Tietotekniikka

Tietotekniikan maisteriohjelmassa saat vahvan perustan digitalisaatiossa ja tekoälyssä keskeisten laitteiden ja ohjelmistojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hallitset alan keskeiset käsitteet, menetelmät ja teknologiat. Saat uusinta tietoa ja parhaita työelämävalmiuksia nopeasti muuttuvalta alalta.
Computer Science and Engineering student wearing virtual reality glasses.

Tietotekniikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

70

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Opetuskieli

Englanti

Hakuaika

Kevään ensimmäinen yhteishaku 3.-17.1.2024

Tutustu tietotekniikkaan alana

Opiskele tietotekniikkaa Oulussa

 • Opiskele arvostettu diplomi-insinööritutkinto tekoälytutkimuksesta tunnetussa yliopistossa.
 • Opit tietotekniikan keskeiset menetelmät ja teknologiat ja osaat suunnitella tehokkaita algoritmeja ja laitteita alan teollisuuden tarpeisiin.
 • Opettajinasi on ansioituneita professoreja, joiden tutkimusaloina ovat esimerkiksi konenäkö, tietoturva, robotiikka ja virtuaalitodellisuus.
 • Voit erikoistua kyberturvallisuuteen, soveltavaan tietotekniikkaan, tekoälyyn tai tietokonetekniikkaan.
 • Hyödyt kansainvälisestä opiskeluympäristöstä, joka tarjoaa erinomaisen perustan ja yhteydet edetä työelämässä vaativiin suunnittelutehtäviin.

Huippuammattilaisten tuki

Tietotekniikan maisteriohjelmassa koulutus painottuu tietoteknisten laitteiden, palveluiden ja järjestelmien tutkimuksessa, kehityksessä ja tuotannossa tarvittavien laaja-alaisten taitojen antamiseen. Saat valmiuksia kehittää ratkaisuja tekoälypohjaiseen data-analyysiin, esineiden internetiin (Internet of Things) ja vuorovaikutteisiin järjestelmiin.

Koulutus perustuu korkeatasoisen tutkimuksen tuottamaan uusimpaan tietoon ja valmentaa tiedon soveltamiseen ja jatkuvaan uuden oppimiseen myös työelämässä. Koulutuksestasi vastaa joukko ammattilaisia, jotka edustavat muun muassa tekoälyn, konenäön, lääketieteen tekniikan, ihmiskeskeisen tietotekniikan, tietoturvan, robotiikan ja esineiden internetin tutkimuksen kansainvälistä huippua. Nämä tutkimusalueet ovat vahvasti esillä myös opinnoissasi.

Professori Steven LaValle valitsi Oulun - katso video

Tekoälytutkimus Oulun yliopistossa - katso video

Läheiset yhteydet elinkeinoelämään

Tietotekniikan opetushenkilöstö tekee läheistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, minkä ansiosta työelämän tarpeet tulevat hyvin esille opinnoissa ja ulottuvillasi on runsaasti uramahdollisuuksia. Voit lisäksi perehtyä digitaaliseen valmistukseen Fab Labissa, joka tarjoaa monipuolisen infrastruktuurin erilaisten prototyyppien ja pienoismallien rakentamiseen muun muassa 3D-tulostuksella.

Tietotekniikan maisteriohjelmasta valmistuneena diplomi-insinöörinä työskentelet ICT-alan yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten tai julkishallinnon palveluksessa. Työsi voi liittyä esimerkiksi tutkimukseen, tuotekehitykseen, teolliseen tuotantoon tai vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin.

Toimenkuvaan kuuluu olennaisesti erilaisten teknisten ongelmien ratkaiseminen ja uusien teknologioiden kehittäminen yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin edistämään ihmisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä.

Ihmisten hyvinvointia voidaan edistää terveysteknologian ja data-analytiikan avulla. Kestävää kehitystä tukee esimerkiksi energiatehokkaiden laskentamenetelmien kehittäminen.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • ohjelmistosuunnittelija
 • data-analyytikko
 • suunnitteluinsinööri
 • järjestelmäasiantuntija
 • tekninen asiantuntija
 • projektipäällikkö
 • teknologiajohtaja
 • yrittäjä.

Tutustu tietotekniikan opintosisältöihin

Tietotekniikan maisteriohjelman opetuskieli on pääsääntöisesti englanti.

Löydät tietotekniikan maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta: