Harjoittelun suorittaminen

Useimpien tutkinto-ohjelmien opintoihin kuuluu harjoittelua pakollisena tai vapaavalintaisena. Harjoittelulla tarkoitetaan opiskelijan opintoalaan liittyvää työskentelyä, jossa sovelletaan koulutuksessa opittuja asioita käytäntöön. Harjoittelun pituus ja ajankohta vaihtelee oppiaineittain. Useimmissa tutkinto-ohjelmissa harjoittelun voi tehdä joko Suomessa tai ulkomailla.

Vakuutusturva harjoittelun aikana

Palkallisessa harjoittelussa opiskelija on vakuutettu työnantajan vakuutuksen puolesta. Palkattomassa harjoittelussa Suomessa ja ulkomailla opiskelija on yliopiston puolesta vakuutettu tapaturmien varalta. Sen takia myös palkattomaan harjoitteluun tulee tehdä harjoittelusopimus. Opiskelutapaturmalain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut opiskeluun liittyvässä palkattomassa käytännön harjoittelutyössä oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa. Tämä koskee myös harjoittelua ulkomailla sekä ulkomaista tutkinto-opiskelijaa edellyttäen että hän suorittaa harjoittelua Oulun yliopiston tutkintoon. Muussa kuin käytännön työssä sattuneissa tapaturmissa opiskelija hakee korvauksia omasta matkavakuutuksesta.

Katso lisää opiskelijan vakuutusturvasta palkattomassa käytännön harjoittelussa sattuneen tapaturman korvaamisesta.

Rikostaustaotteen esittäminen, jos harjoittelu sisältää lasten parissa työskentelyä

Jos työskentelet harjoittelussa alaikäisten kanssa, SORA-lainsäädännön mukaan sinun tulee esittää rikostaustaote ennen harjoittelun alkamista. Ks. oulu.fi/opiskelijalle/sora-ohje

Tilaa Oikeushallinnon asiointipalvelusta rikostaustaote ja esitä ote koulutuksen lähipalveluissa hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkamista. Opiskelija esittää otteen ja säilyttää otteen seuraavan puoli vuotta/otteen voimassa olon ajan. Mikäli rikostaustaotteen esittämisessä tai sisällössä on poikkeavia merkintöjä, opiskelijaan ollaan yhteydessä erikseen tarkastuksen jälkeen. Tilaa ote vasta, kun harjoittelupaikka on varmistunut. Ote on voimassa 6 kuukautta, ja se on maksuton. Lisätietoja saat Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta.

Rikosrekisteriote ei saa sen esittämishetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikosrekisteriote pyydetään nähtäväksi sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa. Mikäli opiskelija ei toimita rikosrekisteriotetta tarkistettavaksi, hän ei voi suorittaa alaikäisten parissa tehtäviä opintoja tai harjoittelua. Ote tulee esittää henkilökohtaisesti henkilöllisyystodistuksen (henkilöllisyystodistus, passi, ajokortti) kanssa ennen kyseisten opintojen/harjoittelun alkamista. Katso oman tutkinto-ohjelmasi Sinulle-sisällöistä tarkempaa tietoa. Mikäli et löydä lähipalveluiden tietoa esittämisestä/henkilön nimeä, jolle voit otteen esittää, ota yhteys oman tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelijaan.

Lisätietoja

Harjoittelusta saat lisätietoja oman tutkinto-ohjelman opinto-oppaasta, harjoittelujaksojen opettajilta ja oman tiedekuntasi lähipalvelujen harjoittelun yhteyshenkilöltä.

Harjoittelun lomakkeet

Sinulle

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Harjoittelu Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa

Harjoittelun tavoitteena on opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen työtehtävissä sekä työelämäyhteyksien edistäminen.

Lisätietoja KTK- ja KTM -tutkintoon kuuluvasta harjoittelusta sekä harjoittelupaikan hyväksyttäminen tutkintoon ja harjoittelulomakkeiden allekirjoitus: tutkinto-ohjelmien harjoitteluyhdyshenkilöt

Harjoitteluapurahat Suomessa ja ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun: kyselyt osoitteeseen study.business@oulu.fi

Vuoden 2024 aikana tapahtuvaa harjoittelua koskeva info pidettiin 29.11.2023.
Harjoitteluinfon materiaalit suomeksi (pdf)
Harjoittelunfon materiaalit englanniksi (pdf)

Suomessa tapahtuva harjoittelu

Oulun yliopisto tukee vuosittain opiskelijoiden työharjoittelua. Harjoittelutuki on vuonna 2024 Oulun yliopiston ulkopuoliselle työnantajalle 1600 euroa/opiskelija. Harjoittelutuella korvataan työnantajalle osa harjoittelijan palkkaamisesta aiheutuvista palkkakustannuksista. Työnantaja maksaa harjoittelun palkkakulut ja laskuttaa harjoittelujakson päätyttyä yliopistolta harjoittelutuen suuruisen summan.

Kriteerit
 • KTK -tutkintoa suorittavien tulee olla suorittanut vähintään 90 opintopistettä.
 • KTM-tutkintoa suorittavien tulee olla suorittanut vähintään 30 opintopistettä.
 • Harjoittelun keston tulee olla vähintään 2 kuukautta (täysipäiväistä työtä).
 • Tukea myönnetään vain pk-yrityksille, julkiselle sekä kolmannen sektorin työnantajille.
 • Tukea ei voi hakea palkattomaan harjoitteluun.

Tarkemmat tiedot kotimaan harjoittelutuesta ja hakuohjeet löytyvät Oulun yliopiston harjoittelutuki Suomessa -sivustosta.

Harjoittelu (724100P, 5 op) kandin tutkinnossa

Harjoittelu-oppaasta (docx) löytyy harjoittelu-opintojakson kuvaus, ohje harjoitteluraportin tekemiseen ja ohje miten opintojaksosta saa opintopisteet.

Internship (721065S, 6 op) maisterin tutkinnossa

Harjoittelu oppaasta (docx) löytyy harjoittelu opintojakson kuvaus, ohje harjoittelun raportointiin sekä ohjeen miten opintojaksosta saa opintopisteet.

Harjoittelupaikkoja

Sopivia harjoittelupaikkoja voi etsiä netistä tai ottamalla suoraan yhteyttä yrityksiin.

Oulun yliopiston ylläpitämä työpaikkaportaali löytyy Aarresaari sivustolta.

Seuraa myös yliopiston harjoitteluasioiden Twitter-tiliä.

Ulkomailla tapahtuva harjoittelu

Ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun on kolme eri tukimuotoa: Erasmus-, Edustusto- ja Euroopan ulkopuolinen harjoittelu. Niistä löytyvät tarkat tiedot Harjoittelu ulkomailla -sivulta.

Kauppakorkeakoulun ulkomainen harjoitteluportaali

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on Highered Global Career Services –portaalin jäsen. Sen kautta Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakea harjoittelupaikkoja eri puolilta maailmaa. Portaali edellyttää kirjautumista Oulun yliopiston opiskelijasähköpostin tunnuksilla. Sen avulla voi myös luoda itselleen osaamisprofiilin, saada suosituksia omaan profiiliin sopiviin harjoittelu - ja työpaikkoihin, jne.

Linkki Highered-hakuportaaliin.

Työantajalle

Kauppakorkeakoulussamme opiskelee n 1500 opiskelijaa seuraavissa pääaineissa: johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, taloustiede, laskentatoimi, markkinointi ja rahoitus. Suomenkielisten ohjelmien lisäksi kauppakorkeakoulussa on 5 kansainvälistä maisteriohjelmaa. Jätä ilmoitus Aarresaaren portaalissa ja osoita ilmoitus Oulun yliopistolle kohdassa "Valitse yliopistot". Lisäksi voit vielä tarkentaa koulutusalaksi "Kauppa- ja taloustieteet". Tätä kautta ilmoituksesi pääsee Oulun yliopiston työpaikkaportaaliin.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Kaikkien koulutusten opintokokonaisuuksiin kuuluu työharjoittelua, jonka laajuus ja sisältö vaihtelevat koulutuksesta riippuen. Katso alta oman tutkinto-ohjelmasi tarkemmat ohjeet.

https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opiskelun-tuki-ja-yhteystiedot-opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut

Harjoittelusopimukset

Jos suoritat palkallisen harjoittelun ilman harjoittelutukea, harjoitteluopintojakson vastuuhenkilö päättää vaaditaanko sinulta harjoittelusopimus. Kyseisessä tapauksessa käytetään sopimusta Harjoittelusopimus ilman lisätietoja (PDF).

Kaikkiin muihin harjoitteluihin vaaditaan harjoittelusopimus. Muihin harjoitteluihin tarvittavat sopimukset löydät Lomakkeet: harjoittelu -sivulta.

Opiskelijan ohje palkattoman harjoittelun harjoittelusopimuksen täyttöön ja lataamiseen

Vaatii @student.oulu.fi -sähköpostiosoitteen käyttöä.

1) Ilmoittaudu harjoitteluopintojaksolle. Jos olet hankkinut harjoittelupaikan itse, hyväksytä harjoittelupaikka opintojakson vastuuhenkilöllä/opettajalla. Harjoittelun vastuuhenkilöt/opettajat löydät opintojaksojen kuvauksista Pepistä.

2) Täytä harjoittelulomakkeeseen huolellisesti tietokoneella (Harjoittelulomakkeen saat osoitteesta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/harjoittelulomakkeet --> Palkattoman harjoittelun sijoitussopimus):

 • omat tiedot
 • opintojakson tiedot
 • harjoittelupaikan kanssa sovitulla tavalla kohdan “Harjoitteluorganisaatio täyttää” tiedot
 • Lataa tiedosto omalle koneellesi ennen täyttämistä. Avaa PDF-muodossa oleva tiedosto Adobe Acrobat Reader DC -ohjelmalla. Valitse Fill & Sign -toiminto ruudun oikeasta laidasta.

3) Lähetä harjoittelusopimus yhtenä pdf-liitetiedostona osoitteeseen study.education@oulu.fi. Toimita sopimus hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkamista.

 • laita viestiin kuvaava otsikko ”Koulutuksen lyhenne/harjoittelun nimi, harjoittelusopimus”, esim ”VAKA/pedagoginen harjoittelu, harjoittelusopimus” tai ”LUKO/teemaharjoittelu, harjoittelusopimus”
 • kerro viestissä
  • oma nimi
  • opiskelijanumero
  • opintojakson vastuuhenkilö/opettaja
  • opintojakson nimi ja koodi
 • lähetä viesti osoitteesta @student.oulu.fi (lisätietoa sähköpostin käyttöönotosta tietohallinnon sivulta )
 • HUOM: ethän laita viestiin muita liitteitä

4) Saat sopimuksen sähköisesti allekirjoitettavaksi @student.oulu.fi sähköpostiosoitteeseesi. Saat ko sähköpostiisi tiedon kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet dokumentin.

5) Lataa dokumentti itsellesi kaikkien osapuolten allekirjoittama harjoittelusopimus itsellesi ja välitä se sähköpostin liitetiedostona (=pdf-tiedosto) harjoittelupaikkaan.

Suomessa ja ulkomailla tapahtuvan harjoittelun tuki

Yliopisto myöntää tukea sekä koti-, että ulkomailla suoritettaviin harjoitteluihin (huom. ei Normaalikoulun tai Oulun kansainvälisen koulun harjoitteluihin). Harjoittelupaikat tulee hankkia itsenäisesti ja yliopiston harjoittelusivuilla löytyy vinkkejä hakemiseen liittyen kotimaasta ja ulkomailta. Jotta harjoitteluun saa tukea, harjoittelun pitää sisältyä tutkintoon (huom. myös vapaa-valintaiset opinnot lasketaan tähän). Sopivia kursseja on useita:

 • 408038S Teemaharjoittelu, 5 op. (Lo-koulutus)
 • KE00AF38 Vapaavalintainen harjoittelu, kandidaatin tutkinto, 1-5 op.
 • KE00AF39 Vapaavalintainen harjoittelu, maisterin tutkinto, 1-10 op.
 • 407533A School experience: Bachelor's level, 5 op. (ITE)
 • 407530P Internship, 5 op. (Education for Intercultural Competencies –sivuaine)
 • 413019S Työelämäopinnot, 10 op. (kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma)
 • 408518S Internship, 5 op. (EDGLO)
 • 413329S Internship, 5 op. (LET)
Alla löydät linkit yliopiston eri harjoitteluohjelmiin:

Tarkista linkeistä eri ohjelmien apurahamäärät ja vaatimukset apurahan saamiselle. Apurahahakemukset tehdään SoleMOVE-järjestelmässä (linkki Solemove-järjestelmään).

Tutustu myös KPTK:n kevään 2023 harjoittelutuki-infon dioihin (PDF).

Harjoittelutukien yhteyshenkilöt tiedekunnassa ovat:

Tiia Autio (study.education@oulu.fi), kotimaan tuettu harjoittelu

Karri Hurskainen (study.education@oulu.fi), ulkomaan harjoittelut

Yhteystiedot: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut 

Rikosrekisteriotteen esittäminen

Katso teksti sivun ylälaidassa.

Rikosrekisteriotteen esittäminen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan harjoitteluihin liittyen

Rikosrekisteriote ei saa sen esittämishetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikosrekisteriote pyydetään nähtäväksi sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa. Esittämisestä informoidaan sähköpostitse ja/tai erilaisissa informaatiotilaisuuksissa. Mikäli opiskelija ei toimita rikosrekisteriotetta tarkistettavaksi, hän ei voi suorittaa alaikäisten parissa tehtäviä opintoja tai harjoittelua.

Ote tulee esittää henkilökohtaisesti henkilöllisyystodistuksen (henkilöllisyystodistus, passi, ajokortti) kanssa ennen harjoittelun alkamista. Esittämisajankohdista saat lisätietoa harjoittelun lähestyessä. Otteita tarkastetaan palvelupiste Kompassi 1:ssä. Otetta ei saa lähettää sähköpostitse, postitse tai jättää lokeroon/työhuoneeseen.

Jos otteessa on jotain merkintöjä, ota yhteys tiedekuntasi johtavaan koulutusasiantuntijaan. Yhteystiedot löydät tiedekunnittain koulutuksen lähipalveluiden yhteystiedoista.

Rikosrekisteriotteiden esittämisajankohdat paikassa Kompassi 1

Katso palvelupiste Kompassin aukioloajat tästä:

Koulutuksen lähipalvelut | Oulun yliopisto

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkosto on uudistanut verkkosivustonsa (aarresaari.net). Löydät sieltä tietoa mm. urasuunnittelusta, työnhausta, harjoittelusta ja valmistuneiden työllistymisestä. Työnantajien Aarresaari.netin kautta lähettämät työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkailmoitukset löydät Oulun yliopiston uuden ilmoitusnäkymän kautta.

Myös Pohjois-Pohjanmaan uudelta ictrekry -verkkosivuilta voi löytyä harjoittelupaikkoja.

Harjoitteluun liittyvän informaation löydät yliopiston Harjoitteluun-sivuilta.

Töissä.fi on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnattu valtakunnallinen sivusto, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Kaikkien biokemian opiskelijoiden on mahdollista suorittaa vapaaehtoinen harjoittelu. Harjoittelu ei ole pakollinen, mutta harjoittelun suorittamista suositellaan kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille! Kandivaiheessa harjoittelujaksosta (Orientation to research/biochemical work) saa 6 op:ta, joka lasketaan osaksi vapaavalinnaisia opintoja (väh. 43 op). Maisterivaiheessa harjoittelu sisältyy opintojaksoihin Orientation to research/biochemical (work 10-20 op).

Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan kaikissa tutkinto-ohjelmissa on mahdollisuus suorittaa tutkintoon kuuluva työelämäharjoittelu. Harjoittelujaksoja voi olla tutkinnossa useampikin: voit esimerkiksi suorittaa harjoittelun kotimaassa ja ulkomailla (Erasmus-harjoittelu, edustustoharjoittelu sekä Euroopan ulkopuolinen harjoittelu). Harjoittelun pituus ja ajankohta voivat vaihdella oppiaineittain. Lisätietoja saat oppiaineen harjoitteluvastuuhenkilöltä ja tiedekunnan opinto-oppaasta.

Työelämäopinnot

Työelämäopinnot-sivuainekokonaisuus (25 op) on tarkoitettu kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille. Kokonaisuudessa ei ole pakollisia opintojaksoja, vaan voit koota kokonaisuuden oman kiinnostuksesi mukaan.

Koko kokonaisuuden suoritettuaan saat siitä tutkintoon liitettävän sivuaineen 25 op. Lisätietoja tiedekunnan opinto-oppaasta.

Lisätietoja

Kotimaan tuettu harjoittelu:

 • Merja Heikkilä, merja.heikkila(at)oulu.fi, puh. 029 448 7390

Ulkomaan harjoittelu:

 • Johanna Isoviita, johanna.isoviita(at)oulu.fi, puh. 0294 48 7414

HuTK:n harjoitteluinfon 3.2.2022 esitys

Arkeologia

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi opintojakson vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Timo Ylimaunu, puh. 0294 48 3236, timo.ylimaunu(at)oulu.fi

Englannin kieli

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi opintojakson vastuuhenkilön kanssa:

University teacher Andrew Pattison, tel. 0504621814, andrew.pattison (at) oulu.fi

682304S Work Practice is an optional course for major students of English.

See the following sites for more information about training and how to find a training place (in Finnish):

After the training, in order to get the credit, deliver a training report (the attachment below) and reference (työtodistus) to the person in charge of training.

Attachments:

Work Practice - report form

Saksan kieli ja kulttuuri

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi harjoittelun vastuuhenkilön kanssa:

Lehtori Satu Selkälä, puh. 0294 48 3430, satu.selkala(at)oulu.fi

Saksan kielen ja kulttuurin syventäviin opintoihin kuuluu opintojakso 693419S Praktikum (5 op). Jakso on pakollinen niille opiskelijoille, jotka eivät sisällytä tutkintoonsa aineenopettajan pedagogisia opintoja.

Kyseessä on opintoihin liittyvä työharjoittelu, jonka voi suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Työtehtävien tulee olla sellaisia, joissa harjoittelija voi mahdollisimman paljon soveltaa saamaansa koulutusta sekä pää- että sivuaineiden osalta. Harjoittelun tarkoituksena on helpottaa opiskelijoiden sijoittumista työelämään valmistumisen jälkeen.

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla.

Harjoittelujakson 693419S Praktikum suoritusmerkintää varten on toimitettava harjoittelun yhdyshenkilölle harjoitteluraportti ja työtodistus harjoitteluajalta.

Historia

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi harjoittelun vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Ritva Kylli, ritva.kylli(at)oulu.fi

Harjoittelun on tuettava omaa koulutusta, ja vaikka historian ja tieteiden ja aatteiden historian oppiaineista voi suuntautua mitä monipuolisimpiin tehtäviin, ei aivan mitä tahansa työtä tueta tai hyväksytä harjoitteluun. Tukikelpoisuus kannattaa selvittää historiatieteiden harjoittelusta vastaavan yhdyshenkilön kanssa. Työpaikkoja kannattaa tietysti hakea ilman harjoittelutukeakin. Työharjoittelusta on mahdollista saada myös opintopisteitä niin, että yhden kuukauden työjakso vastaa kolmea opintopistettä.

Informaatiotutkimus

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi opintojakson vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Heidi Enwald, puh. 0294 48 3426, heidi.enwald(at)oulu.fi

Kirjallisuus

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi opintojakson vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Nina Työlahti, puh. 0294 48 3336, nina.tyolahti(at)oulu.fi

Kulttuuriantropologia

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi harjoittelun vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Tiina Suopajärvi, puh. 029 448 1323 , tiina.suopajarvi(at)oulu.fi

687248S Harjoittelu, 5 op

Harjoittelu on tarkoitettu kulttuuriantropologian pääaineopiskelijoille ja se ajoittuu yleensä maisteriopintojen alkuun (aineopintojen jälkeen).

010143P Työkokemus, 5 op (Kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteinen kandiharjoittelu)

Kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteinen kandivaiheen työharjoittelu sisältyy Työelämäopintojen jaksoon 010143P Työkokemus, ja sen on tarkoitettu näiden oppiaineiden pääaineopiskelijoille. Kysymyksessä on valinnainen ja ohjattu palkaton harjoittelu, jonka tavoitteena on työssä oppiminen ja oman osaamisen soveltaminen työelämässä. Harjoittelu vaihtelee vuosittain eri työnantajien esittämien kohteiden ja tavoitteiden mukaisesti niin, että se vastaa edellä mainittujen oppiaineiden sisältöjä ja osaamistavoitteita. Harjoittelu järjestetään yleensä toukokuussa, ja se perustuu kahteen työpajaan, noin kahden viikon mittaiseen arkeologiseen ja kulttuuriantropologiseen kenttätyöhön sekä erityyppisiin jälkitöihin. Kurssin aikana opiskelijat harjoittelevat molempien oppiaineiden tehtäviä kulttuuriantropologi-arkeologi -työpareina. Kurssista tiedotetaan helmi-maaliskuun aikana, ja osallistuminen perustuu vapaamuotoiseen hakemukseen. Vastuuopettajana toimii yliopistonlehtoriTiina Suopajärvi, jolta voi tiedustella kurssiin liittyvistä asioista sähköpostitse tiina.suopajarvi(at)oulu.fi

Logopedia

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi harjoittelun vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Terhi Hautala, puh. 0294 48 3389, terhi.hautala(at)oulu.fi

Logopedian tutkinto-ohjelmassa harjoittelujaksot ovat FM-vaiheessa.

Kliiniset taidot II. Orientoiva harjoittelu sisältää info- ja tutustumistilaisuuksia ja harjoittelupäiviä julkisessa terveydenhuollossa ja yksityisellä puolella. Orientoivan harjoittelun aikana opiskelija saa yleiskuvan organisaatioista, joissa puheterapeutti työskentelee. Opiskelija tutustuu erilaisissa yksiköissä toimivien puheterapeuttien työhön ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Harjoitteluohjelma kootaan tutkinto-ohjelman toimesta yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

Kliiniset taidot III. Opintojen loppuvaiheessa suoritettava neljän kuukauden harjoittelu toteutuu puheterapeutin ohjauksessa sosiaali- ja terveydenhuollon tai opetustoimen puheterapiapalveluja tarjoavassa yksikössä tai kuntoutusyrityksessä. Jakson aikana opiskelija toimii itsenäisesti puheterapeuttina eli tutkii, suunnittelee ja toteuttaa kuntoutusta. Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itsenäisesti. Yhteyshenkilö harjoitteluasioiden osalta on Terhi Hautala.

