Terveydenhuoltoa pintaa syvemmältä

Hanna huomasi sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan töissään, että haluaa vaikuttaa hoitotyöhön laajemmin. Kokemukset hoitotyössä ja terveydenhuollossa innostivat opiskelemaan terveyshallintotiedettä Oulun yliopistossa.

Hannan tarina

Ammattikorkeakoulusta valmistuttuaan Hanna Räisänen työskenteli sairaanhoitajana julkisella, yksityisellä ja hieman myös kolmannella sektorilla. Hän huomasi työelämässä, että haluaa vaikuttaa hoitotyöhön muutenkin kuin tekemällä omaa työtänsä huolella. Erilaiset kokemukset, varsinkin epäkohdat hoitotyössä ja terveydenhuollossa laajemminkin, saivat aikaan innostuksen lisäkouluttautumista kohtaan.

“Koin, että terveyshallintotiede antaa parhaimman väylän päästä vaikuttamaan asioihin”, Hanna toteaa.

"Opinnoissani parasta on se, että pääsen pohtimaan terveydenhuoltoa pintaa syvemmältä, tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja niihin, joilla on samanlainen halu päästä vaikuttamaan asioihin. Lisäksi saan kehittää itseäni ja omaa osaamistani. "

Johtamisella työhyvinvointia

Sote-ala on jatkuvan kehittämisen kohteena, viimeisimpänä sote-uudistus. Yksi kehitettävä ja Hannan mielestä tärkeä asia on terveydenhuollon työntekijöiden työhyvinvointi.

"Sitä voisi parantaa monin keinoin, mutta johtamisen parantaminen on yksi oleellinen seikka. Ihmisläheinen, kuunteleva ja osallistava johtaminen on sote-alalla tärkeää. Jokainen sote-alan työntekijä kaipaa arvostusta. Myös esimerkiksi palkkaus ja oman ammattitaidon kehittäminen ovat tärkeitä seikkoja työntekijöiden kannalta. Riittävä työvoima olisi tärkeä taata. Muun muassa työhyvinvoinnin parantamisella voidaan tähän vaikuttaa", Hanna ideoi.

Hanna haluaisi tulevaisuudessa päästä sote-alan asiantuntija- tai johtamistehtäviin. Erityisesti terveydenhuollon valvonta- ja kehittämistehtävät kiinnostavat häntä.

"Koen, että minulla on annettavaa enemmänkin kuin mitä “rivityöntekijänä” pystyn antamaan. Haluan päästä katsomaan asioita vähän laajemmin."

Kotoisa Oulu tarjoaa vastapainoa opinnoille

"Opiskelussa tärkeää on huolehtia omasta palautumisesta ja työskentelyn aikatauluttamisesta. Varsinkin korona-aikana opiskelu on hyvin itsenäistä, joten on tärkeä huolehtia oman työskentelyrytminsä suunnittelusta. Itselleni sopii se, että teen opinnoilleni lukujärjestyksen, ja jätän illalla aikaa palautumiselle. Myös riittävä uni ja liikunta ovat tärkeitä jaksamisessa."

Opiskelun vastapainona Hanna harrastaa yksinlaulua, lukemista ja lenkkeilyä. Myös ystäviin on tärkeää olla yhteydessä ja tehdä muitakin mukavia asioita.

"Oulussa parasta ovat leppoisat ihmiset. Kun Oulun murretta kuulee muualla Suomessa, tulee kotoinen olo. Oulu on ihmisen kokoinen kaupunki. Täältä löytyy riittävät palvelut, mutta meno on tarpeeksi rauhallista pohjoisen ihmiselle."

Vinkkejä terveysalan yliopisto-opinnoista kiinnostuneille

"Jos intohimonasi ovat esimerkiksi sote-alan kehittäminen tai johtaminen on terveyshallintotiede ja terveystieteet hyvä väylä päästä työelämässä eteenpäin", Hanna vinkkaa.

Opinnot sisältävät paljon myös tutkimusmenetelmäopintoja, joten jos tutkimuksen tekeminen kiinnostaa, ovat terveystieteet Hannan mukaan oikea valinta.

"Opinnoissa pääsee pohtimaan asioita hyvin monesta eri näkökulmasta, ja sivuaineilla voi suunnata osaamistaan haluamaansa suuntaan."

Hanna Räisänen

  • Toisen vuoden maisteriopiskelija, terveyshallintotiede.
  • Sivuaineina hallintotieteet ja johtaminen sekä hyvinvointioikeus.
  • Aiemmalta koulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja (AMK).