Biologia

Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi aikamme tärkeimmistä toimenpiteitä vaativista asioista. Biologiassa aihe on tutkimuksen ja opetuksen kohteena erityisesti luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen vuoksi.

Oulun yliopistossa opiskelet biologiaa niin kentällä kuin laboratoriossa. Opintoihisi niveltyy luontevasti korkealaatuinen ekologian ja genetiikan tutkimus.
Biologi tutkii kasvia suurennuslasilla, taustalla on metsää.

Tutustu biologiaan alana

Opiskele biologiaa Oulussa

  • Sinulle on tarjolla maan laajimmat kenttäkurssit, joilla pääset tutustumaan Pohjois-Suomen luontoon ja sen tutkimiseen.
  • Käytössäsi ovat myös modernit molekyylibiologian laboratoriot ja maastotyömenetelmät.
  • Saat kiinnostavia kansainvälisiä harjoittelumahdollisuuksia huippulaboratorioissa ja kenttäasemilla.
  • Korkeatasoinen ekologian ja evoluutiobiologian tutkimus niveltyy opintoihisi monikulttuurisessa opiskeluympäristössä.
  • Avoin ja aktiivinen opiskelijayhteisö on tukenasi.

Biologian tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

56

Tutkintonimike

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

4 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Eliökunnan monimuotoisuuden asiantuntijaksi

Biologian asiantuntijana omaksut perusteet eliökunnan kehityksestä ja monimuotoisuudesta. Opit geenien, solujen ja eliöiden ominaispiirteistä, rakenteesta, toiminnoista sekä säätelystä ja eliöiden käyttäytymisestä. Saat tietoa käytännön molekyylibiologiasta, menetelmistä ja maastotyömenetelmistä. Välillä opiskelet ajantasaisissa laboratorioissa, välillä kenttäkursseilla.

Pääaineeksesi saat valita maisterivaiheessa joko ekologian tai genetiikan ja molekyylibiologian. Jos päädyt kouluttautumaan biologian aineenopettajaksi, sivuaineiksi kannattaa valita maantieteen opinnot.

Oulun yliopistossa on myös uusi laskennallisen biologian ja data-analyysin maisteriohjelma bioinformatiikasta ja biologisen datan analysoinnista kiinnostuneille. Opit mallintamaan biologisia prosesseja laskennallisten ja matemaattisten menetelmien avulla.

2

pääainevaihtoehtoa: ekologia tai genetiikka ja molekyylibiologia

41 %

työllistynyt kunnalle tai kuntayhtymään

Kansainvälisiä harjoittelumahdollisuuksia ympäri maailmaa

Osana opintojasi sinulle on tarjolla kiinnostavia kansainvälisiä harjoittelu- ja vaihto-opiskelumahdollisuuksia molekyylibiologian huippulaboratorioissa ja kenttätöissä tropiikista arktiselle alueelle.

Käytössäsi on myös uudet molekyylibiologian tutkimus- ja opetuslaboratoriot sekä kasvimuseo.

Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus tekevät myös tiivistä yhteistyötä Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan tutkimusyksikön kanssa.

Monipuoliset työllistymismahdollisuudet

Jos valitset pääaineeksi ekologian, sijoitut todennäköisimmin tutkimuslaitoksen tai konsulttiyrityksen palvelukseen tai alan opettajaksi.

Jos puolestaan valitset pääaineeksi genetiikan ja molekyylibiologian, päädyt todennäköisimmin yliopiston, maatalouden- tai metsäntutkimukseen liittyvän laitoksen, lääkeyrityksen tai muun bioalan yrityksen palvelukseen.

Jos suoritat aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon, saat pätevyyden opettaa peruskoulun, lukion tai jonkin muun oppilaitoksen aineenopettajana.

Valmistuttuasi työnimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • biologian, maantiedon ja terveystiedon lehtori
  • kalastusbiologi
  • ympäristötarkastaja
  • suojelubiologi
  • ympäristöasiantuntija.

Tutustu biologian opintosisältöihin

Löydät biologian tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Miksi biologiaa Oulussa?

Oulun yliopisto tarjoaa Suomen laajimmat kenttäkurssit, mikä takaa opiskelijoille erittäin vankat lajintuntemustaidot. Lisäksi opiskelijoiden käytössä ovat molekyylibiologian uudet tutkimus- ja opetuslaboratoriot.