Käytännön työkokemus motivoi opiskelemaan hoitotiedettä

Sara opiskelee hoitotiedettä Oulun yliopistossa, koska haluaa olla mukana luomassa laadukkaampaa ja vaikuttavampaa hoitotyötä.

Saran tarina

Sara opiskeli 2000-luvun alussa hetken aikaa taloustiedettä Oulun yliopistossa, kunnes vaihtoi alaa. Hän valmistui ensin sairaanhoitajaksi, sitten terveydenhoitajaksi. Tällä hetkellä Sara työskentelee terveyskeskuksessa. Hän on osittaisella opintovapaalla ja tekee pari päivää viikossa töitä.

Työkokemusta Saralla on 15 vuoden ajalta myös pienen kunnan terveyskeskustyöstä, lasten- ja äitiysneuvolasta, ikäihmisten hoitotyöstä, sisätautikirurgisesta hoitotyöstä sekä muistihoitajan työstä.  

Laadukkaampaa ja vaikuttavampaa hoitotyötä

Sara haki terveystieteiden opintojen pariin, koska haluaa olla mukana luomassa laadukkaampaa ja vaikuttavampaa hoitotyötä.

"Terveydenhuolto on isojen muutosten keskellä, ja erityisesti hoitotyöntekijöiden osaamisen kehittäminen kiinnostaa minua, ja sitä kautta potilasturvallisuuden parantaminen."

Myös potilaan elinympäristöön liittyvät mahdollisuudet toimintakyvyn tukemisessa ja terveyden edistämisessä ovat Sarasta kiinnostavia aiheita.

"Terveystieteen opinnoissa saan välineitä näyttöön perustuvan hoitotyön edistämiseksi ja vahvistamiseksi sekä laaja-alaisen näkemyksen terveydenhuollon kehittämiseen.  "

Ajattelun rikastumista

Opinnoissa Saran mielestä ehdottomasti parasta on, että opitut asiat ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä ja hyödyttävät häntä kliinisen hoitotyön asiantuntijaksi kasvamisessa.

"Olen saanut jo ensimmäisen syksyn aikana hoitotieteen opinnoilta sisältöä omaan työhöni ja opinnot ovat rikastuttaneet ajatteluani", Sara aloittaa.

"Minulla on ollut aikaa miettiä omia haaveita ja edistää omaa terveyttä opintojen ohella. Opintojen kautta on myös mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ympäri Suomen. Oulussa on paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia, paljon opiskelijoita eri aloilta ja vilkas opiskelijaelämä", hän jatkaa.

Visiona hoitotyön osaamisen kehittäminen 

Saralla on monta visiota tulevaisuuteen. Tärkeimmäksi niistä hän nostaa hoitotyöntekijöiden osaamisen kehittämisen systemaattisesti näyttöön perustuvan hoitotyön mukaiseksi. 

Riittävä osaaminen tuo sekä potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta ja työnhallinnan kokemusta jatkuvien muutoksien alla, joten näyttöön perustuvan toiminnan toteutumista tulee tarkastella jatkuvasti.

"Konkreettisesti tämä olisi esimerkiksi uusien hoitajien prosessinomaista laadukasta perehdyttämistä ja tutorhoitajatoimintaa. Osaamisen kehittämisen prosessit tulisi suunnitella sellaisiksi, että ne ovat toteuttamiskelpoiset kulloisessa työympäristössä ja ne koetaan oppimisen kannalta mielenkiintoisiksi. "

Tulevaisuuden terveydenedistäjä

Sara tekee sivuainetta terveysliikunnan opinnoista, ja yhtenä haaveena hänellä on löytää keinoja edistää terveysliikuntaa yhteiskunnassa ja parantaa eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja jaksamista.

"Ehkä tukevaisuuden työ voi löytyä terveyden edistämisen parista. Toisaalta isona haaveena on tarttua julkisen terveydenhuollon osaamisen kehittämistyöhön. " 

Opinnot ovat antaneet Saralle pysähdyksen hektisestä työelämästä, jossa ulkopuolelta säädellyt aikataulut ovat vaihtuneet itse suunniteltuun ajanhallintaan.

"Koska opiskelu on suunniteltu päätoimiseksi, kovin paljoa en suosittele töitä tekemään. Perheen, työn ja opiskelun yhdistäminen on haastavaa."

Sara Veteläinen

  • Maisteriopiskelija, hoitotiede.
  • Suuntautuu opinnoissaan kliiniseksi asiantuntijaksi.
  • Sivuaineena terveysliikunta.
  • Aiemmalta koulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja (AMK).
  • Oulussa hänestä on parasta se, että kevyen liikenteen väyliä on paljon.