Henkilökohtainen opintosuunnitelma - HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta. Peppi-järjestelmässä HOPS pohjautuu voimassa olevaan opetussuunnitelmaan ja toimii pohjana tutkinnolle.

Mikä on HOPS?

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on opiskelijan suunnitelma opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta. Opiskelijan HOPSin lähtökohtana on tutkinto-ohjelmalle laadittu tutkintorakenne. Suunnitelma auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan ja pysymään aikataulussa. HOPSia päivitetään opintojen kuluessa.

HOPSin laadinnan yhteydessä on myös hyvä kirjata näkyviin opiskelijan omia opintoihin ja osaamiseen liittyviä toiveita ja tavoitteita. HOPSin avulla opiskelija voi rakentaa itselleen henkilökohtaisen tutkinnon valitsemalla mieleisiään sivuaineita ja vapaavalintaisia opintoja pakollisten opintojen rinnalle.

Jo opintojen alkuvaiheessa kannattaa tutustua opinto-oppaaseen ja miettiä omia opintoja ja niiden suoritusaikatauluja pidemmällä tähtäimellä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma hahmottaa näin opiskeluun kuluvaa aikaa ja selkeyttää päämääriä.

Suunnittelussa on otettava huomioon, mitä suorituksia – kuten luentoja, harjoituksia, harjoitustöitä tai tenttejä - kunkin opintojakson läpäiseminen edellyttää, sekä mitä edeltäviä opintoja vaaditaan. Opintojen suunnittelussa on syytä ottaa huomioon myös muut seikat, kuten perhe, harrastukset tai työt, jotka voivat vaikuttaa opintojen etenemiseen.

  HOPS-ohjaus

  HOPSin tarkasteluun ja muokkaamiseen liittyvissä asioissa opiskelijaa neuvoo omaopettaja tai yksikön nimeämä ohjaaja. Apua saa tarvittaessa myös koulutussuunnittelijalta.

  Pepin HOPS-toiminto

  Pepin HOPS-toiminnon avulla opiskelija voi tarkastella ja muokata opinto-oikeuden tutkintorakenteeseen perustuvaa HOPSia. Pepin HOPSissa opiskelija näkee suunnitellut ja suoritetut opintojaksot, mikä helpottaa HOPSin toteutumisen seuraamista niin opiskelijalle itselleen kuin hänen ohjaajalleen.

  Kirjaudu Peppiin osoitteessa https://www.oulu.fi/fi/peppi. Ohjeita Pepin käyttöön löydät Opiskelijan Peppi Wikistä.

  Sinulle

  Humanistinen tiedekunta

  Humanistisen tiedekunnan jokaiselle tutkinto-opiskelijalle nimetään opintojen alussa omaopettaja, joka on myös opiskelijan HOPS-ohjaaja. Omaopettajan kanssa opiskelija suunnittelee ja arvioi opintojensa kulkua ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin.

  Opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä voit olla aina yhteyksissä myös koulutuksen lähipalveluihin.

  Koulutuksen lähipalveluja voit lähestyä kaikissa opiskeluun ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä, yhteydenotot: study.humanities@oulu.fi

  HUOM: laita viestiin kuvaava otsikko ja tekstiin oma nimi, tutkinto-ohjelma tms. perustiedot, se nopeuttaa asian hoitamista.

  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

  Jokaisella kauppakorkeakoulun opiskelijalla tulee olla voimassa oleva henkilökohtainen opintosuunnitelma. HOPSin laatimiseen opiskelija saa apua ja tukea tutkinto-ohjelman omaopettajalta.

  Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

  Jokaisella opiskelijalla tulisi olla voimassa oleva HOPS Pepissä (tai poikkeustapauksessa paperinen hyväksytty HOPS esim. 2010 ja vanhemman OPSin mukaan opiskelevat). Ilman hyväksyttyä HOPSia opiskelija ei voi valmistua. Tutkinto koostetaan HOPSin mukaisin opinnoin, joten on tärkeää, että se on ajantasainen. HOPS helpottaa ja nopeuttaa sekä opiskelua että valmistumista.

  Aina kun alkuperäiseen HOPSiin sisällytettyihin kursseihin tulee muutos, HOPS täytyy hyväksyttää uudelleen. Aikataulumuutoksia ei tarvitse hyväksyttää, jos kurssit eivät muutu.

