Eurooppalainen viitekehys CEFR

Eurooppalainen viitekehys CEFR on yleinen työkalu kielitaidon arviointiin.

Kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin työkalu

Euroopan neuvosto kehitti kuusiportaisen viitekehyksen, jota käytetään kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin työkaluna. Tätä asteikkoa voidaan käyttää itsearviointilokerikkona ja pohjana, kun arvioidaan esimerkiksi ulkomailla suoritettujen kieliopintojen vastaavuutta. Kielikurssien taitotaso ilmoitetaan tämän asteikon pohjalta. A-taso on aloitteleva, B-taso itsenäinen ja C-taso taitava kielenkäyttäjä.

Kielitaidon taitotasokuvaukset löydät seuraavasta osiosta.