Lääketieteen tekniikka

Uudet innovaatiot syntyvät yhä useammin tieteiden välimaastossa. Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma tarjoaa erinomaisen poikkitieteellisen pohjan terveysteknologian asiantuntija- ja kehitystehtäviin sekä tutkijakoulutukseen.

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

50

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Huom! Kevään ensimmäinen yhteishaku 4.-18.1.2023

Avoimen väylä

6 aloituspaikkaa

Tee hakemus Opintopolussa

Huomioithan, että tähän maisteriohjelmaan haetaan jo kevään ensimmäisessä yhteishaussa 4.-18.1.2023 osana kansainvälisen maisteriohjelman sisäänottoa. 

Tutustu lääketieteen tekniikkaan alana

Opiskele lääketieteen tekniikkaa Oulussa

 • Saat monitieteisen maisterintutkinnon, joka on yhdistelmä lääketiedettä ja informaatioteknologiaa.
 • Opit uusia teknologioita ja tutkimusmenetelmiä. Data-analyysin lisäksi perehdyt data-analyysin algoritmien kehittämiseen ja testaamiseen laite- ja välinesuunnittelua varten ja opit mittaamaan ihmisen biosignaaleja.
 • Yli 20 lääketieteen tekniikan opintojaksoa, joista voit valita ja suunnata opintojasi kiinnostuksesi mukaan.
 • Käytössäsi on uusi lääketieteellisen kuvantamisen opetuslaboratorio ja saat laadukasta opetusta ajantasaisin menetelmin.
 • Opiskelet pääosin englanniksi kansainvälisessä opiskelijaryhmässä ja pääset osallistumaan tutkimusprojekteihin.

Lääketieteen tekniikka on poikkitieteellinen ala, jonka tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia teknologian avulla. Sovelluskohteina ovat esimerkiksi terveydenhoidon diagnosointi- ja hoitomenetelmät, laitteet ja tietotekniset ratkaisut sekä kotihoitoon, kuntoiluun ja hyvinvoinnin edistämiseen soveltuvat ratkaisut.

Kansallisesti terveysteknologia on nopeasti kasvava, Suomen suurin korkean teknologian vientiala. Terveydenhuollon digitalisaatio ja sote-uudistus lisäävät asiantuntijoiden tarvetta entisestään.

Oulun yliopistolla on pitkä perinne lääketieteen tekniikan tutkimuksessa ja koulutuksessa. Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma toteutetaan lääketieteellisen tiedekunnan ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan yhteistyönä.

Lisäksi tiivis yhteistyö Oulun yliopistollisen sairaalan ja lukuisten terveysteknologiayritysten kanssa tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia työharjoittelulle, tutkimusprojekteille ja opinnäytetöille.

Diplomi-insinööriksi tai terveystieteiden maisteriksi

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma on monitieteinen, ja sisältää tietotekniikan, lääketieteellisen fysiikan ja biolääketieteen opintoja. Ohjelma antaa vahvan pohjan jatko-opintoihin.

Maisteriohjelmassa perehdyt tavoitetutkintosi mukaan lääketieteen tekniikan eri osa-alueisiin.

Terveystieteiden maisterintutkinnossa painopistealueita ovat:

 • biomekaniikka
 • lääketieteellinen kuvantaminen
 • terveysteknologian sovellukset.

Diplomi-insinööritutkinnossa painopistealueita ovat:

 • lääketieteellinen signaalin- ja kuvankäsittely
 • koneoppiminen
 • lääketieteellisen datan mittaaminen ja analyysi.

Voit suunnata opintojasi oman kiinnostuksesi mukaan.

Tutustu lääketieteen tekniikan opintosisältöihin

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelman opetuskieli on pääsääntöisesti englanti.

Löydät lääketieteen tekniikan maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Terveysteknologian osaajaksi eri toimialoille

Maisteriohjelmasta valmistuvat maisterit ja diplomi-insinöörit omaavat laaja-alaisen poikkitieteellisen osaamisen.

Valmistumisen jälkeen voit hyödyntää asiantuntemustasi erilaisissa lääketieteen tekniikan työtehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Voit toimia lääketieteen tekniikan asiantuntijana tai kehittäjänä teollisuudessa, tutkimuksessa tai terveydenhuoltosektorilla.

Miksi lääketieteen tekniikkaa Oulussa?

Oulussa on vahva lääketieteen tekniikan tutkimuskeskittymä sekä suuri määrä terveysteknologia-alan yrityksiä. Esimerkiksi hyvinvointisormus Oura on kehitetty Oulussa.

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.