  Opiskelijalla on oikeus opiskella sen opetussuunnitelman mukaan, jolloin on aloittanut opintonsa (esim. OPS 2014 kandi + DI). Opiskelija voi kuitenkin siirtyä opiskelemaan uudemman OPSin mukaan (esim. OPS 2018) opintoja. Tällöin opiskelijan täytyy hyväksyttää HOPS uudestaan. Huomioithan sen kandidaatin HOPSia laatiessa, että kandidaatinvaiheessa vapaavalintaisiksi kursseiksi ei hyväksytä syventäviä S-kursseja.

  Jos HOPSeista tulee kysyttävää, lähetä viestiä omaopettajallesi tai kysy neuvoa osoitteesta study.itee@oulu.fi.

  Korjatut HOPSit lähetetään Pepin kautta tarkistettavaksi seuraavasti

  • Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka: HOPS lähetetään omaopettajalle (tai koulutussuunnittelijalle). Kansainvälisessä maisteriohjelmassa (WCE) opiskelevat lähettävät HOPSin Kari Kärkkäiselle.
  • Lääketieteen tekniikka (BME): HOPS lähetetään Tapio Seppäselle.
  • Tietojenkäsittelytiede: HOPS lähetetään omaopettajalle (tai koulutussuunnittelijalle). Kansainvälisessä maisteriohjelmassa (GS3D) opiskelevat lähettävät HOPSin Karin Väyryselle (2020 aloittaneet), Nataliya Schevchukille (2019 aloittaneet), Michael Oduorille (2018 aloittaneet), Shao Xiuyanille (2017 aloittaneet) ja Marianne Kinnulalle (2015 aloittaneet). ICT-muuntokoulutettavat voivat lähettää HOPS:n tarkastettavaksi study.itee@oulu.fi kautta.
  • Tietotekniikka: HOPS lähetetään joko omaopettajalle (tai koulutussuunnittelijalle, study.itee@oulu.fi kautta). Kansainvälisessä maisteriohjelmassa (CSE) opiskelevat lähettävät HOPSin Anabela Goncalves Berenguerille. Jos olet aloittanut opintosi 2010 tai aiemmin, HOPS lähetetään sähköpostitse study.itee@oulu.fi. ICT-muuntokoulutettavat voivat lähettää HOPS:n tarkastettavaksi myös study.itee@oulu.fi kautta.
  • Digitalisation, Computing and Electronics (DICE):
   • 2021-2023 opintonsa aloittaneet study@itee.fi
   • 2024 opintonsa aloittaneet
    • Computer Science and Engineering: Anja Keskinarkaus and Teemu Tokola
    • Electronics: Marko Neitola and Jari Hannu
    • Information Processing Science: Olli Korhonen and Leena Arhippainen

  Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Luonnontieteellinen tiedekunta

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Terveystieteet

  Terveystieteissä eHOPS lähetetään omaopettajalle.

  Terveystieteiden tutkinto-ohjelmaan (kandidaatti + maisteri, OPS 2018 tai aikaisempi) hoitotieteen hakukohteen kautta opiskeluoikeuden saanut opiskelija: mikäli maisterivaiheen opiskeluoikeuttasi ei vielä ole täsmennetty hoitotieteen tai terveystieteiden opettajan maisteriopintoihin, ota yhteyttä omaopettajaasi.

  Hammaslääketiede

  Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tehdään koulutussuunnittelijan ja tutkinto-ohjelmavastaavan kanssa esimerkiksi silloin, jos kliiniseen vaiheeseen haettaessa huomataan, etteivät opinnot ole edenneet odotetun mukaisesti. Kirjallisen suunnitelman avulla pyritään laatimaan realistinen aikataulu, jonka perusteella opinnot voi suorittaa sujuvasti. HOPS laaditaan myös silloin, kun opinnot eivät etene kurssin mukana mukaan lukien Erasmus-vaihdot tai muut pitempiaikaiset poissaolot opinnoista.

  Lääketiede

  Koulutussuunittelijat laativat yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jos opinnot eivät etene tutkinto-ohjelman opintosuunnitelman aikataulun mukaisesti. HOPS laaditaan, jos esimerkiksi kliiniseen vaiheeseen haettaessa opintosuorituksissa havaitaan merkittäviä puutteita. Myös välivuodet ja muut henkilökohtaiset syyt voivat olla peruste tutkintorakenneaikataulusta poikkeavan HOPS:n laatimisille.

