Informaatiotutkimus

Miten tapamme ja tottumuksemme hankkia ja hyödyntää tietoa muuttuvat, kun globalisaatio ja digitalisaatio muuttavat maailmaa? Entä miten käsityksemme tiedosta muuttuu?

Informaatiotutkimus on viestintätiede, joka vastaa näihin kysymyksiin. Sen tutkimuksen kohteena on ihmisen ja tiedon vuorovaikutus erilaisissa arki- ja työympäristöissä.

Tutustu informaatio-tutkimukseen alana

Opiskele informaatiotutkimusta Oulussa

 • Tiedon kriittinen arviointi ja informaation roolin yhteiskunnallinen ymmärtäminen ovat nykymaailmassa tärkeitä.
 • Ainoa paikka opiskella viestintätieteisiin kuuluvaa informaatiotutkimusta Pohjois-Suomessa.
 • Saat kirjastoalalla vaadittavaa keskeistä osaamista.
 • Jos tähtäät viestintätehtäviin, voit hankkia tarvittavat taidot tiedeviestinnän maisteriopinnoilla.
 • Voit valita sivuaineesi vapaasti, joko omasta tiedekunnasta tai muilta aloilta, esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen tai kauppatieteet.

Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

14

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

3 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Tiedon vaikuttavuus tarkastelun kohteena

Kun tietoa tai muuta kulttuurista sisältöä täytyy tuottaa, hallita, hakea tai jakaa, siihen tarvitaan asiantuntijoita, jotka ymmärtävät ihmisten käyttäytymistä ja sen synnyttämiä käytäntöjä informaatio- ja viestintäteknologioiden parissa. Informaatiotutkimuksen asiantuntijana saat ammatillista ja tutkimuksellista näkökulmaa tietoon liittyviin ilmiöihin, kuten ihmisten valmiuksiin arvioida tietoa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Opinnot valmistavat sinut monipuoliseen suunnittelu- ja kehittämistyöhön sekä tutkimus- ja asiantuntijatyön osaajaksi.

76

eri työnimikettä

135 op

sivuaineopintoja ja muita valinnaisia opintoja

Tiedeviestinnästä tukea opintoihin

Valitsemalla sivuaineita mielenkiintosi mukaan voit lujittaa ammattitaitoasi haluamaasi suuntaan. Esimerkiksi viestintäalan osaamistasi voit vahvistaa valitsemalla sivuaineeksi Suomessa ainutlaatuisen tiedeviestinnän maisteriohjelman tarjoamia opintoja.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • tietoasiantuntija
 • suunnittelija
 • informaatikko
 • pedagoginen informaatikko
 • tietopalvelupäällikkö
 • kirjastonhoitaja tai -johtaja
 • Information Specialist
 • Information Manager.

Tutustu informaatiotutkimuksen opintosisältöihin

Löydät informaatiotutkimuksen pääaineopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Kirjastoissa paljon kysyntää alan asiantuntijoille

Informaatiotutkimuksen ammattilaisille on kysyntää monissa organisaatioissa kuten kirjastoissa, yrityksissä, arkistoissa, museoissa ja järjestöissä. Kirjastolaki edellyttää, että yleisessä kirjastossa on riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta henkilöstöä.