Työtapaturma

Tietoa opiskelijan vakuutuksesta esim. harjoitteluun liittyvissä tapaturmissa.

Työtapaturma

Jos sinulle sattuu työtapaturma

1. Ilmoita vahinkotapahtumasta heti olosuhteiden salliessa vastuuopettajalle. Täytä työtapaturmailmoitus mahdollisimman tarkkaan ja lähetä se yliopiston henkilöstöpalveluihin osoitteeseen terveys@oulu.fi.

  • Vakuutusyhtiö: If vahinkovakuutus Oyj
  • Opiskelijoiden terveydenhuolto: Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS
  • Opiskelijoiden työtapaturmavakuutuksen numero: SP3556585
  • Oulun yliopiston Y-tunnus: 0245895-5

2. Oppilaitos/työnantaja toimittaa ilmoituksen vakuutusyhtiölle viimeistään 10 päivän kuluessa työtapaturman ilmoittamisesta. Opiskelija/työntekijä saa vahvistusviestin tehdystä tapaturmailmoituksesta.

3. Kun korvausasia on tullut vireille, vakuutusyhtiö ilmoittaa siitä opiskelijalle/työntekijälle.

4. HR ilmoittaa opiskelijalle/työntekijälle vahinkonumeron sähköpostitse. Opiskelija hakee itse korvauksia If:n korvauspalvelussa osoitteessa www.if.fi/henkilovahinko.

5. Korvauspäätös tehdään 30 päivän kuluessa saadusta ilmoituksesta ja opiskelija/työntekijä saa korvauspäätöksen perusteluineen.

Vakuutukseen kuuluvien oppilaiden ja opiskelijoiden osalta turva on voimassa ainoastaan opiskelijan osallistuessa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työssäoppimisjaksoon, työharjoitteluun, näyttötutkintoon tai perusopetuksessa työelämään tutustuttamiseen oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa.

Vakuutus on voimassa myös matkalla oppilaitokselta tai asunnolta koulutuksen tai opetuksen järjestäjän osoittamaan työharjoittelu- tai työssäoppimispaikkaan, työelämään tutustuttamispaikkaan tai näyttötutkinnon suorittamispaikkaan ja päinvastoin. Sen sijaan normaalit päivittäiset koulumatkat asunnolta oppilaitokseen ja takaisin eivät kuulu vakuutuksen piiriin, eivätkä myöskään poikkeamiset edellä mainitulta siirtymiseltä.

Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on aiheuttanut opiskelijalle/työntekijälle vamman tai sairauden

  • työssä
  • työstä johtuvissa olosuhteissa
  • työpaikalla
  • työnantajan asialla​​
  • matkalla asunnosta työhön tai päinvastoin

Ilmoita Läheltä-piti tilanteesta