Saamelainen kulttuuri

Saamelaisen kulttuurin maisteriopinnot suoritettuasi sinulla on nykytietoon perustuva kokonaiskuva saamelaisesta kulttuurista ja sen muutoksesta sekä saamelaisen yhteiskunnan kehityksestä Pohjoismaissa ja Venäjällä. Osaat analysoida saamelaista kulttuuria pohjoisten alkuperäiskansojen näkökulmasta.

Saamelainen kulttuuri, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

1

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele saamelaista kulttuuria Oulussa

  • Saat laajan tietämyksen saamelaisesta kulttuurista ja muista alkuperäiskansoista.
  • Voit lähteä opiskelijavaihtoon alkuperäiskansaopintoja tarjoaviin yliopistoihin.
  • Saat mahdollisuuden kansainväliseen uraan Pohjoismaiden rajat ylittävällä saamelaisalueella.

Monikielinen ja monitieteinen oppiaine

Maisteritutkintosi sisältää opintoja muun muassa saamelaisten maailmankuvista, taiteista ja historiasta. Opit myös saamelaisesta yhteiskunnasta, maankäytöstä, saamelaisten oikeuksista ja yhteiskunnallisista oloista.

Opinnot kartuttavat ymmärrystäsi muista alkuperäiskansoista, kulttuuriperinnön välittymisestä ja suhteista valtaväestöön.

Sivuaineiksesi voit valita esimerkiksi kulttuuriantropologian, historian, informaatiotutkimuksen, saamen kielen tai muita kieliaineita.

Yhteistyötä yli valtiorajojen

Saamelaista kulttuuria tutkitaan Oulun yliopiston lisäksi muun muassa Norjan Saamelaisessa korkeakoulussa sekä Tromssan ja Uumajan yliopistoissa.

Saamelaisen kulttuurin opiskelijana pääset käytännössä näkemään, miten oppiaineesi tutkimus ja opetus auttaa saamelaista kulttuuria pysymään elinvoimaisena.

Saamelaisen kulttuurin opetuksen järjestää Giellagas-instituutti, jolla on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja kulttuurin opetuksesta Suomessa. Alan opiskelu ja tutkimus tuottavat tietoa, joka tukee elävän saamelaiskulttuurin säilymistä. Tieto lisää myös muun yhteiskunnan ymmärrystä saamelaisesta kulttuurista.

Kulttuuriperinnön ja nykykulttuurin asiantuntijaksi

Maisteriopinnot suoritettuasi tunnet saamelaisen kulttuuriperinnön lisäksi nykypäivän saamelaista kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi:

  • tutkijana kansallisessa tai kansainvälisessä yliopistossa
  • kulttuurialan asiantuntijana pohjoismaisessa saamelaisinstituutiossa, kansalaisjärjestössä, kuntasektorilla tai valtionhallinnossa
  • toimittajana saamenkielisessä mediassa
  • asiantuntijana erilaisissa kulttuuritapahtumissa ja projekteissa.

Tutustu saamelaisen kulttuurin opintosisältöihin

Löydät saamelaisen kulttuurin maisteriopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.