Erasmus+ -harjoittelu

Erasmus+ on Euroopan unionin rahoittama harjoitteluohjelma. Ohjelman kautta tuetaan opiskelijoiden harjoittelua myöntämällä apurahaa harjoittelujaksolle kattamaan siitä aiheutuneita kuluja. Ohjelman kautta ei välitetä harjoittelupaikkoja, vaan opiskelija etsii paikan itsenäisesti.

Erasmus+ -harjoittelu

Harjoitteluun voi lähteä Erasmus+ -ohjelmaan osallistuviin maihin. Niitä ovat EU:n jäsenvaltiot sekä ETA/EFTA-maat Norja, Islanti ja Liechtenstein. Lisäksi mukana ovat Serbia, Turkki ja Pohjois-Makedonia. Sveitsi ei ole mukana Erasmus+ -ohjelmassa, mutta myös Sveitsiin suuntautuvaan harjoitteluun on saatavissa tukea Erasmus+ reunaehtoja sekä apurahasummia mukaellen. Jos harjoittelusi kohdemaa on Sveitsi, niin olethan asiasta yhteydessä kansainvälisen liikkuvuuden palveluihin (international.office@oulu.fi) tarkempien hakuohjeiden saamiseksi.

Harjoittelun ehdot alkaen 1.8.2020 ->

 • harjoittelutuki on tarkoitettu läsnäolevaksi ilmoittautuneille Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille
 • ohjelmaan osallistuva opiskelija ei voi valmistua harjoittelun aikana,
 • kestää 2-12 kk, työaika väh. 30 h/vk (minimikesto 2 kk tarkoittaa vähintään 60 päivää),
 • harjoittelupaikaksi soveltuvat julkiset ja yksityiset organisaatiot sekä yritykset*,
 • harjoittelupaikka ei ole EU:n toimielimissä tai EU-tukea hallinnoivissa organisaatioissa (Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä soveltuu Erasmus+ -ohjelmaan),
 • harjoittelun palkallisuus ei poista oikeutta Erasmus+ -harjoitteluapurahaan,
 • harjoittelu on osa opintoja,
 • opiskelija on läsnäoleva koko harjoitteluajan ja
 • opiskelija ei saa harjoittelulleen muuta rahallista tukea yliopistolta tai OPH:lta.

* Opiskelijan kotimaata edustavat organisaatiot ulkomailla (esim. kulttuuri- ja tiedeinstituutit, alueelliset edustustot, koulut, vientikeskukset), ovat hyväksyttäviä harjoittelupaikkoja mikäli harjoittelun monikulttuurinen ulottuvuus toteutuu. Tämä lisäarvo kirjataan Erasmus+ -harjoittelusopimukseen.

12kk/sykli –periaate

Opiskelija voi suorittaa useita opiskelu- ja harjoitteluvaihtoja opintojensa aikana. Erasmus-vaihtoja ja –harjoitteluja voi olla yhteensä enintään 12 kuukauden ajan kullakin kolmella tutkintotasolla; kandi-, maisteri-  ja tohtoritaso. Esimerkiksi jos opiskelija on osallistunut kuuden kuukauden Erasmus-opiskeluvaihtoon kandiopintojensa aikana niin hän voi kandiopintojensa aikana osallistua Erasmus+ -opiskelu- ja harjoitteluvaihtoihin yhteensä vielä kuuden kuukauden ajaksi. Maisteriopintojensa aikana hän voi suorittaa Erasmus+ vaihtoja yhteensä 12 kk. 

Erasmus+ -harjoittelun tuki/ apurahat

Tukea ei myönnetä takautuvasti harjoittelun alkamisen jälkeen. Tuki voidaan myöntää enintään 12 kk:n harjoitteluun. Opiskelijan Erasmus+ -harjoittelu voi kestää enemmän kuin 12 kk, mutta tuki maksetaan enintään 12 kk:n ajalle.

Erasmus+ -apuraha lasketaan harjoittelupäivien mukaan. Apurahan suuruus on (1.8.2022 alkaen):

 • 690 EUR/kk, n. 23 EUR/päivä, 1. kategorian maihin: Irlanti, Islanti, Liechtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia.
 • 640 EUR/kk, n. 21 EUR/päivä, 2. kategorian maihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Pohjois-Makedonia, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Turkki, Unkari ja  Viro.

