Erasmus+ -harjoittelu

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma tukee korkeakouluopiskelijoiden kansainvälistymistä muun muassa tarjoamalla apurahoja harjoitteluun ulkomailla. Jos tähtäimessäsi on harjoittelu Euroopassa, on Erasmus+ apuraha sinulle todennäköisin tukimahdollisuus. Hakuaika tukeen on jatkuva ja tukea myönnetään niin kauan, kun rahoitusta riittää.

Erasmus+ harjoitteluapurahat lukuvuonna 2024-25

Huomioithan, että tällä sivulla esitetyt apurahamäärät ja reunaehdot koskevat kuluvan lukuvuoden harjoitteluja. Lukuvuoden 2024-25 Erasmus+ apurahatiedot ja - säännöt päivitetään sivulle heti kun uuden rahoituskauden tiedot ovat saatavilla.

Lisätietoa: international.office@oulu.fi

Erasmus+ -harjoittelu

Tuettava harjoittelu

Erasmus+ -harjoitteluapuraha on tarkoitettu harjoitteluihin Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvissa maissa. Näitä ovat EU:n jäsenvaltiot sekä Norja, Islanti, Iso-Britannia, Liechtenstein, Serbia, Turkki ja Pohjois-Makedonia.

Mikäli harjoittelusi kohdemaa kuuluu yllä lueteltuihin, voit hakea Erasmus+ harjoitteluapurahaa:

 • pitkään Erasmus+ -harjoitteluun (harjoittelusopimuksen minimikesto 60)
 • lyhytkestoiseen monimuotoharjoitteluun (harjoittelusopimuksen kesto 5-30 päivää, jonka lisäksi harjoitteluun kuuluu vähintään noin yhden päivän pituinen virtuaalinen työjakso* fyysisen harjoitteluosuuden lisäksi).

Jos harjoittelusi on Euroopassa, mutta kohdemaa ei kuulu Erasmus+ -kelpoisiin maihin tai harjoittelusi ei jostain muusta syystä ole Erasmus+ -tukikelpoinen, niin tutustu myös Oulun yliopiston kansainvälisen harjoittelun apurahoihin. On mahdollista, että löydät harjoittelullesi sopivan apurahan sitä kautta. Jos suunnittelet vaihtoa Sveitsissä, ole yhteydessä Kansainvälisen liikkuvuuden palveluihin apurahamahdollisuuksista.

* Erasmus+ monimuotoharjoittelussa virtuaalijakson tulee olla työantajan toteuttama yhteistoiminnallinen, noin päivän/useamman tunnin kestävä työjakso, mihin sinä osallistut etänä kotimaasta käsin. Jakso voi toteutua ennen fyysistä harjoittelua tai sen jälkeen. Osuuden sisältö voi olla esimerkiksi tuleviin työtehtäviin ja/tai paikalliseen työkulttuuriin tutustumista, kollegoille esittäytymistä ja harjoittelun tavoitteiden läpikäyntiä tai harjoittelun jälkeen tapahtuva yhteinen palaute- ja oppimiskeskustelu.

Apuraha ja sen edellytykset

Erasmus+ -apuraha lasketaan aina harjoittelupäivien mukaan. Pitkässä Erasmus+ harjoittelussa apurahan suuruus on:

 • 690 €/kk, n. 23 €/päivä, 1. kategorian maihin: Irlanti, Islanti, Liechtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia.
 • 640 €/kk, n. 21 €/päivä, 2. kategorian maihin: kaikki muut Erasmus+ ohjelmakelpoiset maat

Lyhytkestoisen monimuotiharjoittelun apuraha on 70 euroa per päivä (ensimmäiset 14 päivää) ja 50 euroa per päivä (päivät 15–30). Apurahaa maksetaan vain vaihdon fyysiseen osuuteen kohdemaassa. Harjoitteluun voidaan sisällyttää myös 1-2 tuettua matkapäivää tietyissä tilanteissa.

Apurahan edellytykset ovat: 

 • Harjoittelusi suuntautuu Erasmus+ -tukikelpoiseen kohdemaahan ja täyttää yllä mainitun minimikeston.
 • Harjoittelupaikkasi on yritys, yksityinen tai julkinen organisaatio tai korkeakoulu (esim. tutkimuslaboratorio). Apurahaa ei makseta Euroopan Unionin/ EU-ohjelmia hallinnoiviin organisaatioihin, eikä yksityshenkilölle tehtävään työhön.
 • Harjoittelu on tutkinto-ohjelmasi hyväksymä osa opintojasi ja saat siitä opintopisteitä. Lyhyen monimuotoharjoittelun tulee kerryttää minimissään kolme opintopistettä.
 • Harjoittelusi on täysipäivästä (minimissään 30 tuntia viikossa)  
 • Olet läsnäoleva Oulun yliopistossa harjoittelun ajan ja pysyvä osoitteesi on Suomessa. 
 • Et saa harjoitteluajaltasi palkkaa Oulun yliopistolta. 
 • Et saa harjoitteluusi muuta rahallista tukea Oulun yliopistolta tai muulta ulkopuoliselta taholta. Työnantajan maksama mahdollinen palkka ei ole este apurahan saannille. 
 • Olet hakenut apurahaa hyvissä ajoin; apurahoja ei myönnetä jo alkaneisiin harjoitteluihin. 
 • Harjoittelusi loppuu ja ehdit rapiortoida harjoittelusi ennen virallista valmistumistasi Oulun yliopistosta. Harjoittelu ulkomailla ei myöskään ole peruste tutkinnon lisäajan hakemiselle, eli suunnitellun harjoittelun tulee sisältyä normiaikaiseen tutkintoon.

