Digitaalisen murroksen eturintamassa

Kirjallisuutta opiskellut Jari-Pekka Kaleva toimii politiikka-analyytikkona Suomen pelialan kattojärjestössä Neogamesissa ja koordinoi Euroopan pelialan edunvalvontaa sen Euroopan tason kattojärjestön EGDF:n COO:na.
Henkilö seisoo kädet puuskassa ja katsoo kameraan.

Pelialan edunvalvojana

"Olin jo opiskeluaikana aktiivinen sekä opiskelija- että kansalaisjärjestöissä. Ne olivat hyvä pohja ja koulu nykyistä työtäni ajatellen. Opiskelijapolitiikasta päädyin tekemään nuoriso- ja Eurooppa-politiikkaa kansalaisjärjestöissä, josta siirryin kaverini pelialan start-up -yritykseen viestintätehtäviin. Nuorisoyrittäjyyteen liittyvät politiikkakysymykset ja start-upissa työskentely tukivat hyvin toisiaan. Lopulta opintoihin liittyvän kansainvälisen työharjoittelun kautta aloitin työskentelyn pelialan edunvalvonnan parissa.

Käytännössä pelialan edunvalvonta on sitä, että seuraan poliittista päätöksentekoa sekä Euroopan että kansallisella tasolla. Informoin alan yrityksiä, palvelutarjoajia ja oppilaitoksia siitä, mihin suuntaan lainsäädäntö on menossa. Samalla vaikutamme siihen, että lait tukisivat mahdollisimman paljon pelialan tarpeita harrastajien, yritysten ja oppilaitosten näkökulmasta."

Vankka pohja opiskeluajoilta

"Työssäni mielenkiintoisinta on ehkä se, että ala on yhteiskuntaa ravistelevan digitaalisen murroksen eturintamassa. Tässä näkee aitiopaikalta, mihin suuntaan maailma ja ihmiskunta ovat menossa. Yliopistosta ja opiskeluajasta sain vankan osaamispohjan edunvalvontatehtäviin ja poliittiseen toimintaan. Toisaalta osaaminen kehittyi opintojen ohessa harrastustoiminnan kautta. Toisaalta suuntauduin opinnoissa juuri kulttuuri-instituutioiden tutkimukseen."

”Mahdollisuuksia on enemmän kuin koskaan ja parhaiten niihin pääsee tarttumaan, kun vain lähtee itse kokeilemaan, etsimään ja tekemään jotain maailmaa mullistavaa.”

Tähtää aina kauas

"Tuleville kirjallisuuden opiskelijoille sanoisin, että kannattaa katsoa aina perinteisten raja-aitojen ulkopuolelle. Maailma muuttuu tällä hetkellä niin nopeasti, että mahdollisuuksia on enemmän kuin koskaan ja parhaiten niihin pääsee tarttumaan, kun vain lähtee itse kokeilemaan, etsimään ja tekemään jotain maailmaa mullistavaa."

"Kannattaa jo opintojen aikana mennä niin pitkälle kuin omat kyvyt ja taidot ikinä riittävät. Siis paljon pidemmälle kuin opinnoissa ehkä vaaditaan."

Mentorointia ylioppilaskunnalle

"Olen edelleen mukana mentorina Oulun yliopiston ylioppilaskunnan alumnitoiminnassa. Tapaan muutaman kerran vuodessa ylioppilaskunnan toimijoita ja pyrin antamaan heille vinkkejä sekä tuomaan ulkopuolisia tulokulmia siihen, mihin suuntaan ylioppilaskuntaa askarruttavat asiat ovat ehkä kehittymässä. Oulun yliopisto on nykyään profiloitunut arktiseksi yliopistoksi. "

"Omana opiskeluaikana arktinen asenne näkyi sisukkuutena ja haasteita pelkäämättömyytenä."

Teksti: Anni Jyrinki. Kuva: Jari-Pekka Kalevan kotialbumi.

Jari-Pekka Kaleva

• Filosofian maisteri, kirjallisuus (nyk. kirjallisuudentutkimus)

• COO, European Games Developer Federation (EGDF)

Tutustu alan opiskeluun

Opiskele suomen kieltä ja kirjallisuuden tutkimusta kandidaattiohjelmassa tai maisteriohjelmassa.