Apurahat  maksetaan aina kahdessa erässä: ensimmäinen erä 80% harjoittelujakson alussa ja loput 20% kun harjoittelu on toteutunut sunnitellusti ja raportoitu Erasmus+ -ohjelman sääntöjen mukaan. Yliopiston apuraha maksetaan ensimmäisen maksuerän yhteydessä.

Mahdolliset lisätuet

Opiskelijat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua liikkuvuuteen ja jotka kuuluvat voivat saada  korotuksia normaaliin Erasmus+ -apurahaansa.  Korotettuun tukeen oikeuttaa mm. perheellisyys, toimiminen omaishoitajana, terveyshaasteet (vamma tai sairaus) sekä maahanmuuttajataustaisuus. 

Mikäli valitset ympäristöystävällisen matkustustavan vaihtokohteeseen (juna, bussi tai kimppakyyti autolla) ja enemmistö matkustetuista kilometreistä tai vähintään meno-paluumatkan toinen suunta tapahtuu ympäristöystävällisemmällä tavalla, voit hakea perusapurahasi lisäksi Erasmus+. vihreän matkustamisen tukea. Tällaisessa tapauksessa lisätuki on 50 EUR ja vaihdon kestoon voit lisätä 1-4 ylimääräistä apurahallista matkapäivää.

Lisätietoa mahdollisista lisätuista saat Kansainvälisen liikkuvuuden palveluista.

Erasmus+ -tuen hakeminen

Harjoittelupaikan löydyttyä opiskelija tekee sähköisen hakemuksen yliopiston SoleMOVE -liikkuvuustietokantaan. Sähköiseen hakemukseen liitetään harjoittelusopimus, Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships, jonka allekirjoittavat opiskelija, harjoitteluorganisaation edustaja ja tiedekunnan/tutkinto-ohjelman edustajana opintojakson vastuuhenkilö. Myös sähköisesti allekirjoitetut ja skannatut sopimukset käy. Harjoittelusopimuspohja löytyy harjoittelun lomakkeet -sivulta.

Hakemus täytetään valmiiksi (myös ym. kolmen tahon allekirjoitukset). Harjoittelupaikan sopivuus, laatu ja opintoihin hyväksilukeminen arvioidaan tutkinto-ohjelmassa. Täytetty ja allekirjoitettu Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships palautetaan sähköisesti ohjeiden mukaan SoleMOVEen. Kun harjoittelu on hyväksytty SoleMOVEssa, opiskelija vahvistaa hakemuksensa (confirm) ja hakee apurahaa SoleGRANT –ohjelmassa hyväksyen samalla apurahan ehdot.

Harjoittelun raportointi

Harjoittelu raportoidaan SoleMOVEen. Raportin liitteeksi laitetaan Traineeship Certificate, joka on työnantajan todistus harjoittelusta. Todistuspohja löytyy  Erasmus+Learning Agrement for Traineeships -sopimuspohjasta. Lisäksi opiskelijan tulee liittää mukaan opintosuoritusrekisteri, josta näkyy harjoittelun hyväksiluku opintoihin. Opiskelijan tutkinto-ohjelma/oppiaine voi edellyttää opiskelijalta raporttia suoritusmerkinnän ehtona. Lisäksi opiskelijan tulee antaa harjoittelusta palautetta SoleMOVEn After Exchange- ja Feedback -välilehdillä.

Kielitaidon testaus ja kielivalmennus

Ohjelmaan osallistuvan tulee suorittaa Erasmus+ OLS -kieliarvio ennen ulkomaanjaksoa. OLS tehdään harjoittelun pääasiallisen työkielen mukaisesti: englanti, espanja, saksa, ranska, italia tai hollanti. OLS - kielitestin tarkoituksena on arvioida tarvetta kielivalmennukseen sekä mitata kielitaidon kehittymistä harjoittelun aikana. Vastaanottavalle harjoitteluorganisaatiolle ei välitetä kielitestin tulosta. Kielitestin lisäksi OLS tarjoaa osassa tapauksista opiskelijalle mahdollisuuden osallistua vapaaehtoiselle online-kielivalmennuskurssille.

Harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä ole yhteyksissä harjoittelun yhdyshenkilöihin.