Tiedeviestintä

Tiedeviestintä on ainutlaatuinen maisterikoulutus tieteellisen tiedon käsittelyyn ja popularisointiin. Valmistut tieteeseen erikoistuneeksi viestinnän asiantuntijaksi.

Tiedeviestintä, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

12

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään yhteishaku 15.-30.3.2023

Tutustu tiedeviestintään alana

Opiskele tiedeviestintää Oulussa

  • Ainutlaatuinen maisterikoulutus tieteellisen tiedon käsittelyyn ja popularisointiin.
  • Koulutuksessa harjoitellaan käytännön viestintätaitoja ja perehdytään viestinnän ja tieteentutkimuksen teoriaan.
  • Valmistut tieteeseen erikoistuneeksi viestinnän asiantuntijaksi.

Tiedeviestinnän maisteriohjelmasta eli TIEMAsta valmistuu filosofian maistereita, jotka hallitsevat tieteestä tiedottamisen ja tieteen popularisoinnin. Koulutuksessa yhdistyvät tieteellisen tiedon hallinta ja käytännön viestintätaidot.

Tiedeviestinnän maisteriksi voit opiskella vain Oulun yliopistossa. TIEMA perehdyttää opiskelijan laajasti ja perusteellisesti tiedeviestinnän saloihin.

Tieteentutkimusta ja käytännön viestintätaitoja

Opinnot sisältävät viestinnän tutkimuksen ja tieteentutkimuksen opintoja. Kolmannes maisteriohjelmasta harjoitellaan käytännön viestintätaitoja, kuten tiedottamista, toimittamista, valokuvausta, kuvankäsittelyä ja graafista suunnittelua.

Tutkinnon suorittanut osaa viestiä tieteestä eri kanavissa ymmärrettävästi ja kiinnostavasti sekä osaa arvioida tiedeviestinnän toimintaperiaatteita ja journalistisia viestintäkäytäntöjä.

Valmistuvalla on hyvät tiedonhakutaidot sekä kyky soveltaa ja pohtia kriittisesti viestinnän- ja tieteentutkimuksen menetelmiä.

Töihin viestintäalalle

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden työskennellä monipuolisissa tehtävissä sekä yrittäjänä viestinnän ja tieteen parissa.

Koulutusohjelma tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten viestintäalan toimijoiden kanssa.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

  • tiedetoimittaja
  • viestintäasiantuntija
  • tiedottaja
  • copywriter
  • kustannustoimittaja.

Tutustu tiedeviestinnän opintosisältöihin

Löydät tiedeviestinnän tutkintorakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta: