UniOulu International Traineeship -apuraha

Jos suunnittelet harjoittelua Euroopan ulkopuolella tai sellaista harjoittelua Euroopassa, joka ei ole Erasmus+ apurahakelpoinen, on sinun mahdollista hakea Oulun yliopiston kansainvälisen harjoittelun tukea. Apurahalle ei ole erillistä hakuaikaa, vaan tukea myönnetään niin kauan kuin rahoitusta riittää.

Tuetut harjoittelut

Yliopiston kansainvälisen harjoittelun apuraha on tarkoitettu Oulun yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille:

 • pitkään harjoitteluun Euroopan ulkopuolella (harjoittelusopimuksen minimikesto 60 päivää)
 • lyhyeen harjoitteluun Euroopassa tai Euroopan ulkopuolella (harjoittelusopimuksen kesto 26-59 päivää)
 • pitkään, ei Erasmus+ apurahakelpoiseen harjoitteluun Euroopassa (harjoittelusopimuksen minimikesto 60 päivää).

Suunnitellessasi lyhyttä harjoittelua Euroopassa, tutustu myös Erasmus+ ohjelman lyhyen monimuotovaihdon apurahaan. Mahdollisuudesta lisää Erasmus+ harjoittelusivulla.

Apuraha

Apurahan suuruus Euroopan ulkopuoliseen pidempään harjoitteluun on 2000 euroa. Lyhyen harjoittelun tuki on 1200 euroa. Pidemmissä, ei-Erasmus+ apurahakelpoisissa Euroopan harjoitteluissa apuraha maksetaan Erasmus+ -ohjelman apurahasääntöjen ja -määrien mukaan, maksimissaan 2000 euroa/harjoittelu (ks. Erasmus+ harjoitteluapuraha).

Apuraha maksetaan aina kahdessa erässä: 80 % ennen harjoittelua sekä loput 20 %, kun harjoittelu on toteutunut suunnitellusti ja raportoitu asianmukaisesti.

Apuraha myönnetään kuluvan kalenterivuoden ajan niin kauan kun tukea riittää. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti harjoittelun alkamisen jälkeen.

Apurahan edellytykset

Apurahan edellytykset ovat:

 • Harjoittelusi suuntautuu tukikelpoiseen kohdemaahan ja täyttää yllä mainitun minimikeston.
 • Harjoittelukohteena on yritys tai organisaatio, työnantaja ei voi olla yksityishenkilö.
 • Harjoittelu on osa opintojasi ja tutkinto-ohjelmasi hyväksymä.
 • Harjoittelusi on täysipäivästä (minimissään 30 työtuntia viikossa).
 • Saat apurahan vaatimat opintopisteet: Lyhyessä harjoittelussa vähintään kolme opintopistettä, pidemmässä harjoittelussa viisi opintopistettä per harjoittelu.
 • Olet läsnäoleva Oulun yliopistossa harjoittelun ajan ja pysyvä osoitteesi on Suomessa.
 • Et ole saanut yliopiston kotimaan tai ulkomaan harjoittelutukea meneillään olevaan tutkintoosi. Mahdollinen aiempi Erasmus+ -apuraha ei poissulje yliopiston apurahaa.
 • Et saa harjoitteluajaltasi palkkaa Oulun yliopistolta.
 • Et saa harjoitteluusi muuta rahallista tukea Oulun yliopistolta tai muulta ulkopuoliselta taholta. Työnantajan maksama mahdollinen palkka ei ole este apurahan saannille.
 • Apurahaa maksetaan maksimissaan kolmelle samanaikaisesti yhdelle työnantajalle työskentelevälle Oulun yliopiston opiskelijalle.
 • Olet hakenut apurahaa hyvissä ajoin; apurahoja ei myönnetä jo alkaneisiin harjoitteluihin.
 • Harjoittelusi loppuu ja ehdit rapiortoida harjoittelusi ennen virallista valmistumistasi Oulun yliopistosta.
 • Harjoittelu ulkomailla ei ole peruste tutkinnon lisäajan hakemiselle eikä apurahaa saa tutkinnon lisäajalle, eli suunnitellun harjoittelun tulee sisältyä normiaikaiseen tutkintoon.

Hakeminen

Valmistele harjoittelusopimus

Ennen apurahan hakua sinun tulee valmistella harjoittelusopimus: UniOulu International Traineeship Agreement. Sopimuksella määritellään harjoittelun sisältö, kesto ja opintopisteet. Sopimus on nelikantasopimus sinun, harjoittelusta vastaavan opettajasi, tiedekunnan harjoitteluvastaavasi sekä työnantajasi kesken. Valmis sopimus vaatii kaikkien neljän allekirjoitukset. Myös skannatut sekä sähköisesti allekirjoitetut sopimukset hyväksytään.

Oikean sopimuspohjan löydät Opiskelijalle-sivustolta: Lomakkeet.

Harjoitteluhakemus SoleMOVE -liikkuvuustietokantaan

Hae seuraavaksi harjoitteluun täyttämällä UniOulu International Traineeship -hakemus yliopiston sähköisessä SoleMOVE-liikkuvuustietokannassa. Varmistathan, että täytät harjoittelullesi oikean hakemuksen: valitse ensin Application for outgoing student mobility ja sen jälkeen 2024 UniOulu International Traineeships (vuoden 2024 puolella alkavat harjoittelut).

Huom! Mikäli haet lyhyempään 1-2 kuukauden harjoitteluun, etene samoilla ohjeilla. Älä siis käytä tietokannan tarjoamaa short student mobility – valintaa.

Varmistathan myös, että valitset harjoittelullesi oikean harjoitteluohjelman (exchange programme) hakemuksen Exchange information - välilehden alavalikosta. UniOulu- harjoittelussa se on: Unioulu International Traineeships tai joissakin tapauksissa FIMSIC (vain lääketieteen opiskelijoilla). Alavalikko aukeaa kahdelle sivulle ja löydät oikean vaihtoehdon valikon toiselta sivulta.

Valmis harjoittelusopimus tulee apurahanhakemuksen liitteeksi. Jos olet suunnittelemassa pidempää vaihtoa Eurooppaan ja se ei ole Erasmus+ apurahakelpoinen, niin ota yhteyttä Kansainvälisen liikkuvuuden palveluihin tarkemmat hakuohjeet saadaksesi.

Aloita SoleMOVE -hakemus tästä.
SoleMOVE- ohje - Haku ulkomaan harjoitteluun

Apurahahakemus SoleGRANTissa

Hakemuksesi SoleMOVEssa käsittelee sekä tiedekunta että Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut. Hyväksytystä hakemuksesta saat sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään vielä vahvistamaan hakemuksesi. Viestin mukana tulee myös ohjeet, kuinka haet apurahaa SoleGRANT-apurahatietokannassa.

Harjoittelun päätyttyä sinun tulee raportoida harjoittelusi ja viimeistellä prosessi. Tämä on myös apurahan maksuun liittyvä ehto. Lue lisää vaadittavasta raportoinnista ja harjoittelun jälkeisistä toimista ulkomaan harjoittelun pääsivulta.