Harjoittelupaikan hakeminen

Harjoittelupaikkoja on sekä Suomessa että ulkomailla. Niistä ilmoitetaan eri tavoin. Monesti paras harjoittelupaikka löytyy oman aktiivisuuden ja etsimisen kautta: ota yhteyttä omatoimisesti kiinnostavaan työnantajaan ja huomioi myös yksityisen ja kolmannen sektorin harjoittelumahdollisuudet sekä ulkomaiset harjoittelupaikat.

Vinkkejä harjoittelupaikan hakemiseen

Vinkkejä harjoittelupaikan löytämiseen voit saada muilta opiskelijoilta tai tutkinto-ohjelmasi henkilökunnalta. Monet löytävät harjoittelupaikan itse, omien verkostojensa avulla. Kannattaa myös lukea harjoittelupalautteita, sieltä voi löytyä hyviä vinkkejä siitä miten harjoittelupaikka on löytynyt. Huomaa, että esimerkiksi Teekkarin työkirjassa on monipuolisesti opastusta oman osaamisen tunnistamisesta konkreettiseen työnhakuun kaikkien alojen opiskelijoille.

Työnantajat ilmoittavat harjoittelupaikkoja myös suoraan oppiaineisiin, jotka tiedottavat paikoista opiskelijoille esim. sähköpostitse. Harjoittelu- ja päättötyöpaikoista tiedotetaan myös kiltojen sähköpostilistoilla.

Yliopistojen ura- ja työelämäpalveluiden Aarresaari-verkostosta löydät tietoa mm. urasuunnittelusta, työnhausta, harjoittelusta ja valmistuneiden työllistymisestä. Hyödyllisiä työpaikkalinkkejä löydät myös Career Centren sivulta.

Yliopisto-opiskelijoille tarkoitettuja paikkatarjouksia löydät esimerkiksi näistä:

Sinulle

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kandi- ja maisteriopintojen harjoittelupaikat

Sopivia harjoittelupaikkoja voi etsiä netistä tai ottamalla suoraan yhteyttä yrityksiin.Oulun yliopiston yliopisto-opiskelijoille tarkoitetut työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöilmoitukset; Aarresaaren Valojobs -palvelu.

Seuraa myös yliopiston harjoitteluasioiden Twitter-tiliä sekä Tuudon Työ- ja Harjoittelu -osioita.

Kauppakorkeakoulun ulkomainen harjoitteluportaali

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on liittynyt jäseneksi Highered Global Career Services –portaaliin, jonka kautta Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakea harjoittelupaikkoja eri puolilta maailmaa. Portaali edellyttää kirjautumista Oulun yliopiston opiskelijasähköpostin tunnuksilla. Sen avulla voi myös luoda itselleen osaamisprofiilin, saada suosituksia omaan profiiliin sopiviin harjoittelu - ja työpaikkoihin, jne.

Linkki Highered-hakuportaaliin.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Teknillinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

  • Etsi itse harjoittelupaikka.
  • Harjoittelun on oltava oman alan työtä (ei kuitenkaan äidinkielenopettajan).
  • Jos haluat yliopiston harjoittelutuen, täytä Harjoittelun vahvistaminen -lomake, pyydä siihen Mai Frickin allekirjoitus ja liitä se hakemukseen, jonka teet SoleMove-järjestelmään. Lue huolellisesti ohjeet harjoittelutuen hakemiseen.
  • Kun harjoittelupaikka on varmistunut, siitä tehdään sopimus työnantajan, opiskelijan ja yliopiston kesken. Allekirjoitusjärjestys on seuraava: 1. työnantaja, 2. opiskelija, 3. koulutussuunnittelija, 4. oppiaineen edustaja Mai Frick.
  • Harjoittelun on vastattava 2 kk:n kokoaikaisia töitä (= 5 op).
  • Harjoittelun vastuuhenkilö suomen kielen oppiaineessa on Mai Frick (maria.frick(at)oulu.fi). Main ollessa poissa lomakkeet allekirjoittaa Jari Sivonen.

Lääketiede

Lääketieteen tutkinto-ohjelma sisältää kolmea erilaista harjoittelua: terveyskeskus- ja osastoharjoittelut, jotka sisältyvät opintoihin sekä harjoittelu (amanuenssuuri) 24 op, minkä opiskelija suorittaa erillisen ohjeen mukaan. Kaikki harjoittelut mahdollistavat opiskelijan tietojen ja taitojen soveltamista käytännön työssä.

Terveyskeskusharjoittelupaikoista vastaa Kliinisten taitojen keskuksen suunnittelija.

Osastoharjoittelun voi suorittaa oppiaineen hyväksymissä paikoissa Suomessa (tai ulkomailla), joiden järjestelyistä vastaa LTK:n opetuskoordinaattori.

Harjoittelu (amanuenssuuri) suoritetaan opiskelijan itse valitsemissa yksiköissä vähintään 2 viikon jaksoissa (yht. 10 päivää) täysinä viikkoina vähintään kolmella eri erikoisalalla. Oulun yliopistollisen sairaalan harjoittelupaikat täyttää Oulun Lääketieteellinen Kilta ry.

Hammaslääketiede

Opiskelija hakee itse harjoittelupaikan syventävään käytännön harjoitteluun (30 op), joka toteutuu 6. lukuvuotena. Harjoittelu toteutetaan terveyskeskuksessa, joka on tehnyt sopimuksen yliopiston kanssa. Tiedot sopimusterveyskeskuksista löytyvät Suomen Hammaslääkäriliiton sivuilta (http://tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi). Opiskelija voi myös itse ehdottaa terveyskeskukselle sopimuksen tekemistä yliopiston kanssa, jos terveyskeskuksella ei sellaista jo ole. Tarkemmin harjoittelusta 090603S Syventävä kliininen harjoittelu.

Informaatiotutkimus

Lisätietoa harjoittelusta informaatiotutkimuksen sivuilla.

Hyvinvointitekniikka

Where to look for training placements?

Lääketieteen tekniikka TtM

Where to look for training placements?

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskennallinen biologia ja data-analyysi

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Terveystieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

International Business Management (BSc EBA)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskentatoimi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Markkinointi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rahoitus (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Taloustiede (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.