Henkilökohtainen opintosuunnitelma - HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta. Peppi-järjestelmässä HOPS pohjautuu voimassa olevaan opetussuunnitelmaan ja toimii pohjana tutkinnolle.

Mikä on HOPS?

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on opiskelijan suunnitelma opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta. Opiskelijan HOPSin lähtökohtana on tutkinto-ohjelmalle laadittu tutkintorakenne. Suunnitelma auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan ja pysymään aikataulussa. HOPSia päivitetään opintojen kuluessa.

HOPSin laadinnan yhteydessä on myös hyvä kirjata näkyviin opiskelijan omia opintoihin ja osaamiseen liittyviä toiveita ja tavoitteita. HOPSin avulla opiskelija voi rakentaa itselleen henkilökohtaisen tutkinnon valitsemalla mieleisiään sivuaineita ja vapaavalintaisia opintoja pakollisten opintojen rinnalle.

Jo opintojen alkuvaiheessa kannattaa tutustua opinto-oppaaseen ja miettiä omia opintoja ja niiden suoritusaikatauluja pidemmällä tähtäimellä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma hahmottaa näin opiskeluun kuluvaa aikaa ja selkeyttää päämääriä.

Suunnittelussa on otettava huomioon, mitä suorituksia – kuten luentoja, harjoituksia, harjoitustöitä tai tenttejä - kunkin opintojakson läpäiseminen edellyttää, sekä mitä edeltäviä opintoja vaaditaan. Opintojen suunnittelussa on syytä ottaa huomioon myös muut seikat, kuten perhe, harrastukset tai työt, jotka voivat vaikuttaa opintojen etenemiseen.

HOPS-ohjaus

HOPSin tarkasteluun ja muokkaamiseen liittyvissä asioissa opiskelijaa neuvoo omaopettaja tai yksikön nimeämä ohjaaja. Apua saa tarvittaessa myös koulutussuunnittelijalta.

Pepin HOPS-toiminto

Pepin HOPS-toiminnon avulla opiskelija voi tarkastella ja muokata opinto-oikeuden tutkintorakenteeseen perustuvaa HOPSia. Pepin HOPSissa opiskelija näkee suunnitellut ja suoritetut opintojaksot, mikä helpottaa HOPSin toteutumisen seuraamista niin opiskelijalle itselleen kuin hänen ohjaajalleen.

Kirjaudu Peppiin osoitteessa https://www.oulu.fi/fi/peppi. Ohjeita Pepin käyttöön löydät Opiskelijan Peppi Wikistä

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan jokaiselle tutkinto-opiskelijalle nimetään opintojen alussa omaopettaja, joka on myös opiskelijan HOPS-ohjaaja. Omaopettajan kanssa opiskelija suunnittelee ja arvioi opintojensa kulkua ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin.

 

Opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä voit olla aina yhteyksissä myös koulutuksen lähipalveluihin.

Koulutuksen lähipalveluja voit lähestyä kaikissa opiskeluun ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä, yhteydenotot: study.humanities@oulu.fi

HUOM: laita viestiin kuvaava otsikko ja tekstiin oma nimi, tutkinto-ohjelma tms. perustiedot, se nopeuttaa asian hoitamista.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Jokaisella opiskelijalla tulisi olla voimassa oleva HOPS Pepissä (tai poikkeustapauksessa paperinen hyväksytty HOPS esim. 2010 ja vanhemman OPSin mukaan opiskelevat). Ilman hyväksyttyä HOPSia opiskelija ei voi valmistua. Tutkinto koostetaan HOPSin mukaisin opinnoin, joten on tärkeää, että se on ajantasainen. HOPS helpottaa ja nopeuttaa sekä opiskelua että valmistumista.

Aina kun alkuperäiseen HOPSiin sisällytettyihin kursseihin tulee muutos, HOPS täytyy hyväksyttää uudelleen.  Aikataulumuutoksia ei tarvitse hyväksyttää, jos kurssit eivät muutu.

Opiskelijalla on oikeus opiskella sen opetussuunnitelman mukaan, jolloin on aloittanut opintonsa (esim. OPS 2014 kandi + DI). Opiskelija voi kuitenkin siirtyä opiskelemaan uudemman OPSin mukaan (esim. OPS 2018) opintoja. Tällöin opiskelijan täytyy hyväksyttää HOPS uudestaan. Huomioithan sen kandidaatin HOPSia laatiessa, että kandidaatinvaiheessa vapaavalintaisiksi kursseiksi ei hyväksytä syventäviä S-kursseja.

