Lääketieteen tekniikka

Lääketieteen tekniikan kansainvälinen maisteriohjelma tarjoaa erinomaisen poikkitieteellisen diplomi-insinööriosaamisen terveysteknologian sekä digitaalisten terveyspalveluiden tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin.

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

50

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Opetuskieli

Englanti

Hakuaika

Kevään ensimmäinen yhteishaku 3.-17.1.2024

Tutustu lääketieteen tekniikkaan alana

Opiskele lääketieteen tekniikkaa Oulussa

 • Saat monitieteisen diplomi-insinööritutkinnon, joka on yhdistelmä lääketiedettä ja informaatioteknologiaa.
 • Opit uusia terveysteknologiaan liittyviä menetelmiä, esimerkiksi biomateriaaleja, biomekaniikkaa, lääketieteellistä kuvantamista, digitaalista signaalin- ja kuvankäsittelyä ja koneoppimista.
 • Opit myös terveysteknologisten esineiden internetin kehittämisestä sensoreiden, ohjelmistojen ja langattomien verkkojen näkökulmista.
 • Voit valita kursseja laajasta valikoimasta ja suunnata opintojasi kiinnostuksesi mukaan.
 • Opiskelet pääosin englanniksi kansainvälisessä opiskelijaryhmässä ja pääset osallistumaan tutkimusprojekteihin.

Lääketieteen tekniikka on poikkitieteellinen ala, jonka tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia teknologian avulla. Sovelluskohteina ovat esimerkiksi terveydenhoidon diagnosointi- ja hoitomenetelmät, laitteet ja tietotekniset ratkaisut sekä kotihoitoon, kuntoiluun ja hyvinvoinnin edistämiseen soveltuvat ratkaisut.

Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala. Terveydenhuollon digitalisaatio ja sote-uudistus lisäävät asiantuntijoiden tarvetta entisestään.

Oulun yliopistolla on pitkä perinne lääketieteen tekniikan tutkimuksessa ja koulutuksessa. Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma toteutetaan lääketieteellisen tiedekunnan ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan yhteistyönä. Käytössäsi on muun muassa uusi lääketieteellisen kuvantamisen opetuslaboratorio ja saat laadukasta opetusta ajantasaisin menetelmin.

Lisäksi tiivis yhteistyö Oulun yliopistollisen sairaalan ja lukuisten terveysteknologiayritysten kanssa tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia työharjoittelulle, tutkimusprojekteille ja opinnäytetöille.

Terveysteknologian diplomi-insinööriksi

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma sisältää paljon kokeellista käytännön harjoittelua laboratorioissa ja nojaa ratkaisukeskeiseen oppimiseen. Tarvittavan teoreettisen tiedon lisäksi kurssivalikoimassa on runsaasti soveltavaa, reaalimaailman ongelmien ratkaisua teknologian avulla. Ohjelmalla on läheiset yhteydet alan yrityksiin ja teollisuuteen. Opiskelijat saavat osaamista uusimmista menetelmistä, työkaluista ja teknologioista.

Monitieteisen ohjelman opetus toteutetaan lääketieteellisen tiedekunnan ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan yhteistyönä. Opiskelet kansainvälisessä yhteisössä, jossa noin puolet opetushenkilökunnasta ja merkittävä osa opiskelijoista ovat ulkomailta.

Diplomi-insinööriohjelmassa perehdyt kattavasti lääketieteen tekniikan eri osa-alueisiin:

 • ihmisen anatomia ja fysiologia
 • tekoäly lääketieteessä
 • biomekaniikka ja biomateriaalit
 • lääketieteellisen datan mittaaminen ja analyysi
 • lääketieteellinen signaalin- ja kuvankäsittely
 • terveysteknologian sovellukset
 • terveydenhuollon tietojärjestelmät ja mobiilisovellukset
 • koneoppiminen, syväoppiminen ja laajojen data-aineistojen analysointi
 • lääketieteellisiin laitteisiin liittyvät säädökset
 • lääketieteellinen elektroniikka
 • lääketieteellinen fysiikka ja kuvantaminen
 • lääketieteelliset sensoriteknologiat
 • lääketieteelliset ohjelmistot
 • sädehoito
 • tutkimusmenetelmät
 • langattomat mittaukset ja verkot.

Tutustu lääketieteen tekniikan opintosisältöihin

Löydät lääketieteen tekniikan maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Terveysteknologian osaajaksi eri toimialoille

Valmistumisen jälkeen voit hyödyntää asiantuntemustasi erilaisissa lääketieteen tekniikan suunnittelu- ja kehitystehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Valtaosa työllistyy alan teollisuuteen, mutta myös ura tutkijana, terveydenhuoltosektorilla tai julkishallinnossa on mahdollinen.

Työurasi voi rakentua esimerkiksi näille toimialoille ja tehtäviin:

 • Tutkimus- ja tuotekehitysinsinööri terveysteknologia- tai biotekniikkayrityksessä
 • Yrityskonsultti
 • Datatatieteilijä
 • Sairaalainsinööri tai sairaalafyysikko
 • Tutkija yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa
 • Väitöskirjatutkija
 • Yliopisto-opettaja tai lehtori
 • Virkamiesura julkishallinnossa laadunvarmistukseen, laadunhallintaan tai turvamääräyksiin liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Miksi lääketieteen tekniikkaa Oulussa?

Oulussa on vahva lääketieteen tekniikan tutkimuskeskittymä sekä suuri määrä terveysteknologia-alan yrityksiä. Esimerkiksi hyvinvointisormus Oura on kehitetty Oulussa.

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.