  Logopedia

  Logopedian tutkinto-ohjelmassa opiskelijan ohjaus ja tuki koostuvat opintoneuvonnasta, omaopettajatoiminnasta ja pienryhmäohjauksesta. Lisäksi erittäin merkittävä ohjaus- ja tukimuoto on läpi opintojen jatkuva yksilöllinen opinnäytetöiden ja kliinisten opintojen ohjaus.

  Saamelainen kulttuuri

  Saamelainen kulttuuri ja saamen kielet

  Saamen kielen opettajiksi opiskelevat suorittavat aineenopettajan pedagogiset opinnot. Opiskelijat laativat henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPSit) yhdessä kasvatustieteen tiedekunnan ja Giellagas-instituutin lehtoreiden kanssa.

  Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

  POP (HOPS)

  Oahppit ráhkadit vuosttas lohkanbaji loahpas persovnnalaš oahppoplánaid (POP, suomagillii HOPS). Daid gieđahallama várás sohppojuvvo juohke studentii sierra áigi, goas lea vejolaš ságastallat dárkilabbot gažaldagain, mat laktásit oahpuide.

  POP sisttisdoallá plána oahpuid ovdáneamis, válljejuvvon oahppoollisvuođain ja áiggi geavaheamis. Dat lea oahpuid várás ráhkaduvvon konkrehta plána ja dan gánniha dahkat dalán oahpuid álggus. Plána dárkkistuvvo dađe mielde go oahput ovdánit ja rievdaduvvo dárbbu mielde. Oahppoplána guhkkit áiggi ulbmilin lea kandidáhta- ja magisttardutkkus, ja dát ulbmil juhkkojuvvo plánas unnit oasseulbmiliidda vai šaddá álkibun čađahit dutkosa. Áigegeavaheami plánen ja oasseulbmiliid olaheapmi leat maid dehálaččat bargomotivašuvdnii.

  Sámegiela oahpaheaddjistudeanttat čađahit oahpaheaddji pedagogalaš oahpuid. Studeanttat ráhkadit persovnnalaš oahppoplánaid (POP:id) ovttas bajásgeassindiehtagiid dieđagotti ja Giellagas-instituhta lektoriiguin.

  Sämikielân (inarinsaameksi)

  PUV (HOPS)

  Uápuidis ääigi uáppeeh rähtih ohtsis kulmâ persovnlii uáppuvuávám (HOPS, henkilökohtainen opintosuunnitelma).

  Vuossâmuš vuávám ráhtoo vuossâmuu luuhâmpaje ääigi. Ton rähtim várás jyehi uáppein suáppoo sierâ äigi, kuás lii máhđulâš savâstâllâđ tärhibeht uáppuaašijn jieijâs máttáátteijein. Sun rävvee uáppeid totkos čođâlditmân, uápui ovdánmân já uálgiamnâsvaljiimân kyeskee aašijn.

  Toos lasseen ráhtojeh vala kyehti HOPS-vuávám, moin nubbe kulá kandidaattotkosân já nubbe maistertotkosân. Persovnlii uáppuvuávám rähtimist ij finnii uáppučuággáid, mut tain puátá merkkim uáppuregisterân.

  Säämas (koltansaameksi)

  PMP (HOPS)

  Mättʼtõõđi räʹjje vuõssmõs lookkâmpââʹjj looppâst persoonla mättplaanid (PMP, lääddas HOPS). Tõi ǩiõttʼtõõllâm vääras suåvât juõʹǩǩ mättʼtõõttja jiijjâs ääiʹj, kuäʹss vuäitt mainsted tääʹrǩben kõõččmõõžžin määttai pirr.

  PMP âânn seʹst plaan määttai ouddnummšest, vaʹlljuum mättobbvuõđin da ääiʹj ââʹnnmest. Tõt lij määttai vääras rajjum konkreettlaž plaan da tõn kaʹnnat raajjâd tâʹlles määttai aalǥâst. Plaan täʹrǩstet tââʹđ mieʹldd ko määtt ouddne da tõn muuʹttet taarb mieʹldd. Mättplaan kuuʹǩǩab ääiʹj mieʹrren lij kandidatt- da maistertuʹtǩǩõs, leša tät mieʹrr lij plaanâst juõkkum uuʹccab peâkkaid, što šâdd hiâlpben spraavdõõttâd tuʹtǩǩõõzz. Äiʹǧǧâânnmõõžž plaaneem da kõskktäävtõõzzi vuällam lie še vääžnai tuâjjmotivaatio diõtt.
  Sääʹmǩiõl uʹčteeʹlmättʼtõõđi spraavdâʹtte uʹčteeʹl pedagooglaid määttaid. Mättʼtõõđi räʹjje persoonlaid mättplaanid (PMP:id) õõutsââʹjest šõddeemtiõttji tiõđkååʹdd da Giellagas-instituutt lehtoorivuiʹm.

