Erkka-polku Kainuun ja Ylä-Savon opettajille

Kainuun ja Ylä-Savon alueille tarvitaan lisää päteviä erityisopettajia. Oulun yliopisto koordinoi kehittämishanketta ”Erkka-polku Kainuun ja Ylä-Savon opettajille”, jonka tavoitteena on luoda "oppijan polku"-malli alueen koulutustarpeisiin.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rahoituksen määrä

100 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Projektin kuvaus

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kainuun ja Ylä-Savon kuntatoimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda "oppijan polku" -malli erityisopettajan opinnoista kiinnostuneille, Kainuu ja Ylä-Savon tarpeita ajatellen. Hankkeeseen sisältyy kehittämisen asiantuntijoiden ohjaama kehittämisprosessi, jossa kuntatoimijat ovat aktiivisesti mukana.  

Oulun yliopisto koordinoi kehittämishanketta, joka toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston ja Kajaanin yliopistokeskuksen kanssa. Hankeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. 
 

Projektin toimenpiteet

Kehittämishanketta koordinoi Oulun yliopisto. Kehittämishankkeen toteutus on käynnissä.

Hankkeessa toteutetaan Kainuun ja Ylä-Savon alueilla opetus- ja kasvatusalan hallinnon henkilöstölle sekä perusopetuksen opetustehtävissä toimiville kyselyt vuoden 2022 aikana. Hallinnon kyselyssä selvitetään pätevien erityisopettajien saatavuutta alueella sekä halukkuutta osallistua hankkeessa toteutettavaan kehittämisprosessiin. Luokan- ja aineopettajien kyselyssä kartoitetaan alueen opettajien halukkuutta, edellytyksiä sekä hakeutua erityisopettajan pätevöittävään koulutukseen.  

Kyselyiden vastauksia hyödynnetään kehittämishankkeen palvelumuotoilun prosessissa sekä koulutuspolkujen suunnittelussa. 

Alkuvuoden 2023 aikana hankkeessa toteutetaan kehittämisprosessi yhdessä halukkaiden kuntatoimijoiden kanssa. Kehittämishankkeessa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmää, jota ohjaavat Lapin yliopiston kehittämisen asiantuntijat. Kehittämisprosessissa kuntatoimijoilla on mahdollisuus kehittää ja löytää ratkaisuja opetusalaan liittyviin haasteisiin. 

Kyselyiden ja kehittämisprosessin pohjalta suunnitellaan skaalautuva kelpoisuusopintojen toimintamalli, jolla voidaan vasta opetus- ja kasvatusalan kohtaanto-haasteisiin Kainuussa ja Ylä-Savossa. 
 

Yhteystiedot

 
Johtaja

Eva Maria Raudasoja
eva.raudasoja@oulu.fi
p. 0294 48 4199

 

Hankkeen projektipäällikkö

Hanna Huotari
hanna.huotari@oulu.fi
p. 050 4730422 

Yhteydenotot ensisijaisesti hankkeen projektipäällikölle.

Hankkeen suunnittelija

Veera Hyvönen
veera.hyvonen@oulu.fi
p. 050 3408067
 

Hankkeen toteuttajat