Ruotsin kieli

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi opintojakson vastuuhenkilön kanssa:

Yliopisto-opettaja Marjo Ohtamaa, puh. 0294 483324, marjo.ohtamaa(at)oulu.fi

Professori Paula Rossi, puh. 0294 483403, paula.rossi(at)oulu.fi

Språkpraktik

Kursen 693642S Språkpraktik (3-5 p.) är obligatorisk för alla huvudämnesstudenterna i svenska språket. Språkpraktiken kan avläggas genom deltagande i nordisk språkkurs (3-4 veckor) eller genom minst en månads vistelse i en miljö där det talas något nordiskt språk. Studiepoängen placeras i allmänna språk- och kommunikationsstudier. För språkpraktiken ansvarar professor Paula Rossi.

Praktik

Kursen 693706S Praktik (5 p.) är obligatorisk för de huvudämnesstudenter som inte är med i lärarutbildningen. Det är fråga om en arbetspraktik, som kan göras antingen i hemlandet eller utomlands.

Från och med januari 2017 räcker det med att göra en praktik på fyra veckor (sammanlagt ca 160 arbetstimmar), för att kunna få fem studiepoäng för kursen Praktik under våra fördjupade studier. Idén är att studenten får en praktikplats där hen kan träna sådana färdigheter och kunskaper som hen har skaffat på universitetet, och att hen efter studierna har det enklare att hitta jobb (tack vare arbetserfarenheten från ”den egna branschen”).

Studenten ska själv försöka hitta ett jobb/en praktikplats, men den praktikansvariga läraren hjälper vid behov. När det gäller kursen Praktik inom vårt läroämne så ställs ett krav på att studenten åtminstone då och då ska kunna använda svenska/norska eller danska på jobbet i en eller annan form (telefonrådgivning, översättning, informationssökning på svenska e.d.).

Före praktikperioden ska studenten kontakta den praktikansvariga läraren för att kontrollera att praktikplatsen/-arbetsuppgifterna är passande. Studenten skriver också en praktikplan (som läraren och arbetsgivaren kommenterar) innan praktiken. Efter praktiken skriver studenten i sin tur en svenskspråkig praktikrapport. Efter att praktikanten har levererat både rapporten och arbetsintyget till läraren, får hen studiepoängen (5 p.).

Om praktiken varar längre (minst 2 månader) och om lönen är minst 1 236,00 euro per månad (situationen år 2020), kan arbetsgivaren beviljas ett praktikstöd på 1 600 euro, som betalas till arbetsgivaren efter praktiken (efter att arbetsgivaren har betalat studenten lönen normalt). Detta är möjligt enbart om studenten har sökt praktikbidrag för arbetsgivaren via SoleMOVE i förväg/innan praktiken och fått grönt ljus. Universitetet kan emellertid inte garantera något praktikstöd till alla arbetsgivare som via studenten har sökt stödet, vilket ska hållas i minnet.

OBS. Om praktiken varar t.ex. dubbelt så länge som krävs, t.ex. just två månader, kan hen också få kursen 010143P Työkokemus (5 p.) godkänd.

Praktikansvarig lärare: Marjo Ohtamaa

Saamelainen kulttuuri

Giallagas-instituutin opiskelijoiden harjoittelu

Opiskelija hakee itse harjoittelupaikan ja varmistaa harjoittelupaikan sopivuuden harjoittelun yhteyshenkilön kanssa.

Harjoittelun tulee sisällöltään ja laadultaan vastata pääaineen koulutuksellisia tavoitteita. Tarkoituksena on, että opiskelija saa kokemusta sellaisista työympäristöistä, joihin hän voi sijoittua myös valmistumisensa jälkeen.

Opintopisteet voi laittaa joko saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) tai saamelaisen kulttuurin aine- tai syventäviin opintoihin, pääaineopintoihin tai sivuaineopintoihin. Esimerkiksi jos pääaine on saamen kieli ja sivuaine saamelainen kulttuuri, voi tehdä saamen kieleen liittyvän työharjoittelun saamen kielen opintoihin (aine- tai syventävät opinnot) ja saamelaiseen kulttuuriin liittyvän työharjoittelun saamelaisen kulttuurin aineopintoihin. Työharjoittelun opintokoodi voi olla aine- tai syventävien opintojen ”valinnaiset opinnot”.

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi harjoittelun vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Marko Jouste, puh. 029 448 3491, marko.jouste(at)oulu.fi

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

Giellagas-instituhta ohppiid hárjehallan

Hárjehallan oaivvilda dakkár barggu, mii laktása oahpposuorgái ja mas heivehit oahpuin ožžojuvvon máhtuid geavadii ja nuppe dáfus ohpet áššiid, maid sáhttá ávkkástallat studeremis. Studeanta ohcá ieš hárjehallansaji ja sihkkarastá oktavuođaolbmuin, ahte dat sadji heive.

Hárjehallama sisdoallu ja lágášvuohta galget vástidit váldoávdnasa skuvlenmihttomeriid. Ulbmilin lea, ahte studeanta oažžu vásáhusa dakkár bargobirrasis, masa son soaitá mannat maiddái gárvvásmuvvama maŋŋá.

Oahppočuoggáid sáhttá bidjat jogo sámegiela (anáraš-, nuortalaš- dahje davvisámegiela) oahpuide dahje sápmelaš kultuvrra ávnnasoahpuide dahje čiekŋudeaddji oahpuide. Jos ovdamearkka dihte váldoávnnas lea sámegiella ja oalgeávnnas sápmelaš kultuvra, sáhttá sámegiela bargohárjehallama bidjat sámegiela ávnnasoahpuide dahje čiekŋudeaddji oahpuide ja sápmelaš kultuvrra bargohárjehallama fas sápmelaš kultuvrra ávnnasoahpuide. Bargohárjehallama oahppokoda sáhttá leat ávnnasoahpuid dahje čiekŋudeaddji oahpuid ”eaktodáhtolaš oahput”.

Bargoeallinoahput (25 oč)

Gielaid ja girjjálašvuođa dutkkusprográmma (KIEKI) ja historjá-, kultuvra- ja gulahallandiehtagiid dutkkusprográmma (HIKUVIE) studeanttat sáhttet čađahit maid 25 oahppočuoggá viidosaš bargoeallinoahpuid ollisvuođa, mii heive kandidáhta- dahje magisttardutkosa oalgeávnnasin. Bargoeallinoahpuid oažžu váldit maid bargohárjehallama lassin. Soaba áššis hárjehallama vástoolbmuin.

Giellagas-instituhtta:

Marko Jouste
marko.jouste(at)oulu.fi
puh. 029 448 3491

Sämikielân (inarinsaameksi)

GIELLAGAS-INSTITUUT UÁPPEI HÁRJUTTÂLLÂM

Hárjuttâllâm uáivild taggaar pargo, mii lahtoo uáppusuárgán já mast heiviitteh uápuin ožžum máátuid keevâtlâšvuotân já nube tááhust uáppih aašijd, maid puáhtá anneeđ uápuin ävkkin. Hárjuttâllâm puáhtá čođâldittiđ jo-uv Suomâst tâi olgoenâmist. Uáppee ocá jieš hárjuttâllâmsaje já visásmit ohtâvuotâulmuin, et tot saje heivee.

Hárjuttâllâm siskáldâs já šlaajâ kalgeh västidiđ válduamnâs škovlimmittomeerijd. Ulmen lii, et uáppee finnii hárjánem taggaar pargopirrâsist, moos sun sáttá moonnâđ paargon meid valmâštum maŋa.

Uáppučuággáid puáhtá pieijâđ jo-uv sämikielâ (anarâš-, nuorttâlâš- teikâ tavesämikielâ) uáppoid tâi säämi kulttuur amnâsuáppoid teikâ čiäŋudeijee uáppoid. Jis ovdâmerkkân válduaamnâs lii sämikielâ já uálgiaamnâs säämi kulttuur, puáhtá sämikielâ pargohárjuttâllâm pieijâđ sämikielâ amnâsuáppoid tâi čiäŋudeijee uáppoid já säämi kulttuur pargohárjuttâllâmges säämi kulttuur amnâsuáppoid. Pargohárjuttâllâm uáppukoodi puáhtá leđe amnâsuápui teikâ čiäŋudeijee uápui "valjimnáál leijee čiäŋudeijee uápuh".

Pargoeellimuápuh (25 uč)

Kielâi já kirjálâšvuođâ tođhosohjelm (KIEKI) já historjá-, kulttuur- já viestâdemtiettui tođhosohjelm (HIKUVIE) uáppeeh pyehtih čođâldittiđ meid 25 uáppučuággá vijđosii pargoeellimuápui olesvuođâ, mii heivee kandidaat- teikâ maistertotkos uálgiamnâsin. Pargoeellimuápuid uážžu väldiđ meid pargohárjuttâllâm lasseen. Soovâ ääšist hárjuttâllâm ovdâsvástádâsulmuin.

Giellagas-instituut:

Minna Rasmus
minna.rasmus(at)oulu.fi
Puh. 029 448 3491

Säämas (koltansaameksi)

GIELLAGAS-INSTITUUTT MÄTTʼTÕÕĐJI HAʹRJTÕÕLLMÕŠ

Haʹrjtõõllmõš miârkkšââvv nåkam tuâj, kååʹtt õhttan mättjemsuârgga da mâʹst suåvte praktiʹǩǩe mättjummšin vuåǯǯum silttõõzzid da nuuʹbb beäʹlnn mättje aaʹššid, koiʹd vuäitt äuʹǩǩen ââʹnned mättʼtõõttmest. Mättʼtõõtti ååcc jiõčč haʹrjtõõllâmpääiʹǩ da taaʹrǩast õhttvuõttoummust, što tõt päiʹǩǩ aainâs ǩeʹlbbai.

Haʹrjtõõllmõõžž siiskõs da šlaajj âʹlǧǧe vaʹstteed vueiʹvvaunnâz škooultemtäävtõõzzid. Mieʹrren lij, što mättʼtõõtti peäss tobdstõõttâd nåkam tuâjjpirrõʹsse, koozz son vââjj mõõnnâd mâŋŋa valmštõõvvmest še.

Mättjemceäkldõõzzid vuäitt piijjâd juʹn-a sääʹmǩiõl (aanrõš-, sääʹm- leʹbe tâʹvvsääʹmǩiõl) mättjummšid leʹbe sääʹmkulttuur aaunâsmättjummšid leʹbe čiŋlmõʹtti mättjummšid. Jõs ouddmiârkkân vueiʹvvaaunâs lij sääʹmǩiõll da čårraaunâs sääʹmkulttuur, sääʹmǩiõl tuâjjhaʹrjtõõllmõõžž sätt piijjâd sääʹmǩiõl aaunâsmättjummšid leʹbe čiŋlmõʹtti mättjummšid, da sääʹmkulttuur tuâjjhaʹrjtõõllmõõžž-ǥõs sääʹmkulttuur aaunâsmättjummšid. Tuâjjhaʹrjtõõllmõõžž mättjemkoodd vuäitt leeʹd aaunâsmättjummši leʹbe čiŋlmõʹtti mättjummši “jiõččvääldla mättjummuž”.

