Mitkä ovat omistajanvaihdoksen kriittiset hetket?

Omistajanvaihdoksen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Kerromme tässä blogissa, miten prosessista saa sujuvan. Tutkitusti tiedetään, että omistajanvaihdos on vaativa prosessi, jossa psyykkiset tekijät ovat suuressa roolissa. Yksinkertaisimmillaan omistajanvaihdosprosessi voidaan kuvata kolmella vaiheella: ennen, aikana ja jälkeen.
Kaksi ihmistä kättelevät

Omistajanvaihdos lähtee liikkeelle myyjän tahdosta ja mahdollisista toimenpiteistä omistajanvaihdoksen aloittamiseksi. Myyjäyrittäjällä on omistajanvaihdosprosessin aikana onnistumisen kannalta kaksi erityistä kriittistä hetkeä.

Omistajanvaihdos - ennakointia ja tulevaisuuden luomista

Ensimmäistä vaihetta voisi kuvata sanalla ”herätys”. Heräämistä auttaa, jos myyjä ”hoksaa” jo ennen prosessin alkua, mitä hän voisi tehdä omistajanvaihdoksen jälkeen.

Tässä vaiheessa on tarpeen tarkistaa myös yrityksen myyntikunto. Myyntikunnon testaamiseksi on olemassa työkaluja esimerkiksi MicroENTREn Kasvavayritys.fi -sivun kasvukyvykkyys- ja digivalmiustesti (https://kasvavayritys.fi/).

Yrittäjälle yrittäminen on usein elämäntapa ja osa identiteettiä, josta luopuminen on suuren työn takana. Tarvitseeko yrittämisestä silti luopua kokonaan, vai voisiko se elämäntavan sijaan olla enemmänkin elämänasenne? Yrittäjän asenteesta ei tarvitse luopua yrityksestä luopumisen yhteydessä, vaan samoja vahvuuksia voi hyödyntää myös muilla elämän osa-alueilla. Elämäntyö ei suinkaan pääty omistajanvaihdokseen, vaan yritys jatkaa elämäänsä ja kehittymistään uuden yrittäjän huomassa. Aikaa omistajanvaihdoksen jälkeen voidaan kuvata sanalla ”jatkumo”.

Ajatusten selkiyttämiseksi yrittäjä - tai kuka tahansa muutosta pohtiva - voi esimerkiksi kirjoittaa itselleen kirjeen tulevaisuuteen. Kirjeessä voit kertoa esimerkiksi, missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua, miltä elämäsi ja arkesi silloin näyttää, missä asut, mitkä asiat ovat menneet hyvin ja mitä olet saavuttanut. Voit myös kirjoittaa ajatuksia ja kuvitelmia siitä, millaisista asioista silloin haaveilet.

Epävarmuuden voittamista

Tutkimuksen perusteella tiedämme, että yrittäjä kokee omistajanvaihdoksen aikana usein epävarmuutta ja päätöksen tekeminen voi tuntua vaikealta. Meillä kaikilla on inhimillinen taipumus lykätä vaikeita päätöksiä. Viivyttelyyn voi vaikuttaa vaikkapa kysymykset siitä, miten varsinainen myyntitapahtuma hoidetaan ”eikä mulla oikeastaan ole edes aikaa selvittää tämmöisiä ja mitä kaikki tästä ajattelevat”. Tässä tilanteessa moni yrittäjä valitsee ns. hiljaisen myynnin. Yritystä on vaikea saada myytyä, jos siitä ei kerro kenellekään. Näin toimimalla yrittäjä tahtomattaan lähes varmistaa, että mahdollinen ostaja ei tule löytämään yritystä.

Elinkelpoista ja kannattavaa yritystä ei kannata ajaa alas siksi, että yrittäjä päättää lopettaa. Omistajanvaihdosta ei pidä ajatella pelkästään negatiivisena asian. Se kertoo vain siitä, että yritys on niin hyvä, että joku haluaa sen ostaa. Tutkimuksen mukaan omistajanvaihdos on mahdollisuus, jollaisena se tulisi esittää myös verkostoille. Avoimella vuorovaikutuksella ostajakin saattaa löytyä yllättävän läheltä esimerkiksi työntekijöistä, kilpailijoista tai asiakkaista. Usein omistajanvaihdos lähteekin liikkeelle ”satunnaisesta heitosta”. Tärkeintä on, että asiaan tartutaan ennen kuin toiminta hiipuu.

Omistajanvaihdos edellyttää yrittäjältä uusien ja joskus hankalaltakin tuntuvien asioiden omaksumista. Myynkö yrityksen osakekannan vai liiketoiminnan, miten arvonmääritys tehdään, mikä on yrityksen myyntihinta ja millaiset tekijät siihen vaikuttavat? Näihin kysymyksiin on tarjolla matalan kynnyksen neuvontaa. Kaikissa omistajanvaihdokseen liittyvissä kysymyksissä vastauksia kannattaa lähteä etsimään alueellisista ja eri organisaatioiden tuottamista omistajanvaihdosneuvontapalveluista.

Kirjoittajat:

Laura Veikkola, projektitutkija, KM exp 6/2022

Kai Hänninen, VALO projektipäällikkö, yliopistotutkija, Dos., TkT, DI, eMBA

Lisätietoa:

VALO-hanke: https://www.oulu.fi/fi/projektit/valo-valtakunnallinen-omistajanvaihdoksen-osaamiskeskittyma

OVI-hanke: https://www.oulu.fi/fi/projektit/ovi-omistajanvaihdos-ilolla