  Saamen kieli

  Saamen kielet ja saamelainen kulttuuri

  Saamen kielen opettajiksi opiskelevat suorittavat aineenopettajan pedagogiset opinnot. Opiskelijat laativat henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPSit) yhdessä kasvatustieteen tiedekunnan ja Giellagas-instituutin lehtoreiden kanssa.

  Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

  POP (HOPS)

  Oahppit ráhkadit vuosttas lohkanbaji loahpas persovnnalaš oahppoplánaid (POP, suomagillii HOPS). Daid gieđahallama várás sohppojuvvo juohke studentii sierra áigi, goas lea vejolaš ságastallat dárkilabbot gažaldagain, mat laktásit oahpuide.

  POP sisttisdoallá plána oahpuid ovdáneamis, válljejuvvon oahppoollisvuođain ja áiggi geavaheamis. Dat lea oahpuid várás ráhkaduvvon konkrehta plána ja dan gánniha dahkat dalán oahpuid álggus. Plána dárkkistuvvo dađe mielde go oahput ovdánit ja rievdaduvvo dárbbu mielde. Oahppoplána guhkkit áiggi ulbmilin lea kandidáhta- ja magisttardutkkus, ja dát ulbmil juhkkojuvvo plánas unnit oasseulbmiliidda vai šaddá álkibun čađahit dutkosa. Áigegeavaheami plánen ja oasseulbmiliid olaheapmi leat maid dehálaččat bargomotivašuvdnii.

  Sámegiela oahpaheaddjistudeanttat čađahit oahpaheaddji pedagogalaš oahpuid. Studeanttat ráhkadit persovnnalaš oahppoplánaid (POP:id) ovttas bajásgeassindiehtagiid dieđagotti ja Giellagas-instituhta lektoriiguin.

  Sämikielân (inarinsaameksi)

  PUV (HOPS)

  Uápuidis ääigi uáppeeh rähtih ohtsis kulmâ persovnlii uáppuvuávám (HOPS, henkilökohtainen opintosuunnitelma).

  Vuossâmuš vuávám ráhtoo vuossâmuu luuhâmpaje ääigi. Ton rähtim várás jyehi uáppein suáppoo sierâ äigi, kuás lii máhđulâš savâstâllâđ tärhibeht uáppuaašijn jieijâs máttáátteijein. Sun rävvee uáppeid totkos čođâlditmân, uápui ovdánmân já uálgiamnâsvaljiimân kyeskee aašijn.

  Toos lasseen ráhtojeh vala kyehti HOPS-vuávám, moin nubbe kulá kandidaattotkosân já nubbe maistertotkosân. Persovnlii uáppuvuávám rähtimist ij finnii uáppučuággáid, mut tain puátá merkkim uáppuregisterân.

  Säämas (koltansaameksi)

  PMP (HOPS)

  Mättʼtõõđi räʹjje vuõssmõs lookkâmpââʹjj looppâst persoonla mättplaanid (PMP, lääddas HOPS). Tõi ǩiõttʼtõõllâm vääras suåvât juõʹǩǩ mättʼtõõttja jiijjâs ääiʹj, kuäʹss vuäitt mainsted tääʹrǩben kõõččmõõžžin määttai pirr.

  PMP âânn seʹst plaan määttai ouddnummšest, vaʹlljuum mättobbvuõđin da ääiʹj ââʹnnmest. Tõt lij määttai vääras rajjum konkreettlaž plaan da tõn kaʹnnat raajjâd tâʹlles määttai aalǥâst. Plaan täʹrǩstet tââʹđ mieʹldd ko määtt ouddne da tõn muuʹttet taarb mieʹldd. Mättplaan kuuʹǩǩab ääiʹj mieʹrren lij kandidatt- da maistertuʹtǩǩõs, leša tät mieʹrr lij plaanâst juõkkum uuʹccab peâkkaid, što šâdd hiâlpben spraavdõõttâd tuʹtǩǩõõzz. Äiʹǧǧâânnmõõžž plaaneem da kõskktäävtõõzzi vuällam lie še vääžnai tuâjjmotivaatio diõtt.
  Sääʹmǩiõl uʹčteeʹlmättʼtõõđi spraavdâʹtte uʹčteeʹl pedagooglaid määttaid. Mättʼtõõđi räʹjje persoonlaid mättplaanid (PMP:id) õõutsââʹjest šõddeemtiõttji tiõđkååʹdd da Giellagas-instituutt lehtoorivuiʹm.

  Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

  Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan opintosuuntainfon 8.11.2021 pääset katsomaan täältä.

  Ohjeet vapaavalintaisten kurssien valintaan elektroniikan ja tietoliikennetekniikan kandidaatin tutkinnossa

  Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy vapaavalintaisia kursseja vähintään sellainen opintopistemäärä, että kandidaatin tutkinnon minimilaajuus 180 opintopistettä täyttyy. Määrä vaihtelee aloitusvuosittain, kts opinto-oppaat. Koulutusohjelmaan liittyvä alan harjoittelu (vähintään 2 kk) voidaan myös lukea valinnaisiksi opinnoiksi 3-5 op:n laajuisesti.

  Vapaavalintaisiksi kursseiksi hyväksytään

  1. Hyväksiluetut kurssit, jotka eivät korvaa pakollisia opintoja

  • Vaihto-opiskelussa suoritetut kurssit
  • Aikaisemmat opinnot muissa korkeakouluissa
  • Armeijan johtamisopinnot
   • Sähkötekniikan / elektroniikan ja tietoliikenntekniikan tutkinto-ohjelmassa voidaan hyväksilukea viisi opintopistettä varusmiesjohtaja- ja kouluttajakoulutuksen opintoja sähkötekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin valinnaisiin opintoihin. Hyväksiluku tapahtuu Peppi-järjestelmässä. Sisällyttämisakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio palvelustodistuksesta.
  • Sekä muut vastaavat kurssit

  2. Kaikki Oulun yliopiston tuottamat kurssit huomioiden päällekkäisyydet muiden kurssien asiasisältöjen kanssa

  • Esimerkiksi matematiikan kurssien päällekkäisyydet

  Eräitä suositeltavia kursseja vapaavalintaisiksi kursseiksi:

  • 521015A Harjoittelu
  • 780122P Kemian perustyöt
  • 555280P Projektitoiminnan peruskurssi
  • 555282A Projektinhallinta
  • 761112P Fysiikan maailmankuva
  • 410015Y Tieteenfilosofia

  Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä koulutussuunnittelijaan: study.itee@oulu.fi

  Englannin kieli

  PSP in English

  All the students majoring in English produce their personal study plans at the beginning of their studies. The plans are updated and discussed with teacher tutors in the course of the studies.

  Checkpoints for Personal Study Plans (PSP=HOPS, Henkilökohtainen opintosuunnitelma)
  1. At the beginning of the studies
  2. At the beginning of the Bachelor's Seminar and Thesis course
  3. At the beginning of the Master's studies

  Prosessi- ja ympäristötekniikka

  Opintosuunta valitaan kolmannen opiskeluvuoden keväällä.
  Jos opintosi ovat edenneet poikkeavaan tahtiin, opintosuunta on aika valita, kun seuraavaksi lukuvuodeksi jää suoritettavaksi opintoja alle 30 op.

  OPINTOSUUNTAINFOT diplomi-insinöörivaiheen suuntautumisista järjestetään 3. kandivuoden keväällä tammi-helmikuussa. Infoista tiedotetaan aina myös opiskelijoiden sähköpostilistalla. Infojen lisäksi tietoa opintosuunnista saat opintosuuntien omaopettajilta (alla). Myös omaopettajasi ja erikoissuunnittelija Saara neuvovat tarvittaessa.

  Opintosuunnan haku on avoinna keväisin infon jälkeen kolmannen periodin aikana. Hakuaikana samalla hakulomakkeella voi myös vaihtaa aiemmin valittua opintosuuntaa.