Tuâjj-jieʹllem-mättjummuž (25 mc)

Ǩiõli da ǩeerjlažvuõđ tuʹtǩǩõsprograamm (KIEKI) da historia-, kulttuur- da saaǥǥtemtiõttji tuʹtǩǩõsprograamm (HIKUVIE) mättʼtõõđi vuäǯǯa spraavdõõttâd 25 mättjemceäkldõõzz veiddsa tuâjj-jieʹllem-mättjummši obbvuõđ še. Tõt suäpp kandidatt- leʹbe maisteertuʹtǩǩõõzz čårraunnsen. Tuâjj-jieʹllem-mättjummšid vuäǯǯ väʹldded tuâjjhaʹrjtõõllmõõžž lââʹssen še. Suåv ääʹššest haʹrjtõõllmõõžž vasttõsoummin.

Giellagas-instituutt:

Minna Rasmus
minna.rasmus(at)oulu.fi
Puh. 029 448 3480

Saamen kieli

Giallagas-instituutin opiskelijoiden harjoittelu

Opiskelija hakee itse harjoittelupaikan ja varmistaa harjoittelupaikan sopivuuden harjoittelun yhteyshenkilön kanssa.

Harjoittelun tulee sisällöltään ja laadultaan vastata pääaineen koulutuksellisia tavoitteita. Tarkoituksena on, että opiskelija saa kokemusta sellaisista työympäristöistä, joihin hän voi sijoittua myös valmistumisensa jälkeen.

Opintopisteet voi laittaa joko saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) tai saamelaisen kulttuurin aine- tai syventäviin opintoihin, pääaineopintoihin tai sivuaineopintoihin. Esimerkiksi jos pääaine on saamen kieli ja sivuaine saamelainen kulttuuri, voi tehdä saamen kieleen liittyvän työharjoittelun saamen kielen opintoihin (aine- tai syventävät opinnot) ja saamelaiseen kulttuuriin liittyvän työharjoittelun saamelaisen kulttuurin aineopintoihin. Työharjoittelun opintokoodi voi olla aine- tai syventävien opintojen ”valinnaiset opinnot”.

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi harjoittelun vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Minna Rasmus (saamen kielet), puh. 029 448 3480, minna.rasmus(at)oulu.fi

Yliopistonlehtori marko Jouste (saamelainen kulttuuri), puh. 029 448 3491

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

Giellagas-instituhta ohppiid hárjehallan

Hárjehallan oaivvilda dakkár barggu, mii laktása oahpposuorgái ja mas heivehit oahpuin ožžojuvvon máhtuid geavadii ja nuppe dáfus ohpet áššiid, maid sáhttá ávkkástallat studeremis. Studeanta ohcá ieš hárjehallansaji ja sihkkarastá oktavuođaolbmuin, ahte dat sadji heive.

Hárjehallama sisdoallu ja lágášvuohta galget vástidit váldoávdnasa skuvlenmihttomeriid. Ulbmilin lea, ahte studeanta oažžu vásáhusa dakkár bargobirrasis, masa son soaitá mannat maiddái gárvvásmuvvama maŋŋá.

Oahppočuoggáid sáhttá bidjat jogo sámegiela (anáraš-, nuortalaš- dahje davvisámegiela) oahpuide dahje sápmelaš kultuvrra ávnnasoahpuide dahje čiekŋudeaddji oahpuide. Jos ovdamearkka dihte váldoávnnas lea sámegiella ja oalgeávnnas sápmelaš kultuvra, sáhttá sámegiela bargohárjehallama bidjat sámegiela ávnnasoahpuide dahje čiekŋudeaddji oahpuide ja sápmelaš kultuvrra bargohárjehallama fas sápmelaš kultuvrra ávnnasoahpuide. Bargohárjehallama oahppokoda sáhttá leat ávnnasoahpuid dahje čiekŋudeaddji oahpuid ”eaktodáhtolaš oahput”.

Bargoeallinoahput (25 oč)

Gielaid ja girjjálašvuođa dutkkusprográmma (KIEKI) ja historjá-, kultuvra- ja gulahallandiehtagiid dutkkusprográmma (HIKUVIE) studeanttat sáhttet čađahit maid 25 oahppočuoggá viidosaš bargoeallinoahpuid ollisvuođa, mii heive kandidáhta- dahje magisttardutkosa oalgeávnnasin. Bargoeallinoahpuid oažžu váldit maid bargohárjehallama lassin. Soaba áššis hárjehallama vástoolbmuin.

Giellagas-instituhtta:

Minna Rasmus
minna.rasmus(at)oulu.fi
pun. 029 448 3480

Sämikielân (inarinsaameksi)

GIELLAGAS-INSTITUUT UÁPPEI HÁRJUTTÂLLÂM

Hárjuttâllâm uáivild taggaar pargo, mii lahtoo uáppusuárgán já mast heiviitteh uápuin ožžum máátuid keevâtlâšvuotân já nube tááhust uáppih aašijd, maid puáhtá anneeđ uápuin ävkkin. Hárjuttâllâm puáhtá čođâldittiđ jo-uv Suomâst tâi olgoenâmist. Uáppee ocá jieš hárjuttâllâmsaje já visásmit ohtâvuotâulmuin, et tot saje heivee.

Hárjuttâllâm siskáldâs já šlaajâ kalgeh västidiđ válduamnâs škovlimmittomeerijd. Ulmen lii, et uáppee finnii hárjánem taggaar pargopirrâsist, moos sun sáttá moonnâđ paargon meid valmâštum maŋa.

Uáppučuággáid puáhtá pieijâđ jo-uv sämikielâ (anarâš-, nuorttâlâš- teikâ tavesämikielâ) uáppoid tâi säämi kulttuur amnâsuáppoid teikâ čiäŋudeijee uáppoid. Jis ovdâmerkkân válduaamnâs lii sämikielâ já uálgiaamnâs säämi kulttuur, puáhtá sämikielâ pargohárjuttâllâm pieijâđ sämikielâ amnâsuáppoid tâi čiäŋudeijee uáppoid já säämi kulttuur pargohárjuttâllâmges säämi kulttuur amnâsuáppoid. Pargohárjuttâllâm uáppukoodi puáhtá leđe amnâsuápui teikâ čiäŋudeijee uápui "valjimnáál leijee čiäŋudeijee uápuh".

Pargoeellimuápuh (25 uč)

Kielâi já kirjálâšvuođâ tođhosohjelm (KIEKI) já historjá-, kulttuur- já viestâdemtiettui tođhosohjelm (HIKUVIE) uáppeeh pyehtih čođâldittiđ meid 25 uáppučuággá vijđosii pargoeellimuápui olesvuođâ, mii heivee kandidaat- teikâ maistertotkos uálgiamnâsin. Pargoeellimuápuid uážžu väldiđ meid pargohárjuttâllâm lasseen. Soovâ ääšist hárjuttâllâm ovdâsvástádâsulmuin.

Giellagas-instituut:

Minna Rasmus
minna.rasmus(at)oulu.fi
Puh. 029 448 3480

Säämas (koltansaameksi)

GIELLAGAS-INSTITUUTT MÄTTʼTÕÕĐJI HAʹRJTÕÕLLMÕŠ

Haʹrjtõõllmõš miârkkšââvv nåkam tuâj, kååʹtt õhttan mättjemsuârgga da mâʹst suåvte praktiʹǩǩe mättjummšin vuåǯǯum silttõõzzid da nuuʹbb beäʹlnn mättje aaʹššid, koiʹd vuäitt äuʹǩǩen ââʹnned mättʼtõõttmest. Mättʼtõõtti ååcc jiõčč haʹrjtõõllâmpääiʹǩ da taaʹrǩast õhttvuõttoummust, što tõt päiʹǩǩ aainâs ǩeʹlbbai.

Haʹrjtõõllmõõžž siiskõs da šlaajj âʹlǧǧe vaʹstteed vueiʹvvaunnâz škooultemtäävtõõzzid. Mieʹrren lij, što mättʼtõõtti peäss tobdstõõttâd nåkam tuâjjpirrõʹsse, koozz son vââjj mõõnnâd mâŋŋa valmštõõvvmest še.

Mättjemceäkldõõzzid vuäitt piijjâd juʹn-a sääʹmǩiõl (aanrõš-, sääʹm- leʹbe tâʹvvsääʹmǩiõl) mättjummšid leʹbe sääʹmkulttuur aaunâsmättjummšid leʹbe čiŋlmõʹtti mättjummšid. Jõs ouddmiârkkân vueiʹvvaaunâs lij sääʹmǩiõll da čårraaunâs sääʹmkulttuur, sääʹmǩiõl tuâjjhaʹrjtõõllmõõžž sätt piijjâd sääʹmǩiõl aaunâsmättjummšid leʹbe čiŋlmõʹtti mättjummšid, da sääʹmkulttuur tuâjjhaʹrjtõõllmõõžž-ǥõs sääʹmkulttuur aaunâsmättjummšid. Tuâjjhaʹrjtõõllmõõžž mättjemkoodd vuäitt leeʹd aaunâsmättjummši leʹbe čiŋlmõʹtti mättjummši “jiõččvääldla mättjummuž”.

Tuâjj-jieʹllem-mättjummuž (25 mc)

Ǩiõli da ǩeerjlažvuõđ tuʹtǩǩõsprograamm (KIEKI) da historia-, kulttuur- da saaǥǥtemtiõttji tuʹtǩǩõsprograamm (HIKUVIE) mättʼtõõđi vuäǯǯa spraavdõõttâd 25 mättjemceäkldõõzz veiddsa tuâjj-jieʹllem-mättjummši obbvuõđ še. Tõt suäpp kandidatt- leʹbe maisteertuʹtǩǩõõzz čårraunnsen. Tuâjj-jieʹllem-mättjummšid vuäǯǯ väʹldded tuâjjhaʹrjtõõllmõõžž lââʹssen še. Suåv ääʹššest haʹrjtõõllmõõžž vasttõsoummin.

Giellagas-instituutt:

Minna Rasmus
minna.rasmus(at)oulu.fi
Puh. 029 448 3480

Suomen kieli

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi harjoittelun vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Maria Frick, puh. 0294 48 3479, maria.frick(at)oulu.fi

Harjoittelu osana suomen kielen opintoja

010143P Työkokemus 5 op

Voidaan sisällyttää joko

 1. tiedekunnan Työelämäopinnot-opintokokonaisuuteen,
 2. suomen kielen syventäviin opintoihin tai
 3. muihin opintoihin.

Opintojakso vastaa vanhan opetussuunnitelman Tutustuminen työelämään -jaksoa 694948A (2015–17) tai 694915A (2013–15). Syksyllä 2017 astui voimaan uusi opetussuunnitelma, jonka mukaan harjoittelu ei enää ole pakollinen.

Työkokemusta voi hyödyntää osana suomen kielen opintoja myös siten, että suorittaa kurssin 010142P Projektinhallinta 5 op.

Harjoittelun voi tehdä myös ulkomailla esimerkiksi ulkomaisten yliopistojen suomen kielen opetuspisteissä, suomalaisissa kouluissa, Suomen edustustoissa tai kulttuuri-instituuteissa. Myös ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun voi saada yliopiston tukea (esim. Erasmus+-harjoittelu).

