Saamen kieli

Saamen kielen maisteriopinnoissa opiskelet pohjoissaamea, inarinsaamea tai koltansaamea Oulun yliopistoon kuuluvassa Giellagas-instituutissa, jolla on valtakunnallinen vastuu saamen kielestä Suomessa.

Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

2

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele saamen kieltä Oulussa

  • Saat valmiudet työskennellä saamen kielen asiantuntijana esimerkiksi saamenkielisessä mediassa tai tutkijana.
  • Vain Oulussa voit opiskella kaikkia kolmea Suomessa puhuttavaa saamen kieltä.
  • Voit lähteä opiskelijavaihtoon alkuperäiskansaopintoja tarjoaviin yliopistoihin.
  • Pohjoissaamen opinnot tarjoavat mahdollisuuden kansainväliseen uraan Pohjoismaiden rajat ylittävällä saamelaisalueella.

Puäʹđ! Puáđi! Boađe!

Saamen kielen oppiaineen tavoitteena on kouluttaa kieliasiantuntijoita saamelaisen yhteiskunnan tarpeisiin.

Saamen kielen ammattilaisena kieli on sinulle sekä väline että tutkimuksen kohde. Voit valita kolmen pääainelinjan väliltä, jotka ovat inarinsaame, koltansaame ja pohjoissaame. Inarinsaamessa opinnot alkavat alkeista. Pohjoissaamen tai koltansaamen linjoille hakevien edellytetään jo hallitsevan kieltä.

Saamen kielen opetuksen ja tutkimuksen painopisteitä ovat kielen rakenne ja käyttö, puhuttu ja kirjoitettu kieli, kielen teoreettinen ja käytännön kielenhuolto sekä kielen vaihtelu ja kehitys. Inarinsaamen ja koltansaamen opetuksen ja tutkimuksen painopiste on edellämainittujen lisäksi kielten elvytystyössä.

Yhteistyötä saamelaisalueen toimijoiden kanssa

Saamen kielen oppiaine tekee yhteistyötä Tromssan yliopiston ja Koutokeinon Saamelaisen korkeakoulun kanssa. Yhteydet Suomen saamelaisinstituutioihin, kuten Saamelaiskäräjiin, ovat niin ikään vahvat.

Opintoihisi kuuluu vähintään yksi työharjoittelu, jossa käytät saamen kieltä. Harjoittelupaikkoja ovat esimerkiksi Yle Sápmi, Saamelaiskäräjät, Saamelaismuseo Siida, kielipesä tai päiväkoti.

Saamen kielten lisäksi Giellagas-instituutissa opiskellaan ja tutkitaan saamelaista kulttuuria.

Monipuoliset työllistymismahdollisuudet

Opintojesi aikana kouluttaudut asiantuntijaksi ja kielen osaajaksi saamelaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuneet saamen kielen opiskelijat työllistyvät erittäin hyvin. Saamen kielen opinnot tarjoavat sinulle kansainväliset uramahdollisuudet saamelaisalueella, joka ylittää Pohjoismaiden rajat.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • tutkija
  • kääntäjä
  • toimittaja
  • kieliteknologi.

Tutustu saamen kielen opintosisältöihin

Löydät saamen kielen maisteriopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.