Opiskelijat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen liikkuvuuteen voivat hakea tukea korotettuna. Korotettuun tukeen oikeuttaa mm. perheellisyys, toimiminen omaishoitajana, terveyshaasteet (vamma tai vaihtoon vaikuttava sairaus) sekä maahanmuuttajataustaisuus.  Jos yllämainitut asiat koskevat sinua, ole yhteydessä Kansainvälisen liikkuvuuden palveluihin (international.office@oulu.fi) lisätietoa saadaksesi.

Huom! Voit suorittaa useampia Erasmus+ -tuettuja harjoittelu- ja opiskeluvaihtoja opintojesi aikana. Erasmus+ apurahaa voi yhden tutkinnon aikana saada yhteensä enintään 12 vaihtokuukauden verran. Jos kiintiö on kohdallasi ylittynyt, mutta harjoittelullesi on tutkinto-ohjelman tuki, katso Oulun yliopiston kansainvälisen harjoitteluapurahan mahdollisuudet.

Apuraha maksetaan aina kahdessa erässä: 80 % ennen harjoittelua sekä loput 20 %, kun harjoittelu on toteutunut suunnitellusti ja raportoitu asianmukaisesti. 

Go Green – matkusta vihreästi

Erasmus+ ohjelman tavoite on tukea vihreämpää matkustamista. Ympäristöystävällisen matkustustavaksi lasketaan juna, bussi tai kimppakyyti autolla. Mikäli suurin osa matkastasi kohteeseen tai vähintään meno-paluumatkasi toinen suunta tapahtuu ympäristöystävällisemmällä tavalla, voit hakea Erasmus+ vihreän matkustamisen tukea.

Vihreän matkustamisen tuki maksetaan perusapurahan päälle ja sen suuruus on 50 euroa. Lisäksi vaihtoosi voidaan lisätä 1–4 ylimääräistä apurahallista matkapäivää. Vihreä matkustaminen vaatii enemmän aikaa ja suunnittelua, mutta samalla se on mahdollisuus tehdä vaihdostasi seikkailu jo matkustusvaiheessa.

Harjoittelusopimus ja hakeminen  

Ennen apurahan hakua sinun tulee valmistella harjoittelusopimus: Erasmus+ Learning agreement for traineeships. Sopimuksella määritellään harjoittelun sisältö, kesto ja opintopisteet. Koska Erasmus+ apuraha on päiväkohtainen, on tärkeää, että sopimukselle kirjatut harjoittelun alku- ja loppupäivämäärät ovat toteuman mukaiset. Monimuotoharjoittelussa myös virtuaaliosuuden päivä/päivät sovitaan jo harjoittelusopimuksessa. Sopimus on kolmikantasopimus sinun, harjoitteluvastaavasi sekä työnantajasi kesken ja valmis sopimus vaatii kaikkien kolmen allekirjoitukset. Myös skannatut sekä sähköisesti allekirjoitetut sopimukset hyväksytään. 

Oikean sopimuspohjan löydät harjoittelun lomakkeet -sivulta.  

Apurahaa haet täyttämällä Erasmus+ harjoitteluapurahan hakemuksen yliopiston sähköisessä SoleMOVE-liikkuvuustietokannassa. Varmistathan, että täytät harjoittelullesi oikean hakemuksen. Valitse ensin Application for outgoing student mobility ja sen jälkeen harjoittelusi alkuajan mukaisesti joko Erasmus+Traineeships 2023-24 (traineeships starting on 1.8.2023 and onwards) tai Erasmus+ traineeships 2024-25 (traineeships starting 1.6.2024 and onwards) Valmis harjoittelusopimus tulee apurahanhakemuksen liitteeksi.

Huom! Mikäli haet lyhyempään monimuotoharjoitteluun, etene samoilla ohjeilla. Älä siis käytä tietokannan tarjoamaa short student mobility – valintaa.

Erasmus+ vaihtoon lähtijänä sinulla on mahdollisuus suorittaa Erasmus+ OLS online -kieliarvio sekä - kieliopintoja harjoittelusi työkielellä. Lisätietoa mahdollisuudesta saat apurahasi hyväksynnän jälkeen.

Aloita SoleMOVE- hakemus tästä. 
SoleMOVE- ohje - Erasmus+ harjoitteluun hakeminen

Erasmus+ sosiaalisessa mediassa

#ErasmusPlus #ErasmusPlusFI #ILoveErasmusPlus