Suoritus

Opintojakso suoritetaan lähettämällä työtodistus ja vapaamuotoinen harjoitteluraportti Mai Frickille. Raportin pituus on 2–3 sivua. Raportista tulee ilmetä harjoittelupaikka ja harjoittelun kesto. Raportissa voit esim. kuvata työnantajan toimialaa ja päätehtävää sekä omaa työnkuvaasi ja työtehtäviäsi. Pohdi myös omaa rooliasi osana työyhteisöä sekä uramahdollisuuksiasi alalla. Harjoittelu arvostellaan hyväksytty/hylätty-asteikolla.

Harjoittelutietoa työnantajalle

Työnantajaa koskevaa harjoittelutietoa on koottu oheiseen tiedostoon.

Tieteiden ja aatteiden historia

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi harjoittelun vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Ritva Kylli, ritva.kylli(at)oulu.fi

Harjoittelun on tuettava omaa koulutusta, ja vaikka historian ja tieteiden ja aatteiden historian oppiaineista voi suuntautua mitä monipuolisimpiin tehtäviin, ei aivan mitä tahansa työtä tueta tai hyväksytä harjoitteluun. Tukikelpoisuus kannattaa selvittää historiatieteiden harjoittelusta vastaavan yhdyshenkilön kanssa. Työpaikkoja kannattaa tietysti hakea ilman harjoittelutukeakin. Työharjoittelusta on mahdollista saada myös opintopisteitä niin, että yhden kuukauden työjakso vastaa kolmea opintopistettä.

Tietojenkäsittelytiede

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmakohtaiset harjoitteluohjeet

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan sisältyvä työharjoittelu on valinnainen opintojakso, jonka voi suorittaa kahdella tavalla: 1) raportoimalla työharjoittelusta jälkikäteen tai 2) laatimalla ennen harjoittelua harjoittelusuunnitelman, raportoimalla sen etenemistä viikkotyömäärän verran kerrallaan ja laatimalla lopuksi loppuraportin. Jälkimmäinen vaihtoehto on pakollinen niille opiskelijoille, jotka saavat yliopiston harjoittelutukea. Opintojakson suorittaminen edellyttää työskentelyä sellaisissa ICT-alan ammattitehtävissä, joissa voi soveltaa koulutuksessa suoritettuja opintoja. Opintopisteitä työharjoittelusta voi saada 3-5 riippuen työharjoittelun kestosta; esim. raportoimalla jälkikäteen 4 kk kokopäiväistä työskentelyä, voi saada 5 opintopistettä. Tuetussa harjoittelussa voi saada 5 opintopistettä jo 2 kk kokopäiväisestä työharjoittelusta, mutta tämä edellyttää aiemmin mainittua laajempaa dokumentointivelvoitetta. Opinto-oppaasta löytyy erilliset opintojaksot sekä kandi- (814311A) että maisteritutkinnolle (814601S), joiden kuvauksiin ja tietoihin on syytä tutustua. Opiskelija hankkii omaan alaan liittyvän harjoittelupaikan itse ja laatii työnantajan kanssa työsopimuksen. Harjoittelun lopuksi työnantaja antaa opiskelijalle todistuksen tehdystä työstä.

Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijan kannattaa olla itse aktiivinen työpaikan löytymiseksi. Monet alan yritykset eivät julista vapaita harjoittelupaikkoja avoimesti, koska eivät ehdi työstää hakemusten synnyttämää byrokratiaa. Sen sijaan joillakin yrityksillä löytyy verkosta ohjeet/lomake työharjoitteluun hakemiseksi. Mieti, missä olet hyvä ja mikä sinua kiinnostaa aivan erityisesti. Etsi verkosta yrityksiä, joilla voisi olla sinua kiinnostavia työtehtäviä. Ota rohkeasti yhteyttä. Kannattaa myös harkita oman verkkoprofiilin muokkaamista henkilökohtaiseksi käyntikortiksi/näyteportfolioksi, josta mahdollinen työnantaja saa hyvän kuvan taidoistasi ja aiemmista tekemisistäsi. Ohjelmistokehityspainotteisiin tehtäviin aivan erityisesti kannattaa tuoda esille näytteitä osaamisesta ja/tai harrastuneisuudesta. Jos tarvitset tukea harjoittelupaikkasi järjestymiseen, tutustu yliopiston myöntämään harjoittelutukeen. Työharjoittelun opintojaksot sopivat hyvin yliopiston myöntämällä harjoittelutuella tuettuun harjoitteluun, joka tyypillisesti kestää 2 kk.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmakohtaiset harjoittelutuen hakukriteerit

Yliopisto tukee vuosittain myös tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden harjoittelua. Tukia on vuosittain jaossa rajallinen määrä ja niitä kannattaa hakea heti, kun haku avautuu. Tuet saattavat loppua jo ennen kuin hakuaika päättyy, koska tukia myönnetään hakujärjestyksessä. On suositeltavaa, että opiskelija ryhtyy hankkimaan mahdollista harjoittelupaikkaa jo hyvissä ajoin syksyllä, ennen kuin harjoittelutuet avataan haettavaksi. Harjoittelutuella korvataan mm. työnantajalle osa harjoittelijan palkkakustannuksista. Myös harjoittelutuesta löytyy ajantasaisin yleistieto harjoittelun yhteisiltä verkkosivuilta (kuten tuen suuruus tai hyödyllisiä vinkkejä työnhakuun). Tutustu ensin niihin, koska kaikki se, mitä siellä sanotaan, pätee myös tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden harjoittelutukiasioihin. Näiden lisäksi harjoittelutuen hakeminen/saaminen edellyttää, että

 • olet läsnä olevaksi ilmoittautunut tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelija.
 • suorittamasi opinnot mahdollistavat harjoittelun tietojenkäsittelytieteen alan ammattitehtävissä.
 • et ole aiemmin saanut tutkintoosi Oulun yliopiston myöntämää työharjoittelutukea.
 • sitoudut sisällyttämään harjoittelutuella suoritetun työharjoittelujakson osaksi valinnaista opintojaksoa (Internship in ICT duties [814311A] TAI Work Experience in ICT responsibilities [814601S]) raportoimalla harjoittelusi heti harjoittelun päätyttyä (tarkemmat ohjeet oppimisympäristössä).
 • olet sopinut harjoittelun suorittamisesta tietojenkäsittelytieteiden harjoittelusta vastaavan yhteishenkilön kanssa ennen työn aloittamista (kts. yhteystiedot alla).

Yliopisto tukee myös tutkinto-opiskelijoiden ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua. Tästäkin löydät lisätietoa harjoittelun yhteisiltä verkkosivuilta.

Yhteyshenkilö

Yliopistonlehtori Tonja Molin-Juustila

tonja.molin-juustila (at) oulu.fi

Hän antaa tarvittaessa lisätietoja ja lisää sinut opiskelijaksi opintojakson oppimisympäristöön. Kun otat yhteyttä, kerro taustatietoina työnantaja, työtehtävät, työsuhteen kesto sekä harjoittelun sovittu ajankohta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään 3 opintopisteen laajuisesti asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua joko pakollisena tai valinnaisena koulutusohjelmasta riippuen. Harjoittelu perehdyttää opiskelijan tulevan ammattialansa fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, perinteisiin, ammattikieleen, ongelmiin ja niiden ratkaisumalleihin.

Diplomi-insinöörin tutkintoon sisältyy vähintään 3 opintopisteen laajuisesti asiantuntijuutta syventävää harjoittelua pakollisena opintojaksona kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Harjoittelu ohjaa opiskelijan soveltamaan teoreettisia tietoja käytännön työtehtävissä.

Tekniikan alalla voidaan hyväksyä yliopiston ainejärjestö- ja luottamustoimintaa enintään 3 opintopisteen verran osaksi työharjoittelua.

Ohjeet tekniikan alan tutkinto-ohjelmasi harjoitteluvaatimuksista löydät opinto-oppaasta sekä harjoittelun yhteyshenkilöltä (ks. alla).

Opintoihin sisältyy työharjoittelua kahdessa vaiheessa, harjoittelu (521015A) kandivaiheessa ja syventävä harjoittelu (521016A) DI-vaiheessa. Kandivaiheen harjoittelu on pakollista ennen vuotta 2011 aloittaneille ja valinnainen tämän jälkeen aloittaneille. DI-vaiheen harjoittelu on kaikille pakollista.

Lisäksi voidaan myöntää sopivasta työkokemuksesta ylimääräinen Erikoistumisharjoittelu, jonka laajuus on 1,5 op / vuosi työkokemusta (max. 5op).

Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa pääsääntöisesti itse, mutta yliopistolla on vuosittain mahdollisuus tukea muutamaa harjoittelua. Tarkempia tietoja elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmassa kandiharjoittelusta ja maisterivaiheen harjoitteluista antaa Juha Häkkinen.

Vaihtoehtoisen 5 opintopisteen harjoittelun (521026S ja 521018A) lomakkeet löydät tämän sivun lopusta. 5 opintopisteen harjoitteluilla voit korvata 3 opintopisteen harjoittelut (kandi- ja DI-vaihe).

Harjoittelun ohjeet ja lomakkeet:

Kandivaiheen harjoittelu

Lisätietoja: Juha Häkkinen

Ilmoitus, kun vaaditut dokumentit on palautettu sähköisesti, osoitteeseen juha.hakkinen(a)oulu.fi.

Syventävä harjoittelu

Lisätietoja: Juha Häkkinen

Ilmoitus, kun vaaditut dokumentit on palautettu sähköisesti, osoitteeseen juha.hakkinen(a)oulu.fi.

Erikoistumisharjoittelu
 • 521017S Erikoistumisharjoittelu, 1.5-5 op: Vapaamuotoinen raportti (kurssikuvauksessa ohjeet) + työtodistus

Lisätietoja ja palautus: Jari Hannu

Harjoitteluraportti lähetetään ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseeen jari.hannu(a)oulu.fi

Muuta harjoittelutietoa:

Harjoittelutuki:

Jos sinulla on seuraavaa työkokemusta

1) Opintopisteitä pienryhmäohjaajan toimimisesta:

030009M Muualla suoritetut opinnot - opintojakson alle voidaan sisällyttää tutkintoon mm. pienryhmäohjaajana olemisesta (1 op) ja Varmusmiesjohtajakoulutuksesta (3 op)

2) Opintopisteitä opiskelijavaikuttamisen luottamustehtävistä:

030010Y Toiminta yliopistoyhteisöllisissä luottamus- ja järjestötehtävissä opintojaksosta voi saada opintopisteitä 1-5 op. (liite)

Tutustu osaamisen tunnustamisen ohjeisiin. Lisätietoja saat myös koulutuksen lähipalveluista (study.itee@oulu.fi).

Tietotekniikka

Tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään 5 opintopisteen laajuisesti asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua joko pakollisena tai valinnaisena koulutusohjelmasta riippuen. Harjoittelu perehdyttää opiskelijan tulevan ammattialansa fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, perinteisiin, ammattikieleen, ongelmiin ja niiden ratkaisumalleihin.

Diplomi-insinöörin tutkintoon sisältyy vähintään 5 opintopisteen laajuisesti asiantuntijuutta syventävää harjoittelua pakollisena opintojaksona kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Harjoittelu ohjaa opiskelijan soveltamaan teoreettisia tietoja käytännön työtehtävissä.

