyöhön.

Terveyshallintotieteen maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

12

Tutkintonimike

Terveystieteiden maisteri

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Opintojen kesto

2 vuotta

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023

Avoimen väylä

Kyllä

Tutustu alaan

Opiskele terveyshallintotiedettä Oulussa

  • Opiskele terveysalan johtamiseen keskittyvä maisterintutkinto.
  • Valmistuttuasi pääset vaikuttamaan suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä sen johtamiseen ja kehittämiseen.
  • Työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin on ollut erittäin hyvää.

Terveyshallintotieteen kiinnostuksen kohteita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen erilaisissa uudistuvissa toimintaympäristöissä ja palvelurakenteissa.

Terveyshallintotieteen maisteriohjelmassa korostuvat johtamisopinnot, joissa syvennytään hallinnon ja johtamisen ilmiöihin työelämässä ja tieteessä.

Opintojen aikana tehdään työelämäyhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa harjoittelun, työelämäprojektien, tutkimus- ja kehittämisyhteistyön sekä asiantuntijavierailujen puitteissa.

Tutustu terveyshallintotieteen opintosisältöihin

Löydät terveyshallintotieteen maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Johtajaksi uudistuvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Terveyshallintotieteestä valmistuneet voivat sijoittua johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

  • sosiaali- ja terveysjohtaja
  • toimialajohtaja
  • ylitarkastaja
  • erityisasiantuntija
  • ylihoitaja
  • projektipäällikkö
  • palvelupäällikkö. 

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.