Valmistuneet työelämässä

Oulun yliopisto osallistuu valtakunnallisiin Aarresaari-verkoston järjestämiin maistereiden ja tohtoreiden uraseurantakyselyihin.

Valtakunnallinen uraseuranta

Uraseurantakyselyä on tehty vuodesta 2004 alkaen ja sen toteuttaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto Aarresaari.

Uraseurantakysely tuottaa yliopistoille kattavaa tietoa valmistuneiden työmarkkinatilanteesta, työuran kehittymisestä sekä opintojen työelämävastaavuudesta. Vastauksia hyödynnetään monipuolisesti koulutuksen kehittämisessä ja uraohjauksessa. Vastauksista johdetuista tuloksista saadaan arvokasta tietoa Oulun yliopistosta valmistuneiden maistereiden ja tohtoreiden työelämään sijoittumisesta.

Vuodesta 2021 lähtien maistereiden uraseurantakysely on sidottu yliopistojen rahoitusmalliin ja kyselyn tuloksilla on suora vaikutus Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään rahoitukseen.

Maistereiden uraseuranta

Maistereiden uraseurantaa toteutetaan vuosittain. Kohderyhmänä ovat 5 vuotta aiemmin valmistuneet ylemmän korkeakoulututkinnon ja ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet.

 • Maistereiden uraseuranta -sivulta löydät lisätietoa Oulun yliopiston maisterien uraseurantakyselystä sekä kyselyn tuloksista.
 • Syksyllä käynnistyvän uraseurannan kyselykierroksen tulokset ovat tarkasteltavissa seuraavan vuoden keväällä Opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelusta.
 • Lisää tietoa maisterien valtakunnallisen uraseurannan prosessista ja toteutuksesta löydät Aarresaaren sivuilta.

Tohtoreiden uraseuranta

Tohtoreiden uraseurantaa toteutetaan vuosittain kohderyhmänä 3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon suorittaneet.

 • Tohtoreiden uraseuranta -sivulta löydät lisää tietoa Oulun yliopistosta tohtoroituneiden uraseurantakyselystä sekä kyselyn tuloksista.
 • Tohtoreiden kyselykierros ja tulosten julkaisu Vipusessa toteutetaan samanaikaisesti maistereiden kyselyn kanssa.
 • Lisää tietoa tohtoreiden valtakunnallisen uraseurannan prosessista ja toteutuksesta löydät Aarresaaren sivuilta.

Tutustu tuloksiin

Yliopistojen uraseurantojen tulokset ovat julkisesti saatavilla Opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelusta. Töissä.fi-verkkopalvelu tukee hakijoiden ja valmistuneiden urasuunnittelua. Sieltä on löydettävissä laaja kokoelma esimerkkejä ammattialoista ja ammattinimikkeistä sekä niihin liittyviä uratarinoita.

 • Vipunen.fi
  • Ohjeita Vipusen käyttöön: Valitse Vipusen uraseurannan pääsivulta maistereiden tai tohtoreiden ”Visualisoinnit”. Siirry sivulle 2., jossa sinulla on mahdollisuus suodattaa tuloksia vuosi-, yliopisto-, koulutusala- ja koulutusnimikekohtaisesti.
 • Aarresaaren Valmistuneet työelämässä -sivu
 • Töissä.fi
 • Uraseurannat.fi

Lisätietoa uraseurannoista

Lisätietoa uraseurannoista ja niihin liittyvistä julkaisuista löydät Aarresaaren Valmistuneet työelämässä -sivuilta. Aarresaaren Julkaisut -sivulta löydät yliopistojen yhteisen aineiston uraseurannan tuloksista aiemmilta vuosilta.

Tarkka kuvaus uraseurantakyselyiden tietojen käytöstä ja säilytyksestä käy ilmi tietosuojaselosteesta.