  DI-vaiheen opintosuuntien omaopettajat:

  Automaatiotekniikka: Jukka Hiltunen
  Biotuotetekniikka: Elisa Koivuranta
  Kemiantekniikka: Juha Ahola
  Prosessimetallurgia: Eetu-Pekka Heikkinen
  Kestävät Energiajärjestelmät: Eva Pongracz
  Teollisuuden ympäristötekniikka: Mika Huuhtanen
  Vesi- ja ympäristötekniikka: Pertti Ala-aho

  Digitalisation, Computing and Electronics

  Digitalisation, Computing and Electronics –tutkinto-ohjelman muutos 1.8.2024

  Digitalisation, Computing and Electronics –tutkinto-ohjelmassa on vuonna 2021 aloittaneilla opiskelijoilla kolme suuntautumista: Computer Science and Engineering, Electronics, Information Processing Science. Opetus näihin suuntautumisiin toteutettiin yhteistyössä päätutkinto-ohjelmien kesken eli seuraavista tutkinto-ohjelmista: tietojenkäsittelytiede, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, tietotekniikka.

  Syksystä 2024 eteenpäin Digitalisation, Computing and Electronics –tutkinto-ohjelma sulautetaan päätutkinto-ohjelmiin siten, että Information Processing Science kuuluu hallinnollisesti tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan, Electronics and Communications Engineering kuuluu elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmaan ja Computer Science and Engineering kuuluu tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan.

  Vuosina 2021, 2022 ja 2023 DICE-ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat voivat halutessaan siirtyä suorittamaan päätutkinto-ohjelmansa tutkintorakennetta (ks. lisätietoja sekä hakulomake alempana). Vuonna 2024 DICE-hakukohteisiin hyväksytyt opiskelijat suorittavat jo tutkintojaan päätutkinto-ohjelmien tutkintorakenteiden mukaisesti.

  Opintojen suorittaminen

  2021-2023 DICE-ohjelmassa aloittanut

  2021-2023 opintonsa aloittanut opiskelija voi joko noudattavaa opintojensa aloitusvuoden kokonaisrakennetta tai siirtyä suorittamaan vastaavan tutkinto-ohjelman viimeisintä opetussuunnitelmaa. Vaihtoehdot kuvattu tarkemmin alla:

  a) Opiskelija voi suorittaa tutkintonsa loppuun opintojensa aloitusvuoden mukaisesti. Opiskelijan tulee huomata, että opetussuunnitelmiin voi tulla muutoksia vuosittain eli kaikkia opiskelijan opintosuunnitelmaan kirjattuja opintojaksoja ei välttämättä ole saatavilla myöhemmin. Opinto-ohjauksessa opiskelijalle osoitetaan uusi opintojakso poistuneen opintojakson tilalle.

  b) Opiskelija voi siirtyä suorittamaan tutkintoaan lukuvuoden 2024-2025 (tai uudemman) opetussuunnitelman mukaisesti, sen oppiaineen mukaan, mihin hänet on alun perin hyväksytty Digitalisation, Computing and Electronics -ohjelmassa.

  Tarkemmat siirtymäohjeet löydät täältä.

  Hakulomakkeen siirtoa varten löydät täältä.

  Biokemia

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Maantiede

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Biologia

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Fysikaaliset tieteet

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Aineenopettajakoulutus, LuTK

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Laskennallinen biologia ja data-analyysi

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Matemaattiset tieteet

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Tuotantotalous

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Aineenopettajakoulutus, kemia

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Arkkitehtuuri

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Geotieteet

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Kaivos- ja rikastustekniikka

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Kemia

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Konetekniikka

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Aineenopettajakoulutus, HuTK

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Arkeologia

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Historia

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Informaatiotutkimus

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Kirjallisuus

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Kulttuuriantropologia

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Saksan kieli ja kulttuuri

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Ruotsin kieli

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Suomen kieli

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Tiedeviestintä, FM

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Tieteiden ja aatteiden historia

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Aineenopettajakoulutus

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Oppimistieteet

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Luokanopettaja

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Psykologia

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Learning, Education and Technology

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Musiikkikasvatus

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Erityispedagogiikka

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Intercultural Teacher Education

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Varhaiskasvatus

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Education and Globalisation

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Business Analytics MSc (Tech)

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Lääketieteen tekniikka DI

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Tietojenkäsittelytiede

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Tietotekniikka

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Hyvinvointitekniikka

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Lääketieteen tekniikka TtM

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Kauppatieteet KTK

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  International Business Management (BSc EBA)

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Laskentatoimi (KTM)

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Markkinointi (KTM)

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Rahoitus (KTM)

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Taloustiede (KTM)

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Kauppatieteet KTM

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.