Informaatiotutkimus

Miten tapamme ja tottumuksemme hankkia ja hyödyntää tietoa muuttuvat, kun globalisaatio ja digitalisaatio muuttavat maailmaa? Entä miten käsityksemme tiedosta muuttuu?

Informaatiotutkimus on viestintätiede, joka vastaa näihin kysymyksiin. Sen tutkimuksen kohteena on ihmisen ja tiedon vuorovaikutus erilaisissa arki- ja työympäristöissä.
Informaatiotutkimuksen opiskelija seisoo kirjahyllyjen välissä ja ottaa kirjan ylähyllyltä.

Tutustu informaatio-tutkimukseen alana

Opiskele informaatiotutkimusta Oulussa

 • Saat valmiudet informaatioalan asiantuntijatehtäviin kirjastoissa, yrityksissä ja muissa tietoperustaisissa organisaatioissa.
 • Voit valita sivuaineita monitieteisen Oulun yliopiston laajasta koulutustarjonnasta.
 • Opintoja tukee työelämään valmentava harjoittelu ja pääset halutessasi kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

14

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023

Avoimen väylä

Kyllä

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu informaatiotutkimukseen kurssilla

Oulun yliopisto tarjoaa maksuttomia opintojaksoja toisen asteen opiskelijoille. Pääset tutustumaan sinua kiinnostavaan alaan ja yliopisto-opiskeluun. Tällä verkkokurssilla opit digitaalisesta kulttuuriperinnöstä eri näkökulmista.

Tiedon vaikuttavuus tarkastelun kohteena

Kun tietoa tai muuta kulttuurista sisältöä täytyy tuottaa, hallita, hakea tai jakaa, siihen tarvitaan asiantuntijoita, jotka ymmärtävät ihmisten käyttäytymistä ja sen synnyttämiä käytäntöjä informaatio- ja viestintäteknologioiden parissa. Informaatiotutkimuksen asiantuntijana saat ammatillista ja tutkimuksellista näkökulmaa tietoon liittyviin ilmiöihin, kuten ihmisten valmiuksiin arvioida tietoa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Opinnot valmistavat sinut monipuoliseen suunnittelu- ja kehittämistyöhön sekä tutkimus- ja asiantuntijatyön osaajaksi.

76

eri työnimikettä

135 op

sivuaineopintoja ja muita valinnaisia opintoja

Tiedeviestinnästä tukea opintoihin

Valitsemalla sivuaineita mielenkiintosi mukaan voit lujittaa ammattitaitoasi haluamaasi suuntaan. Esimerkiksi viestintäalan osaamistasi voit vahvistaa valitsemalla sivuaineeksi Suomessa ainutlaatuisen tiedeviestinnän maisteriohjelman tarjoamia opintoja.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • tietoasiantuntija
 • suunnittelija
 • informaatikko
 • pedagoginen informaatikko
 • tietopalvelupäällikkö
 • kirjastonhoitaja tai -johtaja
 • Information Specialist
 • Information Manager.

Tutustu informaatiotutkimuksen opintosisältöihin

Löydät informaatiotutkimuksen pääaineopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Kirjastoissa paljon kysyntää alan asiantuntijoille

Informaatiotutkimuksen ammattilaisille on kysyntää monissa organisaatioissa kuten kirjastoissa, yrityksissä, arkistoissa, museoissa ja järjestöissä. Kirjastolaki edellyttää, että yleisessä kirjastossa on riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta henkilöstöä.

Tarvitsetko apua alan valintaan?