Jos HOPSeista tulee kysyttävää, lähetä viestiä omaopettajallesi tai kysy neuvoa osoitteesta study.itee@oulu.fi.

Korjatut HOPSit lähetetään Pepin kautta tarkistettavaksi seuraavasti

 • Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka: HOPS lähetetään omaopettajalle (tai koulutussuunnittelija Tuuli Junttilalle). Kansainvälisessä maisteriohjelmassa (WCE) opiskelevat lähettävät HOPSin Kari Kärkkäiselle.
 • Lääketieteen tekniikka (BME): HOPS lähetetään Tapio Seppäselle.
 • Tietojenkäsittelytiede: HOPS lähetetään omaopettajalle (tai koulutussuunnittelija Heli Alatalolle). Kansainvälisessä maisteriohjelmassa (GS3D) opiskelevat lähettävät HOPSin Karin Väyryselle (2020 aloittaneet), Nataliya Schevchukille (2019 aloittaneet), Michael Oduorille (2018 aloittaneet), Shao Xiuyanille (2017 aloittaneet) ja Marianne Kinnulalle (2015 aloittaneet). ICT-muuntokoulutettavat voivat lähettää HOPS:n tarkastettavaksi myös Heli Alatalolle.
 • Tietotekniikka: HOPS lähetetään joko omaopettajalle (tai koulutussuunnittelija Mirjami Pelkoselle, study.itee@oulu.fi kautta). Kansainvälisessä maisteriohjelmassa (CSE) opiskelevat lähettävät HOPSin Anabela Goncalves Berenguerille. Jos olet aloittanut 2010 tai aiemmin, HOPS lähetetään sähköpostitse study.itee@oulu.fi Mirjami Pelkoselle. ICT-muuntokoulutettavat voivat lähettää HOPS:n tarkastettavaksi myös Mirjami Pelkoselle study.itee@oulu.fi kautta.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Jokaisella kauppakorkeakoulun opiskelijalla tulee olla voimassa oleva henkilökohtainen opintosuunnitelma. HOPSin laatimiseen opiskelija saa apua ja tukea tutkinto-ohjelman omaopettajalta.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

PSP in English

All the students majoring in English produce their personal study plans at the beginning of their studies. The plans are updated and discussed with teacher tutors in the course of the studies.

Checkpoints for Personal Study Plans (PSP=HOPS, Henkilökohtainen opintosuunnitelma)
 1. At the beginning of the studies
 2. At the beginning of the Bachelor's Seminar and Thesis course
 3. At the beginning of the Master's studies

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Opintosuunta valitaan kolmannen opiskeluvuoden keväällä.
Jos opintosi ovat edenneet poikkeavaan tahtiin, opintosuunta on aika valita, kun seuraavaksi lukuvuodeksi jää suoritettavaksi opintoja alle 30 op.

OPINTOSUUNTAINFOT diplomi-insinöörivaiheen suuntautumisista järjestetään 3. kandivuoden keväällä tammi-helmikuussa. Infoista tiedotetaan aina myös opiskelijoiden sähköpostilistalla. Infojen lisäksi tietoa opintosuunnista saat opintosuuntien omaopettajilta (alla). Myös omaopettajasi ja erikoissuunnittelija Saara neuvovat tarvittaessa.

Opintosuunnan haku on avoinna keväisin infon jälkeen kolmannen periodin aikana. Hakuaikana samalla hakulomakkeella voi myös vaihtaa aiemmin valittua opintosuuntaa.

DI-vaiheen opintosuuntien omaopettajat:

Automaatiotekniikka: Jukka Hiltunen 
Biotuotetekniikka: Elisa Koivuranta
Kemiantekniikka: Juha Ahola
Prosessimetallurgia: Eetu-Pekka Heikkinen
Kestävät Energiajärjestelmät: Eva Pongracz
Teollisuuden ympäristötekniikka: Mika Huuhtanen
Vesi- ja ympäristötekniikka: Pertti Ala-aho

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan opintosuuntainfon 8.11.2021 pääset katsomaan täältä.

