Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörin työnkuvaan kuuluu rakennetun ympäristön eri osien suunnittelu. Nopeasti kehittyvä ala tarvitsee myös tutkimuksen ja tuotekehityksen osaajia. Oulun yliopistossa voit erikoistua myös rakennusterveyteen.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

20

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa Oulussa

 • Diplomi-insinöörinä työllistyt erinomaisesti ja osaat suunnitella vaativia taitorakenteita.
 • Oululainen rakennustekniikan diplomi-insinööriosaaminen on maailmanlaajuisesti tunnettua.
 • Uutena suuntautumisvaihtoehtona on rakennusterveys, jota voi opiskella ainoastaan Oulun yliopistossa.
 • Opit uudenlaisista hiilineutraaleista rakennusmateriaaleista ja -tavoista sekä rakentamisen digitalisaatiosta, tietomallintamisesta ja automaatiosta.
 • Rakennetun ympäristön suunnittelijana, toteuttajana tai omistajana vaikutat ihmisten hyvinvointiin ja elämän laatuun.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka kehittyvät nopeasti. Uudenlaiset rakennusmateriaalit, rakentamisen teollistuminen sekä tietoteknisten ratkaisujen kehittyminen tuovat alalle jatkuvasti positiivisia haasteita. Myös yhdyskuntien perusrakenteiden ylläpito sekä kasvava rakennuskanta tarjoavat monipuolisia tehtäviä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörin työnkuvaan kuuluu rakennetun ympäristön rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien, teiden, väylien, vesihuollon verkostojen ja muun infran rakenteellinen ja taloudellinen suunnittelu. Nopeasti kehittyvä ala tarvitsee myös tutkimuksen ja tuotekehityksen osaajia.

Uutena suuntautumisvaihtoehtona rakennusterveys

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan maisteriohjelma sisältää kolme erillistä opintosuuntaa: rakennesuunnittelun, yhdyskuntatekniikan sekä uutena vaihtoehtona rakennusterveyden.

Rakennesuunnittelu tähtää erikoisosaamiseen rakenteiden suunnitteluun teräksestä, puusta ja betonista. Oululaiset rakennesuunnittelun diplomi-insinöörit ovat tunnettuja suurien siltojen, hallien ja muiden rakennusten suunnittelijoina.

Yhdyskuntatekniikka antaa erinomaiset valmiudet yhdyskuntien perustana olevien rakenteiden suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja korjaamisen niin, että kaikessa huomioidaan kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen vaatimukset. Voit toimia vaativissa tietekniikkaan, liikennetekniikkaan tai pohjarakentamiseen liittyvissä asiantuntija-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä.

Rakennusterveyden asiantuntijana ymmärrät hyvän sisäilman edellytykset, fysikaaliset olosuhteet ja terveysvaikutukset sekä rakennusterveyteen liittyvän lainsäädännön ja määräykset. Saat valmiudet toimia sisäympäristön laadun ja kosteuden hallintaan liittyvissä asiantuntija-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä.

Tutustu rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opintosisältöihin

Löydät rakennus- ja yhdyskuntatekniikan maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Työskentele rakentamisen eri sektoreilla

Diplomi-insinöörin tutkinto antaa mahdollisuuden toimia erilaisissa rakennusalan asiantuntija-, kehittämis-, viranomais- ja johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Tyypillisiä työnantajia ovat infra- ja rakennusalan suunnittelutoimistot ja urakointiliikkeet, tie- ja rautatiesektorin hallinto sekä kuntien teknisestä toimesta vastaavat virastot.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

 • sillansuunnittelija
 • rakennusinsinööri
 • geotekninen suunnittelija
 • tuotantoinsinööri
 • ylitarkastaja
 • projektipäällikkö
 • tietomallikoordinaattori.