Kielet osana tutkintoasi

Opinnoissasi ja työelämässä tarvitset vahvoja kieli- ja viestintätaitoja sekä kulttuurien tuntemusta.

Miksi kieli- ja viestintäopinnot kuuluvat tutkintoon?

Olet matkalla akateemiseksi asiantuntijaksi, ja se edellyttää oman alan käsitteiden ja viestintätapojen hallintaa niin suomeksi kuin muilla kielillä. Työvoima liikkuu – missä sinä olet kymmenen vuoden kuluttua?

Jokainen tiedekunta päättää itse, lakia noudattaen (ks. alla), kuinka paljon kussakin tutkinto-ohjelmassa opiskellaan kieliä ja viestintää. Sivuiltamme löydät kunkin kielen kohdalta oman tiedekuntasi tutkintoon kuuluvat kielikurssit ja pääset linkin kautta suoraan ilmoittautumaan WebOodissa. Kursseille ilmoittautumisen voit tehdä myös Tuudossa.

Kurssikuvaukset ja kurssin suorittamiseen liittyvät asiat

Kurssikuvaukset löytyvät Tuudosta, WebOodista ja Pepin opinto-oppaasta. Kuvauksessa on kurssin suositeltu ajankohta tutkinnossasi, työtavat, tavoitteet, arviointiasteikko ja laajuus. Opetusajat ja -paikat näet parhaiten Tuudosta. Opintopiste vastaa 26,67 tunnin työmäärää. Työmäärään sisältyy kontaktiopetuksen lisäksi vaihteleva määrä omatoimista ja itsenäistä työskentelyä.

Säännöllinen tunneille osallistuminen on tärkeää. Sinun odotetaan sitoutuvan valitsemillesi kursseille ja olemaan läsnä kaikilla tunneilla (100 %). Poikkeustapauksissa (esim. sairauden yllättäessä) voit olla poissa edellyttäen kuitenkin, että suoritat kaikki kurssivelvoitteesi etkä ole poissa enempää kuin 20 % tunneista. On erittäin tärkeää, että osallistut ensimmäiselle tunnille. Jos et pääse ensimmäiselle kerralle mukaan, sinun on ilmoitettava esteestä opettajalle, mikäli haluat pitää paikkasi kurssilla. Muussa tapauksessa opettajalla on oikeus katsoa opiskelija peruuttaneeksi ja antaa paikka seuraavalle jonossa.

Kurssien arviointi ja vaativuustaso perustuvat Eurooppalaisen viitekehyksen arviointiasteikkoon, jonka CEFR-osaamiskuvaukset löydät tämän sivun alareunasta sekä suomeksi että englanniksi.

Mitä laki sanoo tutkintoon kuuluvista kielistä?

Valtioneuvoston asetus (794/2004, 6§) yliopistojen tutkinnoista säätää, että opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa

  1. suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä
  2. vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Mikäli haet vapautusta toisen kotimaisen kielen opinnoista esim. sen vuoksi, että sinut on aiemmilla kouluasteilla vapautettu sen opinnoista, huomaathan, että sinun pitää opiskella jotakin muuta kieltä sen tilalla. Vapautuksella on seuraamukset myöhemmin viranhakujen yhteydessä Suomessa, koska julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava kielitaito ei täyty.

Lisää kielilakiasiaa.

CEFR Eurooppalainen viitekehys