Erkka-polku Kainuun ja Ylä-Savon opettajille

Kainuun ja Ylä-Savon alueille tarvitaan lisää päteviä erityisopettajia. Oulun yliopisto koordinoi syksyn -22 ja kevään -23 aikana toteutettua kehittämishanketta ”Erkka-polku Kainuun ja Ylä-Savon opettajille”. Hankkeessa luotiin Oppijan polku-malli, joka tukee erityisopettajan pätevöittäviin opintoihin hakeutumista. Oppijan polku -mallin ja siihen liittyvät lisätiedot löytyvät tämän sivun lopusta.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rahoituksen määrä

100 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin kuvaus

Hanke toteutettiin yhteistyössä Kainuun ja Ylä-Savon kuntatoimijoiden kanssa. Tavoitteena oli luoda "oppijan polku" -malli, joka tukee erityisopettajan pätevöittäviin opintoihin hakeutumista. Hankkeeseen sisältyi kehittämisen asiantuntijoiden ohjaama kehittämisprosessi, jossa kuntatoimijat olivat aktiivisesti mukana.

Oulun yliopisto koordinoi kehittämishanketta, joka toteutettiin yhteistyössä Lapin yliopiston ja Kajaanin yliopistokeskuksen kanssa. Hankeen rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Projektin toimenpiteet

Hankkeessa toteutettiin syksyn ja talven 2022 aikana kyselyt Kainuun ja Ylä-Savon alueilla opetus- ja kasvatusalan hallinnon henkilöstölle sekä perusopetuksen opetushenkilöstölle. Hallinnon kyselyssä selvitettiin pätevien erityisopettajien saatavuutta alueella sekä halukkuutta osallistua hankkeessa toteutettuun kehittämisprosessiin. Perusopetuksen henkilöstön kyselyssä kartoitettiin puolestaan alueen opettajien halukkuutta sekä edellytyksiä hakeutua erityisopettajan pätevöittävään koulutukseen. Kyselyiden vastauksia hyödynnettiin kehittämishankkeen palvelumuotoilun prosessissa sekä koulutuspolkujen suunnittelussa.

Tammi-huhtikuun välisenä aikana hankkeessa toteutettiin kehittämisprosessi yhdessä halukkaiden kuntatoimijoiden kanssa. Kehittämisprosessiin osallistui aktiivisesti yhteensä seitsemän kunnan edustajia. Kehittämisprosessissa hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmää. Prosessia ohjasivat Lapin yliopiston kehittämisen asiantuntijat. Kehittämisprosessissa kuntatoimijoilla oli mahdollisuus kehittää ja löytää ratkaisuja opetusalaan liittyviin haasteisiin.

Kyselyiden ja kehittämisprosessin pohjalta suunniteltiin skaalautuva kelpoisuusopintoihin hakeutumista tukeva Oppijan polku -toimintamalli, jolla voidaan vastata opetus- ja kasvatusalan kohtaanto-haasteisiin Kainuussa ja Ylä-Savossa.

Erkka-polulle

Mikäli et löydä kuvasta sinulle sopivaa pätevöittävää polkua ota yhteyttä hakijapalveluihin: hakijapalvelut@oulu.fi

Erityispedagogiikan perusopinnot
Lisätietoa avoimen yliopiston erityispedagogiikan perusopinnoista saat tästä linkistä: Avoin yo: Erityispedagogiikka, perusopinnot, 2023-2024 - Opintopolku

Erilliset erityisopettajaopinnot (OPETOP-koulutus)

Kajaanissa syksyllä 2024 alkavat opinnot. Lisätietoja OPETOP erityisopettajaopinnoista saat tästä linkistä: Erilliset erityisopettajaopinnot OPETOP 60 op KAJAANI - Opintopolku

Erilliset erityisopettajaopinnot (ERKO-opinnot)
ERKO-opintojen opetussuunnitelmat hyväksytään vuosittain. Lisätietoa ERKO-opinnoista saat tästä linkistä: Erilliset erityisopettajaopinnot 60 op - Opintopolku

Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma
Lisätietoa erityispedagogiikan tutkinto-ohjelmasta saat tästä linkistä: Erityispedagogiikka, Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) - Opintopolku

Oppijan polku -malli opintojen tukemiseksi

Oppijan polku -malli erityispedagogisen osaamisen vahvistamiseen kunnissa. Tämä toimintamalli kokoaa eri keinot, joilla kunta voi tukea työntekijöitään erityispedagogiikan opintojen eri vaiheissa. Toimintamallia voidaan hyödyntää myös laajemmin osaamisen täydentämisen tukena. Voit tarkastella Oppijan polku -mallia tästä.

Voit ladata toimintamallin tulostettavan version tästä.

Yhteystiedot

Johtaja


Eva Maria Raudasoja
eva.raudasoja@oulu.fi
p. 0294 48 4199

Hankkeen projektipäällikkö


Hanna Huotari
hanna.huotari@oulu.fi
p. 050 4730422

Yhteydenotot ensisijaisesti hankkeen projektipäällikölle.

Hankkeen toteuttajat