Ohjeet vapaavalintaisten kurssien valintaan elektroniikan ja tietoliikennetekniikan kandidaatin tutkinnossa

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy vapaavalintaisia kursseja vähintään sellainen opintopistemäärä, että kandidaatin tutkinnon minimilaajuus 180 opintopistettä täyttyy. Määrä vaihtelee aloitusvuosittain, kts opinto-oppaat. Koulutusohjelmaan liittyvä alan harjoittelu (vähintään 2 kk) voidaan myös lukea valinnaisiksi opinnoiksi 3-5 op:n laajuisesti.

Vapaavalintaisiksi kursseiksi hyväksytään

1. Hyväksiluetut kurssit, jotka eivät korvaa pakollisia opintoja

 • Vaihto-opiskelussa suoritetut kurssit
 • Aikaisemmat opinnot muissa korkeakouluissa
 • Armeijan johtamisopinnot
  • Sähkötekniikan / elektroniikan ja tietoliikenntekniikan tutkinto-ohjelmassa voidaan hyväksilukea kolme opintopistettä varusmiesjohtaja- ja kouluttajakoulutuksen opintoja sähkötekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin valinnaisiin opintoihin.  Hyväksiluku tapahtuu Peppi-järjestelmässä. Hakemuksen liitteeksi  tarvitaan kopio johtajan palvelustodistuksesta / henkilöarvioinnista.
 • Sekä muut vastaavat kurssit

2. Kaikki Oulun yliopiston tuottamat kurssit huomioiden päällekkäisyydet muiden kurssien asiasisältöjen kanssa

 • Esimerkiksi matematiikan kurssien päällekkäisyydet

Eräitä suositeltavia kursseja vapaavalintaisiksi kursseiksi:

 • 521015A Harjoittelu

 • 780122P Kemian perustyöt

 • 555280P Projektitoiminnan peruskurssi

 • 555282A Projektinhallinta

 • 761112P Fysiikan maailmankuva

 • 410015Y Tieteenfilosofia

Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä koulutussuunnittelijaan: study.itee@oulu.fi

Saamen kieli

Saamen kielet ja saamelainen kulttuuri

Saamen kielen opettajiksi opiskelevat suorittavat aineenopettajan pedagogiset opinnot. Opiskelijat laativat henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPSit) yhdessä kasvatustieteen tiedekunnan ja Giellagas-instituutin lehtoreiden kanssa.

 

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

POP (HOPS)

Oahppit ráhkadit vuosttas lohkanbaji loahpas persovnnalaš oahppoplánaid (POP, suomagillii HOPS). Daid gieđahallama várás sohppojuvvo juohke studentii sierra áigi, goas lea vejolaš ságastallat dárkilabbot gažaldagain, mat laktásit oahpuide.

POP sisttisdoallá plána oahpuid ovdáneamis, válljejuvvon oahppoollisvuođain ja áiggi geavaheamis. Dat lea oahpuid várás ráhkaduvvon konkrehta plána ja dan gánniha dahkat dalán oahpuid álggus. Plána dárkkistuvvo dađe mielde go oahput ovdánit ja rievdaduvvo dárbbu mielde. Oahppoplána guhkkit áiggi ulbmilin lea kandidáhta- ja magisttardutkkus, ja dát ulbmil juhkkojuvvo plánas unnit oasseulbmiliidda vai šaddá álkibun čađahit dutkosa. Áigegeavaheami plánen ja oasseulbmiliid olaheapmi leat maid dehálaččat bargomotivašuvdnii.

Sámegiela oahpaheaddjistudeanttat čađahit oahpaheaddji pedagogalaš oahpuid. Studeanttat ráhkadit persovnnalaš oahppoplánaid (POP:id) ovttas bajásgeassindiehtagiid dieđagotti ja Giellagas-instituhta lektoriiguin.

 

Sämikielân (inarinsaameksi)

PUV (HOPS)

Uápuidis ääigi uáppeeh rähtih ohtsis kulmâ persovnlii uáppuvuávám (HOPS, henkilökohtainen opintosuunnitelma).

Vuossâmuš vuávám ráhtoo vuossâmuu luuhâmpaje ääigi. Ton rähtim várás jyehi uáppein suáppoo sierâ äigi, kuás lii máhđulâš savâstâllâđ tärhibeht uáppuaašijn jieijâs máttáátteijein. Sun rävvee uáppeid totkos čođâlditmân, uápui ovdánmân já uálgiamnâsvaljiimân kyeskee aašijn.

