Prosessitekniikka

Useilla teollisuudenaloilla hyödynnettävä prosessitekniikka on yksi keskeisistä vihreää siirtymää edistävistä tekniikan aloista.

Uudet teknologiset ratkaisut auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistävät hyvinvointia ja kestävää kehitystä muuttamalla ihmisten tapaa tehdä työtä sekä parantamalla resurssitehokkuutta.

Tutustu prosessitekniikkaan alana

Opiskele prosessitekniikkaa Oulussa

 • Koulutuksessa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kemiantekniikka ja automaatiotekniikka. Tavoitteena on ympäristön hyvinvointi.
 • Laadukas opetus sisältää laboratorioharjoittelua, suunnitteluprojekteja ja yritysyhteistyötä.
 • Pääset suunnittelemaan ja kehittämään puhtaampaa teollisuutta ja kestävämpää yhteiskuntaa teollisuuden eri aloilla.
 • Koulutus takaa sinulle laajat urakehitysmahdollisuudet ja korkean palkkatason.
 • Opiskeluyhteisö on voimavarasi opiskelun ajan sekä toimii verkostonasi myös valmistumisen jälkeen.

Prosessitekniikan tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

80

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

15 aloituspaikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Vihreään siirtymään tarvitaan prosessitekniikkaa

Prosessitekniikan opinnoista on hyötyä Suomen suurimmilla teollisuudenaloilla eli metsä-, metalli- ja kemianteollisuudessa. Vihreä siirtymä muuttaa radikaalisti prosessiteollisuutta ja energiajärjestelmiä. Muutos on erittäin nopeaa ja vaikuttaa raaka-aineiden ja energian käyttöön ja yltää kuluttajatuotteisiin asti.

Vetytalous, biotalous ja uusiutuva energia ovat vastauksia globaaleihin ympäristöongelmiin, ja näiden sisällöstä merkittävä osa on prosessitekniikkaa. Vihreä siirtymä vaatiikin suurten investointien lisäksi runsaasti prosessitekniikan asiantuntijatyötä eli prosessisuunnittelua, tutkimusta ja tuotekehitystä.

Prosessitekniikan aineopinnoissa pääset opiskelemaan termodynamiikkaa, aineen-, liikkeen- ja lämmönsiirtoilmiöitä sekä mekaanisia, kemiallisia ja fysikaalisia yksikköprosesseja. Opintosuunnaksi voit valita automaatiotekniikan, biotuotetekniikan, kemiantekniikan tai prosessimetallurgian.

Yhteydet työelämään syntyvät jo opintojen aikana, sillä prosessitekniikan opiskelijat tekevät harjoittelujaksonsa ja diplomityönsä yrityksissä.

5 000 €

mediaanipalkka

97 %

työllistyy omalle alalle

Runsaasti valinnanvapautta opinnoissa ja urapoluissa

Prosessitekniikan kandidaattivaiheessa saat erinomaisen yleisen osaamisperustan teknistieteellisten ongelmien ratkaisemiselle.

DI-vaiheessa voit erikoistua erilaisille tekniikan aloille, ja sitä kautta eri teollisuuden aloille. Opit ratkaisemaan ammattitaidollasi muun muassa fossiilisten raaka-aineiden käyttöön sekä uusiutuviin raaka-aineisiin liittyviä haasteita.

 • Automaatiotekniikkaa opiskelemalla voit työllistyä teknologiateollisuuteen, esimerkiksi kokoonpanoteollisuuteen ja kappaletavaratuotantoon.
 • Biotuotetekniikkaa opiskelemalla voit työllistyä esimerkiksi metsäteollisuuteen ja elintarviketeollisuuteen.
 • Kemiantekniikkaa opiskelemalla voit työllistyä kemianteollisuuteen ja uuteen akkuteollisuuteen.
 • Prosessimetallurgiaa opiskelemalla voit työllistyä metalliteollisuuteen.

Jos sinua kiinnostaa kaivannaisteollisuus, voit suuntautua opinnoissasi rikastustekniikkaan kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelmassa.

Pienempiä prosessitekniikan aloja ovat lääketeollisuus, kosmetiikka- ja hygieniateollisuus sekä juomateollisuus, esimerkiksi panimot ja tislaamot. Prosessitekniikkaa käytetään myös veden käsittelyssä ja puhdistuksessa vesilaitoksilla.

Koulutus takaa sinulle loistavat urakehitysmahdollisuudet, sillä prosessitekniikan rooli on erittäin suuri suomalaisessa vientiteollisuudessa. Osaamisellesi on kysyntää Suomessa ja ulkomailla. Todennäköisimmin sijoitut teollisuuteen asiantuntija-, kehitys-, suunnittelu- tai johtotehtäviin.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • automaatioinsinööri
 • tuotannonsuunnittelija
 • prosessisuunnittelija
 • käyttöpäällikkö
 • tuotekehitysinsinööri.

Tutustu prosessitekniikan opintosisältöihin

Löydät prosessitekniikan tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Miksi prosessi-tekniikkaa Oulussa?

Oulun yliopistossa prosessitekniikkaa opiskelleet luottavat opinnoissa saamaansa osaamiseen ja työelämävalmiuksiin. Valtaosa suosittelee koulutusalaansa myös muille.