Tekniikan alalla voidaan hyväksyä yliopiston ainejärjestö- ja luottamustoimintaa enintään 3 opintopisteen verran osaksi työharjoittelua - kysy tarkempia tietoja omalta opintoneuvojaltasi.

Ohjeet tekniikan alan tutkinto-ohjelmasi harjoitteluvaatimuksista löydät opinto-oppaasta Pepissä ja käytännön ohjeita saat oman tutkinto-ohjelmasi verkkosivuilta tai harjoittelun yhteyshenkilöltä.

Opintoihin sisältyy työharjoittelua kahdessa vaiheessa, harjoittelu 521019A 5 op kandivaiheessa ja syventävä harjoittelu 521027S 5 op DI-vaiheessa. Kandivaiheen harjoittelu on pakollista ennen vuotta 2011 aloittaneille ja valinnainen tämän jälkeen aloittaneille. DI-vaiheen harjoittelu on kaikille pakollista.

Lisäksi voidaan myöntää sopivasta työkokemuksesta ylimääräinen Erikoistumisharjoittelu (521014S), jonka laajuus on 1,5 op / vuosi työkokemusta (minimissään 1 op ja maksimissaan 5 op).

Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa pääsääntöisesti itse, mutta yliopistolla on vuosittain mahdollisuus tukea muutamaa harjoittelua.

Tarkempia tietoja antaa Christian Wieser. Kandivaiheen harjoittelukirjat palautetaan Christian Wieserille sähköpostilla (christian.wieser(at)oulu.fi).

Harjoittelutuen hakeminen

Harjoittelutuella korvataan työnantajalle osa harjoittelijan palkkaamisesta aiheutuvista palkkakustannuksista. Ilmoittaudu hakijaksi lähettämällä lyhyt kuvaus itsestäsi ja ote opintosuoritusrekisteristäsi osoitteeseen: christian.wieser(at)oulu.fi.

Lisätietoa harjoittelutuen hakemisesta

Harjoittelutukea voi hakea ainoastaan 5 op harjoittelukurssin suorittamista varten. Vanhalle kolmen opintopisteen harjoittelulle tukea ei myönnetä.

Lisätietoa tietotekniikan harjoittelukursseista

Harjoittelun lomakkeet

Seuraavat opintopisteet haetaan Pepin osaamisen tunnustamisen järjestelmässä (hyväksilukupankki):

1) IC00AF02 Opintopisteitä pienryhmäohjaajana toimimisesta (1 op).

2) Suomen Puolustusvoimien johtajakoulutus (5 op) Laita hakemukseen koodi SPJK.

3) 030010Y Toiminta yliopistoyhteisöllisissä luottamus- ja järjestötehtävissä opintojaksosta voi saada opintopisteitä 1-5 op. (liite)

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat harjoitteluun ensimmäistä kertaa prekliinisessä vaiheessa osana opintojaksoja 043001Y Johdanto lääkäriyteen ja 043053P Potilas-lääkärisuhteen perusteet. Kliinisessä vaiheessa suoritetaan kliininen harjoittelu ja syventävä käytännön harjoittelu.

Kliininen harjoittelu

Tutkintoasetuksen edellyttämä kliininen harjoittelu (40 op) toteutetaan Oulun kaupungin Opetushammashoitolassa ja Oulun yliopistollisen sairaalan hammas- ja suusairauksien klinikassa. Harjoitteluvaihe alkaa 5. lukukauden loppupuolella ja kestää 10. lukukauden loppuun, kunnes opintopistemäärä täyttyy ja kliiniset osaamistavoitteet on saavutettu. Edellytyksenä kliinisen harjoitteluvaiheen aloittamiselle on prekliinisten opintojen sekä vaadittujen 5. lukukauden opintojen hyväksytty suorittaminen.

Harjoittelu tapahtuu ohjauksen alaisena monialaisissa tiimeissä, joihin kuuluvat kliiniset opettajat, hammashoitajat sekä suuhygienisti- ja hammashoitajaopiskelijat. Opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa ja osallistuvat oppiainekohtaiseen toimintaan hammaslääketieteen eri osa-alueilla Lisäksi opiskelija tutustuu hammas- ja suusairauksien erikoissairaanhoitoon kahden viikon ohjelmoidulla jaksolla Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

091701A Kliininen harjoittelu DC5, 1 op

091702A Kliininen harjoittelu DC6, 7 op

091703A Kliininen harjoittelu DC7, 8 op

091704A Kliininen harjoittelu DC8, 9 op

091705A Kliininen harjoittelu DC9, 8 op

091706A Kliininen harjoittelu DC10, 7 op

Syventävä käytännön harjoittelu

Tutkintoasetuksen edellyttämä syventävä käytännön harjoittelu (30 op) suoritetaan työsuhteessa sopimusterveyskeskukseen (http://tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi). Harjoittelu ajoittuu 6. lukuvuoden syyslukukauteen ja siihen liittyvä infotilaisuus järjestetään 5. lukuvuoden syksyllä.

Edellytys hakeutua syventävään käytännön harjoitteluun täyttyy, kun kliininen harjoittelu (40 op) on hyväksytysti suoritettu, teoriaopinnoissa on enintään kaksi loppukuulustelua suorittamatta ja syventävien opintojen tutkielma on opinnäytteiden syöttöjärjestelmä Laturissa tarkastettavana, hyväksyttävänä ja arkistoitavana. Lisäksi äidinkielen kokeen tulee olla suoritettuna. Harjoitteluoikeus myönnetään hakemuksesta, kun vaadittavat opinnot on suoritettu.

Opiskelija kirjaa syventävän käytännön harjoittelun toteutumisen Opintokirjaan. Harjoittelu toteutetaan ennalta hyväksytyn harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Harjoittelusuunnitelman ja harjoittelun toteutumisen hyväksyvät yliopiston omaopettaja ja kliinisen harjoittelun pienryhmäohjaaja loppupalaverissa. Samalla palautetaan Työelämävastaavuus-kysely sekä opintokirjan liite 3. syventävän käytännön harjoittelun toteutuminen käytännössä. Lisätietoa syventävään käytännön harjoitteluun liittyen löytyy kurssin Moodlesta.

090603S Syventävä käytännön harjoittelu, 30 op

Lomakkeet:

Lääketiede

Harjoittelu (24 op)

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollista harjoittelua (amanuenssuuri). Harjoittelun suorittamisesta määrätään 13.12.2019 voimaan tulleessa uudessa harjoitteluohjesäännössä, jota noudatetaan kaikien v. 2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden harjoitteluissa. Tutustu huolellisesti harjoitteluohjesääntöön ennen harjoittelun alkua.

 • Harjoitteluohjesääntö (PDF)
 • Harjoitteluiden suoritusajankohdat oppiaineittain (LL-tutkinto-ohjelman harjoittelut -työtilassa Moodlessa)
 • Erikoisalojen ohjeistukset Moodlessa (LL-tutkinto-ohjelman harjoittelut -työtilassa)

Harjoitteluun liittyvät lomakkeet:

Terveystieteet

Sovi harjoittelusta etukäteen harjoitteluopintojakson vastuuopettajan kanssa. Häneltä saat tarvittaessa lisätietoja myös mahdollisista harjoittelupaikoista. Opettajan kanssa varmistat, että harjoittelusuunnitelmasi, tavoitteesi ja harjoittelupaikkasi vastaavat harjoittelun osaamistavoitteita, sisältöä ja kestoa. Samalla saat ohjeet siitä, millaisia liitteitä ja toimenpiteitä tarvitaan ennen harjoittelua ja sen jälkeen. Harjoitteluasioissa auttaa tarvittaessa myös harjoittelun yhteyshenkilö koulutuksen lähipalveluissa.

Erityispedagogiikka

Tiedote harjoittelun suorittamisesta poikkeavaan aikaan (PDF)

Harjoittelut lukuvuonna 2023-2024

 • 402130A Harjoittelu 1 – Erityispedagogiikan toimintaympäristöt 5op, 2.vsk. kevät, 5-v. koulutus 4.periodi vko 12-15 (varmistuu myöhemmin)
 • 402131A Harjoittelu 2 – Erityispedagogiikka koulussa KOULUHARJOITTELU 5op, 3.vsk. syksy, 5-v. koulutus vko 35-39 (poikkeuslupaharjoittelu vko 12-16)
 • 402146S Harjoittelu 3 – Konsultatiivinen erityisopetus KOULUHARJOITTELU, 5op, 4.vsk. kevät vko 2-6, 5-v. koulutus JA
  2.vsk. syksy, VEO-koulutus vko 44-48
 • 402147S Harjoittelu 4 – Päättöharjoittelu 5op, 5.vsk. kevät, 5-vuotinen koulutus JA 2.vsk. kevät, VEO-koulutus 4.periodi vko 11-15 TAI 48-51 vko
 • 402132A Harjoittelu – Erityispedagogiikka varhaiskasvatuksessa 5op, 1.vsk.kevät, vko 11-14, VEO-koulutus
 • 402127A Opetusharjoittelu I (ERKO) 5 op, vko 45-48
 • 402128A Opetusharjoittelu II (ERKO) 5 op, vko 11-14

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Harjoittelu suoritetaan työntekijänä alan yrityksessä, tutkimuslaitoksessa tai julkisella sektorilla. Opiskelija hakee harjoittelupaikan itse.

Kesätyön/Harjoittelun jälkeen pyydä työnantajaltasi työtodistus. Se on tärkeä dokumentti, jolla osoitat osaamistasi oman ansioluettelosi tukena. Syksyllä opintojen alkaessa harjoittelu opinnollistetaan raportoimalla. Prosessi- ja ympäristötekniikalla harjoittelua on kolme opintojaksoa, joista yksi on pakollinen kandidaattiopinnoissa, yksi pakollinen DI-opinnoissa ja yksi on valinnainen DI-opinnoissa.

1. Työharjoittelu (477004A), 5 op

Työharjoittelu on kandidaattivaiheessa pääsääntöisesti haalariharjoittelua tai tutkimusapulaisen tehtäviä. Tavoitteena on tutustua alan työpaikkaan työntekijänä.

Harjoittelu – opintojaksolle ilmoittaudutaan Pepissä ja pienen viiveen jälkeen ilmoittautunut pääsee kurssin Moodle-työtilaan raportoimaan osaamisensa. Raportoinnin tueksi Moodleen palautetaan työtodistus raportoidusta tehtävästä.

Harjoittelun voi raportoida ja saada opintopisteet, kun kesätyö on jatkunut 2 kk. Jos harjoittelu suoritetaan kesken kesätyöjakson, on työssä olosta esitettävä todistus (palkkakuitit tms). Kesken kesän suoritukselle tarve on yleensä lukuvuoden opintopistekertymä. Tällöin on muistettava, että lukuvuosi vaihtuu heinä-elokuun vaihteessa.

2. Syventävä työharjoittelu (477005S), 5 op

Diplomi-insinöörin opintoihin kuuluva syventävä työharjoittelu on yleensä toimihenkilön tai tutkimushenkilöstön asemassa tehtävää työtä. Syventävä työharjoittelu voi olla myös perustellusti työkokemusta monipuolistavaa haalariharjoittelua.

Syventävä työharjoittelu raportoidaan osallistumalla harjoitteluseminaariin ja pitämällä lyhyt esitys tehdystä harjoittelusta.