Toos lasseen ráhtojeh vala kyehti HOPS-vuávám, moin nubbe kulá kandidaattotkosân já nubbe maistertotkosân. Persovnlii uáppuvuávám rähtimist ij finnii uáppučuággáid, mut tain puátá merkkim uáppuregisterân.

 

Säämas (koltansaameksi)

PMP (HOPS)  

Mättʼtõõđi räʹjje vuõssmõs lookkâmpââʹjj looppâst persoonla mättplaanid (PMP, lääddas HOPS). Tõi ǩiõttʼtõõllâm vääras suåvât juõʹǩǩ mättʼtõõttja jiijjâs ääiʹj, kuäʹss vuäitt mainsted tääʹrǩben kõõččmõõžžin määttai pirr. 

PMP âânn seʹst plaan määttai ouddnummšest, vaʹlljuum mättobbvuõđin da ääiʹj ââʹnnmest. Tõt lij määttai vääras rajjum konkreettlaž plaan da tõn kaʹnnat raajjâd tâʹlles määttai aalǥâst. Plaan täʹrǩstet tââʹđ mieʹldd ko määtt ouddne da tõn muuʹttet taarb mieʹldd. Mättplaan kuuʹǩǩab ääiʹj mieʹrren lij kandidatt- da maistertuʹtǩǩõs, leša tät mieʹrr lij plaanâst juõkkum uuʹccab peâkkaid, što šâdd hiâlpben spraavdõõttâd tuʹtǩǩõõzz. Äiʹǧǧâânnmõõžž plaaneem da kõskktäävtõõzzi vuällam lie še vääžnai tuâjjmotivaatio diõtt. 
Sääʹmǩiõl uʹčteeʹlmättʼtõõđi spraavdâʹtte uʹčteeʹl pedagooglaid määttaid. Mättʼtõõđi räʹjje persoonlaid mättplaanid (PMP:id) õõutsââʹjest šõddeemtiõttji tiõđkååʹdd da Giellagas-instituutt lehtoorivuiʹm. 

Saamelainen kulttuuri

Saamelainen kulttuuri ja saamen kielet

Saamen kielen opettajiksi opiskelevat suorittavat aineenopettajan pedagogiset opinnot. Opiskelijat laativat henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPSit) yhdessä kasvatustieteen tiedekunnan ja Giellagas-instituutin lehtoreiden kanssa.

 

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

POP (HOPS)

Oahppit ráhkadit vuosttas lohkanbaji loahpas persovnnalaš oahppoplánaid (POP, suomagillii HOPS). Daid gieđahallama várás sohppojuvvo juohke studentii sierra áigi, goas lea vejolaš ságastallat dárkilabbot gažaldagain, mat laktásit oahpuide.

POP sisttisdoallá plána oahpuid ovdáneamis, válljejuvvon oahppoollisvuođain ja áiggi geavaheamis. Dat lea oahpuid várás ráhkaduvvon konkrehta plána ja dan gánniha dahkat dalán oahpuid álggus. Plána dárkkistuvvo dađe mielde go oahput ovdánit ja rievdaduvvo dárbbu mielde. Oahppoplána guhkkit áiggi ulbmilin lea kandidáhta- ja magisttardutkkus, ja dát ulbmil juhkkojuvvo plánas unnit oasseulbmiliidda vai šaddá álkibun čađahit dutkosa. Áigegeavaheami plánen ja oasseulbmiliid olaheapmi leat maid dehálaččat bargomotivašuvdnii.

Sámegiela oahpaheaddjistudeanttat čađahit oahpaheaddji pedagogalaš oahpuid. Studeanttat ráhkadit persovnnalaš oahppoplánaid (POP:id) ovttas bajásgeassindiehtagiid dieđagotti ja Giellagas-instituhta lektoriiguin.

 

Sämikielân (inarinsaameksi)

PUV (HOPS)

Uápuidis ääigi uáppeeh rähtih ohtsis kulmâ persovnlii uáppuvuávám (HOPS, henkilökohtainen opintosuunnitelma).

