”Erkka-polku Kainuun ja Ylä-Savon opettajille” -kehittämishanke

Oulun yliopisto koordinoi kehittämishanketta, joka toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston ja Kajaanin yliopistokeskuksen kanssa. Hankeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kainuun ja Ylä-Savon kuntatoimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda "oppijan polku" -malli erityisopettajan opinnoista kiinnostuneille, Kainuu ja Ylä-Savon tarpeita ajatellen. Hankkeeseen sisältyy kehittämisen asiantuntijoiden ohjaama kehittämisprosessi, jossa kuntatoimijat ovat aktiivisesti mukana.

Kehittämishanketta koordinoi Oulun yliopisto. Sen toteutuksen suunnittelu ja aikataulutus on aloitettu.

Hankkeessa toteutetaan Kainuun ja Ylä-Savon alueilla opetus- ja kasvatusalan hallinnon henkilöstölle sekä perusopetuksen opetustehtävissä toimiville kyselyt vuoden 2022 aikana. Kyselyillä selvitetään alueella erityisopettajin saatavuutta sekä kiinnostusta erityisopettajaksi pätevöittäviin opintoihin.

Alkuvuoden 2023 aikana hankkeessa toteutetaan kehittämisprosessi yhdessä halukkaiden kuntatoimijoiden kanssa. Kehittämishankkeessa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmää, jota ohjaavat Lapin yliopiston kehittämisen asiantuntijat. Kehittämisprosessissa kuntatoimijoilla on mahdollisuus kehittää ja löytää ratkaisuja opetusalaan liittyviin haasteisiin.

Kyselyiden ja kehittämisprosessin pohjalta suunnitellaan skaalautuva kelpoisuusopintojen toimintamalli, jolla voidaan vasta opetus- ja kasvatusalan kohtaanto-haasteisiin Kainuussa ja Ylä-Savossa.

Lisätietoja hankkeen nettisivulta: https://www.oulu.fi/fi/projektit/erkka-polku-kainuun-ja-yla-savon-opettajille

Viimeksi päivitetty: 29.11.2022