Sydän sykkii sotealan tutkimus- ja kehittämistyölle

Monipuolisen sairaanhoitajan uran ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen Mirka Kadenius halusi jatkaa opintoja yliopistossa. Hän nauttii terveyshallintotieteen maisteriopinnoista yhteisöllisessä ilmapiirissä.
Silmälasipäinen nainen katsoo kameraan ja hymyilee. Taustalla valkoinen seinä.

Mirkan tarina

"Pääasiassa olen sairaanhoitajan urani tehnyt perusterveydenhuollon varahenkilöstössä eli kiertänyt kaupunginsairaalan erilaisilla profiileilla olevia osastoja, kotisairaalassa sekä toiminut haavahoitotyön asiantuntijatehtävissä. Päivittäin vaihteleva työnkuva on haastanut ammatillisesti ja ehkäissyt rutinoitumisen tunnetta."

Mirka on myös erikoistunut haavahoitotyöhön ja suorittanut haavahoitotyön kliinisen asiantuntijan tutkinnon.

Kiinnostus kehittämiseen siivitti jatkamaan opintoja

Kehittämistyö on kiinnostanut Mirkaa koko hänen työelämänsä ajan, ja hänestä tuntui luontevalta jatkaa opintoja.

"Kipinän tähän antoi yamk-tutkinnon suorittaminen, sillä ohjaajani piti itsestäänselvyytenä jatko-opintoja. Terveystieteiden opinnot antavat entistä laajemmat työllistymis- ja vaikuttamismahdollisuudet eri sektoreille johtamistehtävistä hallinto-, koulutus- ja tutkimustehtäviin."

"Oulussa erityisen ilahduttavaa on ollut tutkintoon kuuluvien menetelmäopintojen runsaus ja monipuolisuus. Ne antavat hyvän pohjan tulevaisuuteen, sillä vaikka ei itse tutkimusta tekisikään, menetelmien ymmärtäminen ja tutkimusnäytön onnistunut tulkitseminen auttavat edistämään näyttöön perustuvaa hoitotyötä."

Mirka ennakoi, etteivät opinnot tule pysähtymään maisteritutkintoon. Sydämensä antaminen tutkimus- ja kehittämistyölle vetää Mirkaa jatko-opintoihin jossakin muodossa, mahdollisesti ylimääräisinä opintokokonaisuuksina tai tutkijakouluun hakemisena. Mirkan toiveena on työllistyä tutkimus- ja kehittämistehtäviin sote-alan asiantuntijaryhmissä.

Työhyvinvointia paremmalla johtamisella

Mirka haluaa omalta osaltaan olla edistämässä sote-alan ammattilaisten työhyvinvointia.

"Hyvinvoiva, motivoitunut henkilöstö on organisaation keskeisin voimavara ja ilman henkilöstöön panostamista meillä nykyinen osaajapulakriisi syvenee."

"Hyvinvoiva, motivoitunut työntekijä haluaa kehittyä ja kehittää toimintaa ja on sitoutunut työhönsä. Potilas- ja asiakaskeskeisyys on sote-alalla toiminnan ydin, mutta ilman organisaation pito- ja vetovoimaa meillä ei ole tulevaisuudessa toiminnan toteuttajia."

"Sote-työntekijöiden hyvinvointiin tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ja tehdä työorganisaatioissa niin rakenteellisia, hallinnollisia kuin organisaation työskentely-ympäristöön liittyviä muutoksia. Muutos tarkoittaa työn ja johtamisen näkyväksi tekemistä, mikä on sote-alalla ollut tähän saakka heikompaa kuin muilla aloilla."

Opiskelu on yhteisöllistä

Mirkan mielestä parasta opinnoissa on ollut opiskelutovereihin tutustuminen ja keskinäinen yhteistyö- ja avunantokulttuuri.

"Vaikka maisterilinjalla tausta opiskelutovereilla on hyvin moninainen, osalla on jo maisteritutkinto taustalla tai pitkä työura johtamistehtävissä, opintojen edistäminen on yhteinen projekti kaikille."

Kuin huomaamatta syntyy vahvoista osaajista koostuva verkosto, joka ulottuu ympäri Suomen. Tiedekunnassa on hyvä ilmapiiri ja opettavaan henkilökuntaan voi olla vuorovaikutuksessa matalalla kynnyksellä. Opettajista välittyy kiinnostus opiskelijoihin ja halu auttaa opintojen etenemisessä. Tämä luo turvalliset puitteet opinnoille.

Opintojen rahoittamisessa Mirkaa on auttanut työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki. Opinnot ovat kuitenkin suunniteltu päätoimisiksi ja ne vaativat ajoittain paljon ajankäytöllisesti, joten opintovapaata on tarvittu.

Oulu on toimiva kaupunki

Kuopiosta alun perin maailmalle lähteneenä ja Jyväskylässä pysähtyneenä Mirkaa viehättää Oulussa maanpinnan tasaisuus ja meren läheisyys. Kevyen liikenteen reitit ovat hyvin merkityt, eikä näiden parin vuoden aikana ole ollut tarvetta käyttää paikallisbusseja, koska Kontinkankaan kampuskin on kävelymatkan päässä esimerkiksi rautatieasemalta.

Opintojen ja sosiaalisen arkityön vastapainona Mirka ulkoilee ja retkeilee monipuolisesti. Oulun ympäristössä on paljon retkeilyalueita, joissa voi kulkea valmiita, jopa esteettömiä luontopolkuja sekä virkistysalueita, joissa voi retkeillä omatoimisesti.

Mirka Kadenius

  • Opiskelee terveyshallintotieteen maisteriohjelmassa.
  • Sairaanhoitaja, suuntautuminen perioperatiivinen hoitotyö.
  • Terveysalan hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito (YAMK).