Mukaan raportoimaan harjoitteluosaamista seminaareihin pääsee ilmoittautumalla kurssille Pepissä. Pienen viiveen jälkeen ilmoittautunut pääsee opintojakson Moodle-työtilaan, josta löytyy tarkemmat ohjeet esityksen valmisteluun. Moodleen palautetaan myös työtodistus raportoinnin todisteeksi.

3. Täydentävä työharjoittelu (477006S), 5 op

Täydentävä työharjoittelu on tarkoitettu toimihenkilötehtävästä annettavaksi valinnaiseksi harjoitteluksi.

Täydentävän harjoittelun voi raportoida Moodle-työtilaan, johon pääsee ilmoittautumalla opintojaksolle Pepissä. Moodle-työtilaan pääsee pienen viiveen jälkeen ilmoittautumisesta. Raportoinnin todisteeksi on ladattava Moodleen työtodistus.

Tekniikan alalla harjoittelut suoritetaan pääsääntöisesti kesäaikaan kesätöinä. Tiedot harjoitteluopintojaksoista ja harjoitteluvastuuhenkilöistä löydät Pepistä. Myös koulutussuunnittelija ja omaopettaja auttavat harjoitteluun liittyvissä asioissa.

Tiedeviestintä, FM

Tiedeviestinnän maisteriohjelma (TIEMA)

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi opintojakson vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Jari Sahlgren, 0294 483322, jari.sahlgren (at) oulu.fi

TIEMA-opintoihin kuuluu vapaaehtoinen työharjoittelu viestintä- tai tutkimusalan organisaatiossa. Opintojakson 694529S Harjoittelu laajuus on 5 op, ja se vastaa kahta kuukautta kokopäiväistä työtä.

Aiemmat TIEMA-opiskelijat ovat olleet harjoittelussa muun muassa Suomen Akatemiassa, Valtioneuvostossa, Oulun kaupungin viestintäyksikössä, Tiedekeskus Tietomaassa, Oulun yliopiston viestintä-, koulutus- ja tutkimuspalveluissa sekä sanomalehdissä, verkkomedioissa ja muissa viestintäalan yrityksissä.

Maantiede

Harjoittelu (791616S), 5 op

Kaikkien maantieteen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa vapaaehtoinen harjoittelu. Harjoittelu ei ole pakollinen, mutta harjoittelun suorittamista suositellaan kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille! Harjoittelu sisältyy FM-vaiheen opintoihin ja harjoittelun suorittaminen ajoittuu yleensä maisteriopintojen alkuun. Harjoittelujaksosta saa 5 op:ta, joka lasketaan osaksi maantieteen syventäviä erikoistumisopintoja.

Harjoittelusta pidetään info kerran lukukaudessa. Infojen ajat löytyvät harjoittelu opintojakson kurssikuvauksesta.

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan harjoittelun, toimi näin:

 1. Ilmoittaudu harjoitteluun. Ole yhteydessä maantieteen harjoittelun vastuuopettajaan Kaarina Tervo-Kankareeseen (kaarina.tervo-kankare(a)oulu.fi). Lähetä hänelle ”avoin hakemus”, jossa on kerrottava myös onko LUK-tutkinto olemassa/milloin tulossa, opintopisteiden määrä ja opintopisteiden kertymä/lukukausi. Vastuuopettaja liittää sinut harjoittelun MOODLE-työtilaan, josta löydät esitäytetyt harjoittelulomakkeet, vinkkejä paikoista ja ohjeet raportointiin.
 2. Etsi itsenäisesti harjoittelupaikka, ja sovi harjoittelusta sekä vastuuopettajan että työnantajan kanssa. Lue lisää harjoitteluun hakemisesta. Huom. Harjoitteluun hyväksytään vain paikka, joka tarjoaa maantieteen alaan sopivaa työkokemusta. Kun harjoittelu on alustavasti hyväksytty (konsultoi harjoittelun vastuuopettajaa), täytä vaadittavat lomakkeet. Lisätietoa ja ohjeita saa harjoittelun yhdyshenkilöltä.
 3. Suorita harjoittelu. Ota mukaan harjoitteluun ohjeet harjoittelun raportoinnista ja valmistaudu raportoimaan harjoittelu heti harjoittelun päätyttyä.
 4. Raportoi. Palauta harjoitteluraportti ohjeiden mukaan. Kun raportti on arvioitu, sinulle kirjataan opintosuoritus (5 op) harjoittelusta.

Maantieteen opiskelijoille hyviä työnantajia ovat perinteisesti olleet julkisen sektorin organisaatiot (kaupungit, kunnat, aluehallintoviranomaiset) mutta myös yrityssektori. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla kuten suurlähetystössä. Kaikki maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat, jotka täyttävät hakukriteerit, voivat hakea harjoittelutukea (myös AO-koulutuksessa olevat). Lue lisää harjoittelutuesta

Biologia

Harjoittelu (750615S) 10-15 op

Harjoittelu on pakollinen maisterivaiheen opintojakso ekologian ja biotieteen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille. Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa se on vapaaehtoinen. Harjoittelu ajoittuu FM-vaiheen alkuun ja siihen ilmoittaudutaan LuK-vaiheen kolmannen vuoden syyslukukauden loppuun mennessä. Harjoitteluun hyväksyttävillä on oltava noin 80 op biologian alan opintoja suoritettuna. Harjoittelujaksosta saa 10-15 opintopistettä ja se on osa ekologia tai genetiikka ja fysiologia pääaineen syventäviä opintoja. Harjoittelujakson on oltava vähintään 2 kk mittainen (kokopäivätyötä).

Harjoittelun suorittaminen:

 1. Ilmoittaudu harjoitteluun WebOodissa ja osallistu joulukuussa pidettävään infoon.
 2. Etsi itsenäisesti harjoittelupaikka tai keskustele harjoitteluvastaavan kanssa sopivista harjoittelupaikoista, ja sovi harjoittelusta sekä vastuuopettajan että työnantajan kanssa.

  Harjoittelupaikka pitää hyväksyttää vastuuopettajalla ennen paikan vastaanottamista. Lisää tietoa ks. https://www.oulu.fi/opiskelijalle/harjoittelupaikan-hakeminen#6410. Kun harjoittelu on alustavasti hyväksytty, täytä vaadittavat lomakkeet. Lisätietoa ja ohjeita saa harjoittelun yhdyshenkilöltä.
 3. Suorita harjoittelu. Ota mukaan harjoitteluun ohjeet harjoittelun raportoinnista ja valmistaudu raportoimaan harjoittelu heti harjoittelun päätyttyä. Muistuta myös työnantajaasi palautteen antamisesta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/38513
 4. Raportoi. Palauta harjoitteluraportti ohjeiden mukaan. Kun raportti on arvioitu, sinulle kirjataan opintosuoritus (10-15 op) harjoittelusta.

Biologian opiskelijoille hyviä työnantajia ovat olleet julkisen sektorin organisaatiot (kaupungit, kunnat, aluehallintoviranomaiset, sairaanhoitopiirit, sektoritutkimuslaitokset), mutta myös yrityssektorilta kannattaa etsiä harjoittelupaikkaa mm. konsulttiyritykset. Kansainvälinen harjoittelu on myös suositeltava vaihtoehto. Kannattaa kysyä yksikön opettajilta ja tutkijoilta ulkomaisten kollegojensa yhteystietoja, jolloin he samalla toimivat nimellisesti suosittelijoina, kun opiskelija ottaa yhteyttä kiinnostavaan harjoittelupaikkaan ulkomailla.

Kaikki biologian tutkinto-ohjelman opiskelijat, jotka täyttävät hakukriteerit, voivat hakea harjoittelutukea (myös AO-koulutuksessa olevat). Katso lisää kotimaanharjoittelutuesta ja ulkomaanharjoittelutuesta

Konetekniikka

Yleistä

Teknillisen tiedekunnan tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua. Harjoittelu perehdyttää opiskelijan tulevan ammattialansa fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, perinteisiin, ammattikieleen, ongelmiin ja niiden ratkaisumalleihin.

Diplomi-insinöörin tutkintoon sisältyy asiantuntijuutta syventävää harjoittelua pakollisena opintojaksona kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Harjoittelu ohjaa opiskelijan soveltamaan teoreettisia tietoja käytännön työtehtävissä.

Työharjoittelu kuuluu olennaisesti konetekniikan opintoihin ja harjoittelu on pakollinen opintojakso sekä kandi- että DI-vaiheessa. Harjoittelut suoritetaan pääsääntöisesti kesäaikaan kesätyönä tekniikan alalla. Opintoneuvoja ja omaopettaja auttavat harjoitteluun liittyvissä asioissa.

Kandidaatinvaiheessa työharjoittelua vaaditaan:

 • 5,0 op (noin 15 työviikkoa).
 • Kandidaattivaiheen harjoittelun tarkoituksena on tutustuttaa harjoittelija työntekijän asemassa teollisuuslaitoksen toimintaan.

Diplomi-insinöörivaiheessa:

 • 5,0 op (noin 15 työviikkoa).
 • Diplomi-insinöörivaiheen harjoittelun aikana pyritään harjoittelumahdollisuuksien puitteissa esittelemään harjoittelijalle insinöörin toimintakenttää teollisuuslaitoksessa.
Harjoittelun hyväksymisedellytykset

Ennakkoharjoittelua ei vaadita. Ennen yliopistoon tuloa suoritetusta harjoittelusta hyväksytään osaston harkinnan mukaan enintään 45 työpäivää. Ennen ylioppilaaksi tuloa suoritettua harjoittelua hyväksytään vain poikkeustapauksissa.

Ammattikorkeakoulun tai teknillisen opiston suorittaneen insinöörin kandidaattivaiheen harjoittelu hyväksytään sellaisenaan, mikäli insinööritutkinnon opintosuunta tai -linja vastaavat konetekniikan edustamaa alaa. Teknikoiden suorittaman harjoittelun hyväksymistä harkitaan tapauskohtaisesti harjoittelun hyväksymistä anottaessa.

Harjoittelun hyväksymisen edellytyksenä on, paitsi aikaa koskevien määräysten täyttäminen, myös eri harjoittelujaksojen riittävä monipuolisuus. Samalla edellytetään, että jokaisesta harjoittelujaksosta on täytetty harjoitteluselostuslomake.

Suotavana ei pidetä, että yli puolet harjoittelusta suoritetaan samassa harjoittelukohteessa tai työtehtävässä. Harjoittelupaikan tulee olla teollisuuslaitos, suunnittelutoimisto tai näihin verrattava, jossa harjoittelu tapahtuu alan hallitsevan henkilön alaisuudessa. Korkeintaan puolet harjoittelusta voidaan suorittaa lähiomaisen johdolla. Harjoittelu on aina vastikkeellista. Vähintään puolet harjoittelusta pitää suorittaa palkatussa työsuhteessa.

Harjoittelun hyväksyminen

Jotta harjoittelu voidaan hyväksyä, harjoittelupaikasta pyydetystä työtodistuksesta tulee käydä ilmi tarkka harjoitteluaika, työn laatu niin esitettynä, että sen sopivuutta harjoitteluksi voidaan arvostella, harjoittelijan menestyminen harjoittelutyössä ja käyttäytyminen harjoitteluaikana. Todistukseen on liitettävä harjoitteluselostuslomake (ks. alla), joka on täytettynä esitettävä allekirjoitettavaksi harjoittelupaikassa ennen harjoittelujakson päättymistä. Harjoittelutodistukset on säilytettävä harjoittelun hyväksymishakemusta varten.

