Ammattisotilaasta hoitotieteilijäksi

Juha ehti opiskella useita ammatteja ennen hoitotyöhön siirtymistä. Luontevana jatkeena tälle on hoitotieteen opiskelu Oulun yliopistossa.

Juhan tarina

Alanvaihtajana hoitotyöhön ja sen jälkeen hoitotieteeseen

"Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 2020. Opinnoissani suuntauduin kriittisesti sairaan potilaan sekä perioperatiivisen potilaan hoitotyöhön", Juha aloittaa.

Tällä hetkellä Juha työskentelee Oulun yliopistollisen sairaalan sydänkeskuksessa. Sairaanhoitajaopintojen aikana hän työskenteli ohjaajana lastensuojeluyksikössä ja hoitajana erikoissairaanhoidon suljetulla osastolla psykoosipotilaiden parissa sekä sydänosastoilla.

Lisäksi Juha on ehtinyt opiskella talonrakentajan ja ammattisotilaan tutkinnot. Hän työskenteli ammattisotilaana yli 10 vuotta. Tehtäväkenttä oli laaja-alainen, ja työ sotilaana oli jatkuvaa itsensä kehittämistä ja antoi Juhalle monipuolisia valmiuksia tulevaisuuden työtehtäviin.

"Kokonaisuuksien hahmottaminen monitahoisessa terveydenhuollon järjestelmässä on haastavaa, mutta samalla hyvin antoisaa", Juha summaa.

Yhteiskunnallisesti merkittävä ala

Juha kokee, että saa opinnoissaan olla osallisena yhteiskunnallisesti merkityksellisissä asioissa. on Käynnissä on terveydenhuollon uudistus , jossa integroidaan olemassa olevaa ja uutta järjestelmää.

Sote-alan kehittämistyössä tarvitaan Juhan mukaan rohkeutta, päättäväisyyttä ja innovatiivista lähestymistapaa hoitotyön kehittämiseen ja asiantuntijuuteen.

"Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö tarjoaa korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa terveystieteellistä tutkimusta. On etuoikeus olla koulutettavana asiantuntijaksi muutoksessa olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön."

"Tutkimusyksikkö  edistää erityisesti Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä, joka on pohjoisen pojalle erityisen läheinen", Juha toteaa.

Kliiniseksi asiantuntijaksi laadunhallintaan

Juhan pro gradu -työ on työelämälähtöinen ja liittyy laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoon erikoissairaanhoidon osaamiskeskuksessa. Laadulla tarkoitetaan palvelun kykyä täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset. Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu on tehtävä näkyväksi sote-organisaatiossa.

"Tulevaisuuden työtehtäväni liittynee osaltaan kliinisen asiantuntijan tehtävään terveydenhuollon laadunhallintajärjestelmän parissa", Juha kertoo.

Työssä on kyettävä työskentelemään moniammatillisessa, monialaisessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä asiantuntijana. Hyvinvointijohtamisen opinnot tarjoavat hallinnon tuntemusta ja johtamistaitoja, jotka tukevat Juhaa matkalla kohti kliinisen asiantuntijan tehtävää.

Monipuolinen Oulu

Oulun kulttuuritarjonta on monipuolista ja Juha kokee, että Oulu on lapsiystävällinen kaupunki, sijaitsee keskeisellä paikalla ja tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia jokaiselle vuodenajalle.

"Opinnot ovat yksi osa elämää, joiden ei tule täyttää koko kalenteria. Toteuta itseäsi. Pienillä teoilla saavuttaa joskus jotain isompaa. "

Juha Mattila

  • Maisteriopiskelija, hoitotiede.
  • Suuntautuu opinnoissaan kliiniseksi asiantuntijaksi.
  • Sivuaineena hyvinvointijohtaminen.
  • Aiemmilta koulutuksiltaan sairaanhoitaja (AMK), ammattisotilas ja talonrakentaja.