Terveyshallintotieteestä valmiudet tulevaisuuden johtamiseen

Josefiina löysi terveyshallintotieteestä itselleen sopivan opiskelualan ja Oulusta uuden kotikaupungin. Työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopinnot pääaineen ohessa antavat hyvät valmiudet johtaa ihmisiä sotealalla.

Josefiinan tarina

Polku terveyshallintotieteen pariin

Josefiina valmistui terveydenhoitajaksi vuonna 2018. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli puoli vuotta terveysasemalla terveydenhoitajana ennen vaihtoa työterveyshoitajaksi yksityiselle sektorille. Josefiina ehti työskennellä työterveyshoitajana reilut kaksi vuotta ennen opintovapaalle jäämistä. 

"Pohdin jo ammattikorkeakouluopintojen aikana haluavani jatkaa myöhemmin eteenpäin sosiaali- ja terveysalan opintoja. Suunnitelmanani oli tuolloin, että työkokemuksen kartuttamisen jälkeen haen opiskelemaan hoitotiedettä ja suuntaudun opettajaopintoihin", Josefiina kertoo.

Hakemisen ollessa ajankohtaista hoitotiede pääaineena ei tuntunutkaan Josefiinasta täysin omalta jutulta. Hän perehtyi tarkemmin yliopistojen tarjontaan ja löysi terveyshallintotieteen.

"Tutustuin Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opintoihin ja minulle tuli vahva tunne siitä, että tämä on juuri sitä, mikä minua kiinnostaa. "

Opiskelijaystävällinen Oulu

Parasta opinnoissa on Josefiinan mukaan ollut vahva opiskelukavereiden tuki ja mielenkiintoiset opintojaksot.

"Vaikka opiskelukaverit asuvat ympäri Suomea, on silti välittynyt tunne siitä, että tukea on helposti saatavilla. On ollut hienoa päästä verkostoitumaan ja opiskelemaan hyvin erilaisista koulutus- ja työtaustoista olevien, mutta samanhenkisten opiskelijakavereiden kanssa", Josefiina summaa.

Hän on tutustunut paremmin Ouluun opiskelijakaupunkina muutettuaan tänne pääkaupunkiseudulta.

"Vuokrataso Oulussa näyttää olevan edullisempi Etelä-Suomeen verrattuna. Mikäli kaipaa edullista vuokra-asuntoa Oulusta, kannattaa tsekata opiskelija-asuntosäätiön tarjoamat vaihtoehdot."

"Terveyshallintotieteessä yhdistyvät kiehtovasti terveys- ja hallintosuuntautuneisuus."

Opinnot ovat olleet hyvin mukaansa tempaavat. Opintojaksoissa painottuvat johtamisen opinnot, joissa tarkastellaan terveysalan johtamista monipuolisesti eri näkökulmista. Josefiina odottaa erityisesti sitä, että pääsee soveltamaan tätä osaamista käytännössä tulevassa johtamisen harjoittelussa.  

Monipuolinen osaaminen hyötykäyttöön

Tulevaisuudessa Josefiina haluaa hyödyntää sekä aiemmin hankittua työterveyshuollon asiantuntijuutta että nykyisissä opinnoissa saatua johtamisosaamista terveysalan johtotehtävissä, esimerkiksi työhyvinvointi- tai henkilöstöjohtajana.

"Työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopinnot antavat hyvät valmiudet organisaation ja henkilöstön kehittämistyöhön. Lisäksi olen pohtinut suorittavani ylimääräisinä sivuaineopintoina viestinnän perusopinnot."

"Visionani on, että sote-ala nähdään työmarkkinoilla nykyistä vetovoimaisempana työpaikkana. Hyvä johtaminen henkilöstön osallistamisen ja sitouttamisen lisäksi tukee tätä visiota. Inhimillistä ja tehokasta johtamista ei tule mielestäni nähdä toisiaan poissulkevina näkökulmina. Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation tärkein voimavara."  

Liikunnasta vastapainoa opiskelulle

Vastapainona opinnoille ja jatkuvalle istumiselle Josefiina nauttii liikunnasta.

"Crossfitin parissa keskittyminen on tekemisessä, jolloin opiskeluasiat unohtuvat nopeasti. Kannattaa hankkia Sporttipassi, jolla saat Oulun yliopiston opiskelijana alennusta monilta eri yhteistyökumppaneilta sekä pääset tutustumaan korkeakoululiikunnan tarjontaan."

Koska vaikuttaminen on myös lähellä Josefiinan sydäntä, hän on hallopedinä eli hallinnon opiskelijaedustajana opiskelijoiden hyvinvointiryhmässä sekä varajäsenenä lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallituksessa.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan lisäksi Terveystieteiden kilta ry järjestää opiskelun vastapainoksi monipuolisesti opiskelijatapahtumia ja -toimintaa. 

"En ollut aiemmin opiskellut yliopistossa, joten aluksi jännitin, kuinka vaativia maisteriopinnot ovat."

Opintojen edetessä Josefiina on kuitenkin huomannut, että yllättävän nopeasti oma paikka yliopistoyhteisössä on löytynyt.

Josefiina Annanolli

  • Terveyshallintotieteen maisteriopiskelija.
  • Sivuaineena työ- ja organisaatiopsykologia.
  • Aiemmalta koulutukseltaan terveydenhoitaja (AMK).
  • Nauttii Oulun kauniista pyöräilyreiteistä, joita on paljon.