Englannin kieli

Maisteriopiskelijana käsittelet monivivahteisesti niin kirjallisuuden, kulttuurin kuin myös teknologiankin haasteita. Englannin kielen asiantuntijana ymmärrät monikulttuurisen vuorovaikutuksen roolin muuttuvassa maailmassa.

Englannin kieli, Kielten ja kirjallisuuden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

5

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele englannin kieltä Oulussa

  • Sinulla on erinomaiset työllistymisnäkymät muun muassa kansainvälisten asioiden konsulttina, sosiaalisen median asiantuntijana, tutkijana, tuottajana tai tiedottajana.
  • Saavutat erinomaisen englannin kielen taidon ja ymmärrät, miten kieltä käytetään niin ihmisten välisessä monikielisessä vuorovaikutuksessa kuin eri medioissa tai populaarikulttuurissa.
  • Voit opiskella oman mielenkiintosi ja ammatillisten tavoitteittesi mukaisesti ja valita sivuaineeksi esimerkiksi kasvatustiedettä, tietojenkäsittelytiedettä, psykologiaa, kauppatieteitä tai muita kieliä.
  • Opiskelet pienryhmissä ja saat henkilökohtaista tukea ja ohjausta opintoihisi.
  • Olet osa kansainvälistä ja monikulttuurista yhteisöä, jossa on henkilöstöä ja opiskelijoita eri maista.

Ratkaise kielen käytön ja teknologian käytön haasteita

Ymmärrämmekö todella toisiamme ja eri kulttuureja vai luulemmeko vain? Yhteiskunta ja yritysmaailma tarvitsevat todellisia kielten ja kulttuurien huippuosaajia nyt enemmän kuin koskaan.

Opintosi koostuvat kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin liittyvistä kursseista, jotka toteutetaan yleissivistävällä otteella työelämän tarpeita silmällä pitäen. Opetus- ja opiskelukieli on englanti.

Teknologia on keskeisessä roolissa kielen asiantuntijoiden työssä. Kursseilla pääset käsittelemään teknologian käyttöä ja soveltamista osana asiantuntijan työtä. Voit myös osallistua erilaisiin teknologiahankkeisiin opetusvierailujen ja tutkimusyhteistyön kautta.

Monitaitoiseksi vuorovaikutuksen asiantuntijaksi

Kieliasiantuntijana voit työskennellä monenlaisissa yhteisöissä sekä vuorovaikutuksessa erilaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ammatillinen kehityspolkusi ei rajoitu kapeille urille, vaan saat perustan osaamisesi elinikäiselle kehittämiselle ja joustaville urapoluille muuttuvassa maailmassa.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • kieliasiantuntija
  • toimittaja
  • suunnittelija
  • kouluttaja.

Tutustu englannin kielen opintosisältöihin

Löydät englannin kielen maisteriopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.