Kirjallisuus

Kirjallisuuden maisteriopinnoissa opit kotimaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden erityispiirteistä sekä kirjallisuuden suhteesta yhteiskuntaan ja sen ilmiöihin. Valmistut viestinnän tai kulttuurin asiantuntijaksi.

Kirjallisuus, Kielten ja kirjallisuuden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

2

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele kirjallisuutta Oulussa

  • Historiallinen, yhteiskunnallinen ja tekstianalyyttinen osaaminen yhdistyvät Oulussa.
  • Opinnot antavat erinomaisia valmiuksia yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyyn.
  • Valmistut viestinnän ja kulttuurin asiantuntijaksi.
  • Sivuaineet voit valita vapaasti sen mukaan, millaisiin työtehtäviin aiot sijoittua.
  • Koulutuksessa on esillä myös pohjoinen ulottuvuus ja Pohjois-Suomen kulttuurielämän tarpeet.

Kirjallisuus tulkitsee ympäröivää yhteiskuntaa

Kirjallisuuden maisteriopinnoissa pääset tarkastelemaan kielellisiä ja kerronnallisia keinoja ilmaista inhimillistä kokemusta. Tutkittavana voivat olla niin kirjallisuuden klassikot kuin nykykirjallisuus kotimaisessa ja kansainvälisessä kontektissa.

Kirjallisuuden oppiaineessa kaunokirjallisuus nähdään esteettisenä ja kielellisenä ilmiönä, joka on sidoksissa kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen ympäristöönsä. Kirjallisuudentutkimuksen analyysi- ja tulkintametodit soveltuvat myös esimerkiksi mediatekstien tarkasteluun.

Voit täydentää opintojasi vapaasti valittavilla opinnoilla ja opiskella esimerkiksi kirjallisuuden teoriaa, luovaa kirjoittamista ja suorittaa työharjoittelun kulttuurialan eri tehtävissä.

Eri aineyhdistelmillä valmiuksia työelämään

Sivuaineopinnoillasi voit vaikuttaa siihen, millaisiin työtehtäviin voit sijoittua maisterintutkinnollasi.

Tyypillisiä toimialoja ja tehtäviä ovat:

  • viestinnän, kustantamisen ja sisältöliiketoiminnan alat
  • erilaiset kulttuurihallinnon työt ja projektit
  • kirjoittaminen perinteisiin ja uusiin medioihin
  • tieteellinen tutkimus.

Tutustu kirjallisuuden opintosisältöihin

Löydät kirjallisuuden maisteriopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.