Sekä kandidaatti- että diplomi-insinöörivaiheen hakemus harjoittelun hyväksymisestä jätetään erikoissuunnittelija Reijo Saarelle reijo.saari(at)oulu.fi, kun koko vaadittava harjoittelumäärä on tehty. Hakemukseen liitetään työtodistusten kopiot sekä alkuperäiset harjoitteluselostuslomakkeet (ks. alla: ohje hakemuksen tekemiseen sekä lomakkeet). Hakemus on syytä jättää hyvissä ajoin, jotta mahdolliset puutteet harjoittelussa havaitaan ajoissa. Koko harjoittelu tulee olla hyväksytty ennen diplomityön aiheen hakemuksen jättämistä.

Toinen harjoittelujaksoista suositellaan suoritettavaksi ulkomailla. Harjoittelijan on osallistuttava harjoittelupaikan toimesta järjestettyihin ohjaus- ja opastustilaisuuksiin.

Harjoitteluselostelomake

Harjoittelun hyväksyminen ohje

Lääketieteen tekniikka DI

Diplomi-insinöörin tutkintoon sisältyy vähintään 3 opintopisteen laajuisesti asiantuntijuutta syventävää harjoittelua pakollisena opintojaksona kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Harjoittelu ohjaa opiskelijan soveltamaan teoreettisia tietoja käytännön työtehtävissä.

Tekniikan alalla voidaan hyväksyä yliopiston ainejärjestö- ja luottamustoimintaa enintään 3 opintopisteen verran osaksi työharjoittelua - kysy tarkempia tietoja omalta opintoneuvojaltasi.

Ohjeet tekniikan alan tutkinto-ohjelmasi harjoitteluvaatimuksista löydät opinto-oppaasta WebOodissa ja käytännön ohjeita saat oman tutkinto-ohjelmasi verkkosivuilta tai harjoittelun yhteyshenkilöltä

DI-vaiheen harjoittelu on kaikille pakollista. Lääketieteen tekniikan DI-tutkinto-ohjelmaan kuuluu pakollinen 521027S Syventävä harjoittelu 5 op.

Sopivasta työkokemuksesta voidaan lisäksi myöntää ylimääräinen Erikoistumisharjoittelu (521014S), jonka laajuus on 1,5 op / vuosi työkokemusta (minimissään 1 op ja maksimissaan 5 op).

Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa pääsääntöisesti itse, mutta yliopistolla on vuosittain mahdollisuus tukea muutamaa harjoittelua.

Tarkempia tietoja harjoittelusta antaa Riku Hietaniemi.

Huom. Käytä opiskelijasähköpostia (etunimi.sukunimi(a)student.oulu.fi) lähettäessäsi henkilökohtaisia tietoja sisältäviä dokumnetteja Oulun yliopiston henkilökunnalle tai service deskeihin!

Harjoittelutuen hakeminen

Harjoittelutuella korvataan työnantajalle osa harjoittelijan palkkaamisesta aiheutuvista palkkakustannuksista. Ilmoittaudu hakijaksi lähettämällä lyhyt kuvaus itsestäsi ja ote opintosuoritusrekisteristäsi osoitteeseen: riku.hietaniemi(at)oulu.fi

Lisätietoa harjoittelutuen hakemisesta löydät täältä.

Harjoitteluraporttien palautus

Harjoittelun lomakkeet

Harjoittelu ulkomaillaMuu työkokemus

Seuraavien työkokemusten opintopisteet haetaan OSAT järjestelmässä AHOT menettelyllä:

1) Opintopisteitä pienryhmäohjaajan toimimisesta:

030009M Muualla suoritetut opinnot - opintojakson alle voidaan sisällyttää tutkintoon mm. pienryhmäohjaajana olemisesta (1 op) ja Varmusmiesjohtajakoulutuksesta (3 op)

2) Opintopisteitä opiskelijavaikuttamisen luottamustehtävistä:

030010Y Toiminta yliopistoyhteisöllisissä luottamus- ja järjestötehtävissä opintojaksosta voi saada opintopisteitä 1-5 op. (liite)

Lääketieteen tekniikka TtM

Practical Training courses in the field of biomedcial engineering and medical and wellness technology (course codes 580120A / 580121S)

Practical training in brief:

 • Student finds independently a training place of his/her interest. Student might get salary for the training based on mutual agreement with the company or organization, in which the training will take place. For paid training the student will be able to apply for support from the University of Oulu in a separate application process and based on special criteria.
 • As soon as the student has agreed on training she/he will contact responsible person of the training Eveliina Seppälä (eveliina.seppala(at)oulu.fi), who evaluates suitability of the planned training based on learning outcomes and other requirements of the course and confirms it. Kindly note that Eveliina is substituted by Anna Maijala (anna.maijala(at)oulu.fi) until June 30, 2024.
 • before the training the student prepares a training plan with objectives (practical_training_plan2020.pdf) and returns it toresponsible person of the training
 • After training the student submits to responsible person of the training
  1. confirmed training application with the job description (practical_training_application2020.pdf)
  2. updated CV
  3. proof of employment / reference

Note! When writing the report, keep in mind that confidential information must not be published. If you are uncertain whether you can include some information in the report, always ask permission from the employer.

Hyvinvointitekniikka

Practical Training courses in the field of biomedcial engineering and medical and wellness technology (course codes 580120A / 580121S)

Practical training in brief:

 • Student finds independently a training place of his/her interest. Student might get salary for the training based on mutual agreement with the company or organization, in which the training will take place. For paid training the student will be able to apply for support from the University of Oulu in a separate application process and based on special criteria.
 • As soon as the student has agreed on training she/he will contact responsible person of the training Eveliina Seppälä (eveliina.seppala(at)oulu.fi), who evaluates suitability of the planned training based on learning outcomes and other requirements of the course and confirms it. Kindly note that Eveliina is substituted by Anna Maijala (anna.maijala(at)oulu.fi) until June 30, 2024.
 • before the training the student prepares a training plan with objectives (practical_training_plan2020.pdf) and returns it toresponsible person of the training
 • After training the student submits to responsible person of the training
  1. confirmed training application with the job description (practical_training_application2020.pdf)
  2. updated CV
  3. proof of employment / reference

Note! When writing the report, keep in mind that confidential information must not be published. If you are uncertain whether you can include some information in the report, always ask permission from the employer.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Harjoittelu suoritetaan työntekijänä alan yrityksessä, tutkimuslaitoksessa tai julkisella sektorilla. Opiskelija hakee harjoittelupaikan itse.

Kesätyön/Harjoittelun jälkeen pyydä työnantajaltasi työtodistus. Se on tärkeä dokumentti, jolla osoitat osaamistasi oman ansioluettelosi tukena. Syksyllä opintojen alkaessa harjoittelu opinnollistetaan raportoimalla. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmassa harjoittelua on kaksi opintojaksoa, joista toinen on pakollinen kandidaattiopinnoissa ja toinen DI-opinnoissa.

1. Työharjoittelu (485001A), 5 op

Työharjoittelu on kandidaattivaiheessa pääsääntöisesti haalariharjoittelua tai tutkimusapulaisen tehtäviä. Tavoitteena on tutustua alan työpaikkaan työntekijänä.

Työharjoittelu – opintojaksolle ilmoittaudutaan Pepissä ja pienen viiveen jälkeen ilmoittautunut pääsee kurssin Moodle-työtilaan raportoimaan osaamisensa. Raportoinnin tueksi Moodleen palautetaan työtodistus raportoidusta tehtävästä.

Harjoittelun voi raportoida ja saada opintopisteet, kun työssäoloa on kertynyt 3 kk täyspäivätyötä vastaava määrä.

2. Syventävä työharjoittelu (485002S), 5 op

Diplomi-insinöörin opintoihin kuuluva syventävä työharjoittelu on yleensä toimihenkilön tai tutkimushenkilöstön asemassa tehtävää työtä. Syventävä työharjoittelu voi olla myös perustellusti työkokemusta monipuolistavaa haalariharjoittelua.

Syventävä työharjoittelu – opintojaksolle ilmoittaudutaan Pepissä ja pienen viiveen jälkeen ilmoittautunut pääsee kurssin Moodle-työtilaan raportoimaan osaamisensa. Raportoinnin tueksi Moodleen palautetaan työtodistus raportoidusta tehtävästä.

Harjoittelun voi raportoida ja saada opintopisteet, kun työssäoloa on kertynyt 3 kk täyspäivätyötä vastaava määrä.

Luokanopettaja

Ohje luokanopettajaopiskelijalle:

1) Ilmoittaudu harjoitteluopintojaksolle Pepissä ja tutustu harjoittelujakson tavoitteisiin ja sisältöihin.

2) Osallistu opintojakson harjoitteluinfoon. Mikäli opintojaksossa ei järjestetä harjoitteluinfoa, tutustu harjoitteluinfoon sähköisessä oppimisympäristössä.

3) Etsi itsellesi harjoittelupaikka opintojaksolle harjoittelun vastuuhenkilön/opettajan harjoitteluinfossa annettujen ohjeiden mukaisesti.

4) Ilmoita ja hyväksytä harjoittelupaikka ja ohjaaja harjoittelun vastuuhenkilöllä/opettajalla ohjeiden mukaisesti.

5) Harjoittelua ei voi aloittaa, ennen kuin harjoittelupaikka on hyväksytty ja harjoittelusopimus on tehty. Harjoittelusopimus voi olla puitesopimus tai henkilökohtainen harjoittelusopimus. Älä aloita sopimusprosessia ilman hyväksyntää harjoittelun vastuuhenkilöltä.

A) Yliopistolla puitesopimus harjoittelupaikkaan:

Mikäli harjoittelupaikkasi on kunnan tai kaupungin ylläpitämässä oppilaitoksessa, harjoittelua varten laaditaan puitesopimus tiedekunnan puolesta.

B) Yliopistolla ei ole puitesopimusta harjoittelupaikkaan:

Mikäli harjoittelupaikkasi on muu kuin yllä mainittu esimerkiksi yksityinen toimija tai yhteisö, toimi seuraavasti:

 • Täytä harjoittelulomakkeeseen huolellisesti tietokoneella (harjoittelulomakkeen saat osoitteesta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/harjoittelulomakkeet --> palkattoman harjoittelun sijoitussopimus):
 • Saat sopimuksen sähköisesti allekirjoitettavaksi @student.oulu.fi sähköpostiosoitteeseesi. Saat ko sähköpostiisi tiedon, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet dokumentin.
 • Lataa kaikkien osapuolten allekirjoittama harjoittelusopimus itsellesi ja välitä se sähköpostin liitetiedostona (=pdf-tiedosto) harjoittelupaikkaan.

6) Harjoittelu on suoritettu, kun opintojakson tavoitteet on saavutettu ja opintojakso on arvioitu hyväksytysti harjoittelun vastuuhenkilön/opettajan ja ohjaavan opettajan toimesta.

7) Harjoittelun ohjaaja saa ohjeet palkkiolaskun tekemiseen yliopiston järjestelmästä sähköpostiinsa. Palkkiolaskun maksaminen tapahtuu sähköisesti.

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskennallinen biologia ja data-analyysi

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

International Business Management (BSc EBA)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskentatoimi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Markkinointi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rahoitus (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Taloustiede (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.