Laskentatoimi

Laskentatoimen maisteriohjelmassa koulutetaan huippuosaajia laskentatoimen tehtäviin yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Tervetuloa opiskelemaan akkreditoituun Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun.

Laskentatoimen maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

10

Tutkintonimike

Kauppatieteiden maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu laskentatoimeen alana

Opiskele laskentatointa Oulussa

 • Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on AACSB-akkreditoitu kauppatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö.
 • Saat laajat valmiudet toimia laskentatoimen huippuosaajana eri tehtävissä. Palkkanäkymät ovat hyvät.
 • Maisterintutkinto tarjoaa kansainvälisiä työmahdollisuuksia.
 • Opiskelet läheisessä yhteydessä työelämään. Vierailevat luennoitsijat tarjoavat näkökulmia yritysten arkeen, ja opiskelijat saavat kurssitöissään monipuolista kokemusta laskentatoimesta käytännössä.
 • Voit täydentää tutkintoasi kauppakorkeakoulun muilla pääaineilla, kuten rahoituksen tai taloustieteen opinnoilla.

Laskentatoimen maisteriohjelmassa koulutetaan huippuosaajia laskentatoimen tehtäviin yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Koulutus antaa myös valmiudet jatko-opintoihin tohtoritasolla.

Laskentatoimen osaajalla on tiedot ja taidot työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti vaativissa laskentatoimen tehtävissä kestävän liiketoiminnan mukaisesti ja eettisesti.

Laskentatoimesta valmistunut kauppatieteiden maisteri:

 • hallitsee laskentatoimen yleisimmät mentelmät ja osaa soveltaa niitä vaativissa työtehtävissä.
 • osaa kehittää taloudellisen informaation analysointia päätöksenteon tueksi tutkimustulosten ja teorioiden pohjalta.

Opiskelu kauppakorkeakoulussa on aidosti kansainvälistä ja monikulttuurista. Yhteisö tarjoaa kansainväliset puitteet opetukseen ja tutkimukseen.

Myös vaihtoon lähdön mahdollisuudet ovat hyvät, sillä kauppakorkeakoulullamme on erinomaiset verkostot muihin kansainvälisiin kauppakorkeakouluihin.

Tutustu laskentatoimen opintosisältöihin

Löydät laskentatoimen maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Valmistu kysytyksi asiantuntijaksi

Laskentatoimesta valmistuneiden työtehtävät liittyvät laskentatehtäviin, suunnitteluun, valvontaan sekä erilaisiin alan johtotehtäviin. Työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

 • talousjohtaja
 • talouspäällikkö
 • controller
 • tilintarkastaja
 • konsultti.