Vuossâmuš vuávám ráhtoo vuossâmuu luuhâmpaje ääigi. Ton rähtim várás jyehi uáppein suáppoo sierâ äigi, kuás lii máhđulâš savâstâllâđ tärhibeht uáppuaašijn jieijâs máttáátteijein. Sun rävvee uáppeid totkos čođâlditmân, uápui ovdánmân já uálgiamnâsvaljiimân kyeskee aašijn.

Toos lasseen ráhtojeh vala kyehti HOPS-vuávám, moin nubbe kulá kandidaattotkosân já nubbe maistertotkosân. Persovnlii uáppuvuávám rähtimist ij finnii uáppučuággáid, mut tain puátá merkkim uáppuregisterân.

 

Säämas (koltansaameksi)

PMP (HOPS)  

Mättʼtõõđi räʹjje vuõssmõs lookkâmpââʹjj looppâst persoonla mättplaanid (PMP, lääddas HOPS). Tõi ǩiõttʼtõõllâm vääras suåvât juõʹǩǩ mättʼtõõttja jiijjâs ääiʹj, kuäʹss vuäitt mainsted tääʹrǩben kõõččmõõžžin määttai pirr. 

PMP âânn seʹst plaan määttai ouddnummšest, vaʹlljuum mättobbvuõđin da ääiʹj ââʹnnmest. Tõt lij määttai vääras rajjum konkreettlaž plaan da tõn kaʹnnat raajjâd tâʹlles määttai aalǥâst. Plaan täʹrǩstet tââʹđ mieʹldd ko määtt ouddne da tõn muuʹttet taarb mieʹldd. Mättplaan kuuʹǩǩab ääiʹj mieʹrren lij kandidatt- da maistertuʹtǩǩõs, leša tät mieʹrr lij plaanâst juõkkum uuʹccab peâkkaid, što šâdd hiâlpben spraavdõõttâd tuʹtǩǩõõzz. Äiʹǧǧâânnmõõžž plaaneem da kõskktäävtõõzzi vuällam lie še vääžnai tuâjjmotivaatio diõtt. 
Sääʹmǩiõl uʹčteeʹlmättʼtõõđi spraavdâʹtte uʹčteeʹl pedagooglaid määttaid. Mättʼtõõđi räʹjje persoonlaid mättplaanid (PMP:id) õõutsââʹjest šõddeemtiõttji tiõđkååʹdd da Giellagas-instituutt lehtoorivuiʹm. 

Logopedia

Logopedian tutkinto-ohjelmassa opiskelijan ohjaus ja tuki koostuvat opintoneuvonnasta, omaopettajatoiminnasta ja pienryhmäohjauksesta. Lisäksi erittäin merkittävä ohjaus- ja tukimuoto on läpi opintojen jatkuva yksilöllinen opinnäytetöiden ja kliinisten opintojen ohjaus.

Lääketiede

Koulutussuunittelijat laativat yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jos opinnot eivät etene tutkinto-ohjelman opintosuunnitelman aikataulun mukaisesti. HOPS laaditaan, jos esimerkiksi kliiniseen vaiheeseen haettaessa opintosuorituksissa havaitaan merkittäviä puutteita. Myös välivuodet ja muut henkilökohtaiset syyt voivat olla peruste tutkintorakenneaikataulusta poikkeavan HOPS:n laatimisille.

Hammaslääketiede

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tehdään koulutussuunnittelijan ja tutkinto-ohjelmavastaavan kanssa esimerkiksi silloin, jos kliiniseen vaiheeseen haettaessa huomataan, etteivät opinnot ole edenneet odotetun mukaisesti. Kirjallisen suunnitelman avulla pyritään laatimaan realistinen aikataulu, jonka perusteella opinnot voi suorittaa sujuvasti. HOPS laaditaan myös silloin, kun opinnot eivät etene kurssin mukana mukaan lukien Erasmus-vaihdot tai muut pitempiaikaiset poissaolot opinnoista.

Terveystieteet

Terveystieteissä eHOPS lähetetään omaopettajalle.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmaan (kandidaatti + maisteri, OPS 2018 tai aikaisempi) hoitotieteen hakukohteen kautta opiskeluoikeuden saanut opiskelija: mikäli maisterivaiheen opiskeluoikeuttasi ei vielä ole täsmennetty hoitotieteen tai terveystieteiden opettajan maisteriopintoihin, ota yhteyttä omaopettajaasi. 

Biokemia LuK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, PsK ja PsM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.